سازش و داوری

فهرست مطالب:

 

فصل اول: مقدمه: ۱

الف- بیان مساله وموضوع. ۱۳

ب- پیشینه تحقیق. ۱۴

ج- سوال های تحقیق. ۱۴

د- فرضیه های تحقیق. ۱۴

ه- هدف تحقیق. ۱۵

 

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. ۱۶

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری.. ۱۶

الف) سازش.. ۱۶

ب) داوری.. ۲۱

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. ۲۳

الف) سازش.. ۲۳

ب) داوری.. ۳۴

 

فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی. ۴۳

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. ۴۳

بند اول: تعریف امور حسبی. ۴۴

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی. ۴۵

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. ۴۸

گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی. ۵۱

گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی ۵۵

فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………۶۱

گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….۶۱

گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..۷۱

گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………۷۴

گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………۷۹

گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………۹۴

گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………۹۹

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….۱۱۱

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳


 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :