دسته: دسته‌بندی نشده

پایان نامه های مدیریت- قسمت 20

آموزشاقلام‌تعهدیغیرملموس بودنشرایط احراز ضابطهواژه‌های کلیدیسیستم خبره یا هوشمندمدل تندورسون چمبرزصمیمیتفصل اول طرح کلیات تحقیقگفتار دوم درخواست دستور موقتویژگی های سازمان های نوآورمارپیچ دانشدلیل اوّلضرورت خصوصی‌سازیکمیته […]