دسته: جدید

پایان نامه ارشد: تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی

بسته‌بندی به‌عنوان تبلیغات جدید تحقیقات مختلف بازاریابی نشان داده‌اند که طراحی بسته‌بندی، جزء مؤثرترین ابزار بازاریابی برای فروش است. محرّک و عامل نهایی موفقیّت، طراحی […]