پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)

توجه داشته باشید که عکس ها در سایت درج نمی شوند و فقط در فایل اصلی موجود است

2-1-20)ارائه مدلي برای مدیریت دارائی‌ها نامشهودتوسط سانچز[1] و همکارانش(2000)

شرکت‌ها به منظور مدیریت این داراييهاي نامشهود می‌توانند از یک الگوی مشترک پیروی کنند که این الگوی مشترک باعث خلق یک سیستم مدیریت داراييهاي نامشهود برای آنها می‌شود. این الگو شامل سه مرحله است :

 1. شناسایی نامشهودها
 2. اندازه‌گیري نامشهودها
 3. مدیریت نامشهودها

در مرحلة اول، شرکتها می‌بایستی داراييهاي نامشهود را که بطور قوی با اهداف استراتژیک شرکت مرتبط هستند را شناسایی کنند برای این کار شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی اهداف استراتژيک خود را شناسایی کنند و سپس داراييهاي نامشهود مرتبط با آنها را شناسایی کنند. هنگامی که این مرحله تمام شد یک شبکه‌ای از داراييهاي نامشهودي که مرتبط با اهداف استراتژیک است شناسایی می‌شود. در شکل زیر، یک نمونه از شبکه داراييهاي نامشهود د آورده شده است.

شكل2-21) مدل سانچز و همكارانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : (Sanchez etal., 2000).

 

 

 

 

یک نمونه شبکه داراييهاي نامشهود

مرحله دوم با جستجو معیارهای مناسبی برای اندازه‌گیری داراييهاي نامشهود شروع می‌شود در این مرحله شرکت‌ها می‌بایستی بر روی کیفیت، قابلیت کاربرد و امکان‌پذیری شاخص‌ها و ارتباط آنها با دارائی نامشهود تمرکز کنند و در مرحله سوم می‌بایستی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نامشهود اثرگذار بر روی این دارائی نامشهود را شناسایی و مدیریت کنند و این فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشهود را با اهداف استراتژیک سازمان مرتبط سازند. در ادامه یک مدل جامعی برای تجزیه‌ و تحلیل دارائی نامشهود آورده شده است.

شكل 2-22)

 

 

 

در این مدل، جهت رفت (→) شناسایی و جهت برگشت(        ) مدیریت است.

(Sanchez etal., 2000). منبع :

البته باید توجه داشت که این مدل را باید بطور پویایی در دو مقطع زمانی بکار برد یعنی ابتدا شرکت در زمان t1، سطح داراييهاي نامشهود خود را اندازه‌گیری می‌کند و سپس یکسری فعالیت‌های و سرمایه‌گذاری‌ها نامشهودی  که بر سطح این داراييهاي نامشهود اثر می‌گذارد را انجام می‌دهد و در نهایت بعد از انجام این فعالیت، دوبارة سطح داراييهاي نامشهود خود را دربازه زمانی t2 اندازه‌گیری می‌کند.

برای اینکه شرکت‌ها بتوانند به اهداف استراتژیک خود برسند لازم است که سطح این داراييهاي نامشهود خود را اندازه‌گیری کنند و بعد از اندازه‌گیری سطح آنها، می‌بایستی یکسری فعالیت‌ها و اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها نامشهودی را برای رساندن سطح آنها به سطح مطلوب و مورد نیاز انجام دهند. یک نمونه از این فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نامشهود تاثیرگذار بر روی داراييهاي نامشهود در زیر آورده شده است (Sanchez etal., 2000).

 

 

 

جدول 2-5 ) یک نمونه از این فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نامشهود تاثیرگذار بر روی داراييهاي نامشهود

دارايي‌های نامشهود سرمايه انساني سرمايه ساختاري سرمايه مشتري
تجربه، تحصيلات و انعطاف‌پذيري نوآوري‌ها، حق امتيازها،  اختراع‌ها و انعطاف‌پذيري سهم بازار، تصوير شركت
سرمایه‌گذاریها نامشهود آموزش كيفيت، هزينه‌هاي نوآوري رضايت مشتري
سيستم‌هاي پاداش فرآيندها بازاريابي

منبع : (Sanchez etal., 2000).

 

 • سابقه تحقیقات صورت گرفته شده در زمینه سرمايه فكري
 • بونتيس( 1998( تحقیقی را با عنوان سرمایه های فکری : مطالعه اکتشافی و بررسی مدلها و سنجه های سرمایه های فکری در کشور کانادا انجام داد. این تحقیق نشان داد که بین اجزای سرمایه های فکری روابط متقابلی وجود دارد و هرسه سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری بر روی عملکرد تجاری دارای اثر خوبی هستند.(Bontis, 1998).
 • بونتيس(2000 ( و همکارانش در صنایع خدماتی و غیرخدماتی کشور مالزی تحقیقی را  با عنوان بررسی رابطه بین  سرمایه های فکری و عملکرد تجاری انجام دادند که این نتایج را به همراه داشت  : میان اجزای سرمایه های فکری روابط متقابلی وجود داشته است و این سرمایه ها بر روی عملکرد تجاری دارای اثر نسبتاً متوسطی  در حدود بیست تا سی درصد داشته است.( Bontis et al., 2000).
 • بونتيس(2004) و همکاران مصری ایشان تحقیقی را در شرکتهای نرم افزاری مصر با موضوع رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی انجام دادندکه متاسفانه به دلیل نبود داده های مناسب جهت سنجش سرمایه های فکری ، نتایج آن گزارش نشده است.
 • در تحقیق دیگری که توسط بوزبورا[2] در صنعت کشور ترکیه انجام گردید این نتایج بدست آمد : هر دو سرمایه انسانی و مشتری بر ارزش دفتری و بازاری شرکتها دارای اثر بوده است . در این تحقیق به دلیل نبود داده های دقیق ، ارزش دفتری و بازاری  شرکتها بصورت کیفی و پرسشنامه ای سنجیده شده است. در ضمن رابطه قوی بین سرمایه مشتری و انسانی وجود داشته است.

 

 • تحقیقات نيز در کشورهای مختلفي همچون دانمارك و سوئد و… . فقط با هدف شناسایی و اندازه گیری سرمایه های فکری انجام گرفته است .

 

 • پروژه Meritum: این پروژه در سال 2000 بوسیله کمیسیون اروپایی تامین مالی شد. هدف این پروژه در واقع دادن یکسری رهنمود برای اندازه‌گیری و مدیریت سرمايه فكري به منظور بهبود تصمیم‌گیری برای مدیران و سهامداران بود. (Sanchez etal., 2000).

 

 • در سال 2005 نیز تحقیقی مشابه با تحقیق مالزی در کشور تایوان و در صنعت فناوری اطلاعات صورت گرفت و روابط بین سرمايه فكري و عملکرد در یکسری مدل‌های علی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج تحقیقات مالزی را تایید کرده (Wang etal., 2005).

 

 • مطالعات فراوانی توسط سازمانی برای همکاری و توسعه اقتصادي از سال 1982 در زمینه سرمايه فكري صورت گرفته است و در کشورهای اروپایی مانند هلند، نروژ، سوئد و دانمارک و ایرلند و … . تحقیقات فراوانی صورت گرفته است (Kannan etal., 2004).

.دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی 

 • حتی برخی از تحقیقات و شواهد نشان می‌دهد که سقوط شرکت انرون[3] و ورلدكام[4] و چند شرکت دیگر در آمریکا و اروپا بخاطر دستکاری در رویه‌های حسابداری نامشهودها بوده است Chatzkel, 2003).

 

 

 

[1] – Sanchez

[2] – Bozbura

[3] -Enron

[4] – Worldcom

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

Error: Your Requested widget " search-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area first-footer-widget-area]
  • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area1]
   • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area2]
    • [do_widget_area homepage-normal-widget-area1]
     • [do_widget_area homepage-normal-widget-area2]
      • [do_widget_area narrow-primary-widget-area]
       • [do_widget_area primary-widget-area]
        • [do_widget id="recent-posts-2"]
        • [do_widget id="recent-comments-2"]
        • [do_widget id="archives-2"]
        • [do_widget id="categories-2"]
        • [do_widget id="meta-2"]
       • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
        • [do_widget id="search-3"]
        • [do_widget id="search-4"]
       • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
         
        bigtheme