قابلیت اعمال تجزیه درموسسات -خرید پایان نامه

0 Comments

قابلیت اعمال تجزیه درموسسات

همانطورکه این امکان وجود دارد که یک شرکت وارد مرحله ادغام یا تجزیه شود این مزیت هم به نوعی می تواند درموسسات وجود داشته باشد. موسسات چه تجاری باشد وبا هدف کسب سود و منفعت، درآمد داشته باشند، مثلا” موسسات مالی و پولی و چه موسسات غیر مالی که با هدف امور خیریه به وجود می آیند ممکن است تجزیه شوند. هرچند که قانونگذاران ما درقوانین از طرح تجزیه موسسات سخنی به میان نمی آورند. این مورد درهمه قوانین حتی لایحه جدید قانون تجارت هم به چشم می خورد که به نظر می رسد که ضعف قانونگذاری را برساند یا دلیل دیگری می تواند داشته باشد و آن هم این است که طرح تجزیه در شرکتها بکار می رود وقانونگذار نخواسته است آن را در موسسات تسری دهد.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

به طورکلی طرح تجزیه ممکن است درموسسات رخ دهد. مثلا” یک موسسه مالی و اعتباری ج ممکن است به چند موسه الف وب یا یک موسسه دیگرالف تجزیه شود. البته دراین نوع تجزیه باید اصول و قواعد تجزیه شرکتها رعایت شود، مخصوصا” بحث هم نوع بودن موسسات مثلا” موسسه مالی و اعتباری مهر می تواند به موسسه مالی واعتباری مهر بسیجیان و موسسه مالی و اعتباری مهر کشاورزان تجزیه شود. به نظر می رسد جای چنین بحث در قانون تجارت ما خالی باشد وبهتراست مورد پیش بینی قرار گیرد.

 

بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت

همانطور که قبلا” بیان کردیم عدم پیش بینی ادغام و تجزیه درهیچ کدام از قوانین تجاری ما، امری مشهود است. لکن در مورد تجزیه این واقعیت بیشتر به چشم می خورد، درلایحه جدید قانون تجارت در ماده 593 ادغام و تجزیه شرکتها را با رعایت این قانون مجاز می داند. پس قانون گذار جدید ما به این بحث توجه دارد و مقررات آن را پیش بینی می نماید و به فکر رونق اقتصاد و تجارت ما قدم بر می دارد.

 

الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا

در ماده594 قانون گذار به مسئولیت شرکای ضامن توجه می کند و بیان می دارد مسئولیت شرکای ضامن با تجزیه از بین نمی رود و این شرکا، ضامن دیون شرکت تا پیش از تجزیه شرکت می باشند. در بحث ادغام بیان کردیم که شریک ضامن در قانون تجارت ما تعریف نشده است در واقع علت این وضعیت که در یک شرکت باید شریک ضامن وجود داشته باشد بخاطر فایده عملی این شرکت برای کسانی که به یکدیگر اعتماد ندارند و سرمایه زیادی برای شرکت ندارند است. حال بر فرض مثال اگر شرکت ج که طرح تجزیه شرکت را دارد بخواهد به شرکت الف وب واگذار شود طبق ماده 594 این شرکا ضامن تا موقعی که دیون شرکت را پرداخت نکردند کماکان در حکم شریک ضامن خواهند ماند. این پیش بینی به خاطر حمایت قانون از طلبکاران شرکتی است که بزودی تجزیه خواهد شد. همچنین قسمت آخر ماده 610 به این نکته توجه دارد وآنرا مکمل ماده594 میداند وبیان میکند مسولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه ازبین نمیرود.

در ماده 595 بحث رضایت شرکا مطرح می شود و بدین صورت که شرکت جدیدی که در آن شریک ضامن وجود دارد ازطریق تجزیه منوط به رضایت تمام شرکاست. شرکا ممکن است در هنگام تاسیس یک شرکت آن را با اهداف یا غرایضی تاسیس کرده باشند پس با طرح تفکیک یا تجزیه تمام اهداف آنها ازبین می رود. پس تا هنگامی که این رضایت شرکا جلب نشود طرح تجزیه عملی نخواهد شد. البته در ماده 605 به این مساله توجه خاصی کرده و بیان می دارد در صورتی تجزیه بدون رضایت تشریفات انجام شود هرذینفع می تواند ابطال آن را ازدادگاه بخواهد. یکی از این تشریفات بحث آنها در طرح تجزیه است. پس اگر شرکتی بخواهد بدون رضایت شرکا ایده تجزیه را عملی سازد ذینفعان که در اینجا منظور همان طلبکاران وسهامداران شرکت می باشند می توانند جلوی این طرح را بگیرند و راهکاری جلوگیری از آن هم درخواست ابطال تجزیه دادگاه است.

ب: تحلیل جایگاه مدیران

ماده598 بیان کننده اصل مهمی درتجزیه است که بیان می کند طرح تجزیه بوسیله ی مدیر یامدیران شرکت موضوع تجزیه تهیه می شود و به تصویب می رسد. البته دراساسنامه شرکت می توان تصمیم گیری درمورد تهیه و تصویب طرح مزبور رابه موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده موکول کرد. هرتغییری در شرکتها رخ بدهد درصورتی که این تغییرات اساسی باشد ابتدا باید از فیلتر مجمع عمومی فوق العاده بگذرد، تجزیه شرکتها یکی ازاین تغییرات اساسی است. لیکن ابتدا قانون گذار تهیه و تصویب مدیران رااولویت قرارداد، که بهتر این بود مجمع فوق العاده ابتداعا” نظر می داد و موضوع را تحلیل و بررسی می کرد تا اینکه این وظیفه بعهده مدیران باشد.

ماده 600 که بیان کننده خلاصه طرح مشترک تجزیه موضوع ماده 599 این قانون است به وسیله مدیر یا مدیران هر یک از شرکت های طرف تجزیه ظرف 15 روز ازتاریخ تصویب درهیات مدیره در روزنامه هریک از شرکتهای موضوع تجزیه آگهی می شود و کل آن در پایگاه الکترونیکی شرکت آگهی می گردد. ذکر پایگاه الکترونیکی مقوله ای جدید در عصر ارتباطات است که به نظر می رسد از سیستم کشورهای اروپایی وام گرفته شده است. با این وصف افراد نمی توانند ادعا کنند که از شرکت آگاه نبوده اند در دنباله ماده در صورتی که شرکت فاقد روزنامه یا پایگاه الکترونیک باشد خلاصه طرح مشترک و طرح تجزیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سراسری و کل آن در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت شرکتها منتشر می شود. در ماده 599 که طرح مشترک ادغام وتجزیه را بیان میکند متضمن مواردی است که اکثریت را دربحث ادغام بیان نمودیم لیکن ضروریات تجزیه را بیان می کنیم.

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :