پایان نامه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری -پایان نامه مقطع ارشد

طرح موضوع تشکيل سازمان شهرداريهاي کشور ، سابقه اي در حدود چند دهه دارد ، در سال ۱۳۶۵بنابر پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت و به استناد ماده ۶۲ قانون شهرداریها ( که در ذیل آمده است) ایجاد سازمانی با عنوان سازمان شهرداریهای کشور به صورت سازمان وابسته به وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تصویب شد. این سازمان در سال ۱۳۸۱ تأسیس شده است و قبل از آن وظایف این سازمان بر اساس تفویض اختیار بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارتخانه یاد شده بود.

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

در قانون شهرداريها (مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴) ماده اي با شماره ۶۲ آمده است که: « به منظور راهنمايي وايجاد هماهنگي درامور شهرداريها درسازمان وزارت کشور، اداره اي به نام اداره کل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تکميل وهمواره مهندسان تحصيل کرده که داراي مدرک علمي در رشته هاي مختلف فني وتخصصي باشند ، در اختيار داشته باشد ، تا به منظور بازرسي شهرداريها وتهيه برنامه اصلاحات شهري وساختماني شهرها مورد استفاده قرارگيرند.چنانچه ازطرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مامور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي گردند.»

هدف آن راهنمايي وايجاد هماهنگي در امور شهرداريهاست . اين ماده قانوني بدون شک درزمينه تغييروتحولات اجتماعي واقتصادي ورشد شهر نشيني بوده که درآن زمان درکشور در حال وقوع بوده است . به منظور روشن نمودن منابع مالي ماده ۶۲ درماده ۶۳ مطرح شده که منابع درآمدي اين ماده ازمحل ۲درصد وصولي ويا اعتبار منظور در بودجه شهرداريها تامين خواهد شد . براي مشخص نمودن نحوه هزينه وسقف پرداختي وبراي جلوگيري ازفشار به شهرداريهاي کوچک نيز ماده ۸۲  مطرح شده است .

ماده ۸۲ : « شهرداريهايي که در آمد ساليانه آنها از يک ميليون ريال متجاوز باشد ، موظف اند براي تامين اعتبار وظايف فني سازمان مذکور درماده ۶۲ صدي دو از درآمد مستمر وجاري خود را در آخر هرماه به سازمان مزبور بپردازند ،ليکن هزينه کارکنان اداري سازمان مزبور هيچ گاه از ۳۵ درصد کل درآمد حاصل ازاين طريق تجاوز نخواهد کرد.

تبصره:

ازمحل فوق به اشخاصي که مستقيما درخدمت سازمان مذکور نباشند ويا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده اند ، به هيچ عنوان پاداشي نمي توان پرداخت وبه کارمندان وکارکنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي که به کارمندان دولت داده مي شود پرداخت نخواهد شد .»

هدف اصلی سازمان شهرداری های کشور عبارتند از:

  • انجام اقدامهای اصولی و اساسی برای بهبود وضع شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها از طریق آموزش و بهبود مدیریت و راهنمایی و ایجاد هماهنگی در زمینه های مختلف اداری و مالی و توجه هرچه بیشتر و بهتر به منظور حداکثر
  • ایجاد هماهنگی فی مابین شهرداریهای کشور و فراهم نمودن زمینه های هماهنگی شهرداریها با کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، موسسه های عمومی و خصوصی، شوراهای اسلامی و نیز سازمانهای مشابه بین المللی
  • انجام مطالعات و تحقیقات در کلیه امور مربوطه
  • اعمال نظارتها و کنترلهای محول شده به وزارت کشور در خصوص حسن اجرای وظایف شهرداریها
  • اهتمام در تحقق خودکفایی نسبی شهرداریها(کاظمیان ورضوانی نوید ،۱۳۸۱ ، ص۷۹)

 

۱۱-۲-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )

۱-۱۱-۲-خدمات:

عبارتست از کلیه فعالیت های اقتصادی غیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی خدمات شامل : خدمات برتر ، خدمات پس از فروش ، خدمات ترویج کشاورزی ، خدمات راهنمائی و خدمات صنعتی که عبارتست از کارهای کنتراتی، تعمیرات جزیی ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات اداری و وسایل نقلیه و نصب و راه اندازی کالاهای تولید شده. (مدرسی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۲۴)

بررسي تعريف زيربخش هاي مختلف خدمات در اقتصاد كشور, بحث در مورد سهم اين زيربخش ها در توليد و اشتغال كل كشور را آسانتر خواهد ساخت:

– گروه بازرگاني, رستوران و هتلداري

بازرگاني: ارزش توليد بخش بازرگاني به تفكيك دو زيربخش عمده فروشي و خرده فروشي برآورد مي شود. بنا به تعريف، عمده فروشي عبارتست از: ” فروش مجدد و بدون تغيير شكل كالا به شبكه توزيع به خرده فروشان, مصرف كنندگان صنعتي و تجاري, شركتها و مؤسسات دولتي و ساير عوامل توزيع و فروش“. ارزش توليد عمده فروشي يا به عبارتي سود ناخالص عمده فروشي از تفاوت فروش عمده فروش و خريد خرده فروش بدست مي آيد.

رستوران و هتلداري:

بخش رستوران در برگيرنده فعاليت كليه كارگاههايي است كه به امر فروش نوشابه و اغذيه آماده براي مصرف كننده نهايي اشتغال داشته باشند. همچنين هتلداري شامل خدمات هتلها, مسافرخانه ها, اردوگاهها و تسهيلات جهانگردي و نيز خدمات تدارك اتاقهاي كرايه اي با تسهيلات لازم است كه در مقابل پرداخت وجه صورت مي گيرد.

حمل و نقل, انبارداري و ارتباطات:

گروه حمل و نقل, انبارداري و ارتباطات كليه فعاليتهاي مربوط به جابجايي مسافر, كالا, نگهداري انبارها و سردخانه ها اعم از خصوصي و عمومي و فعاليت ارتباطات مربوط به پست, تلگراف, تلفن و مخابرات را شامل مي شود. محاسبات و برآوردهاي مربوط به اين گروه بطور كلي در پنج بخش حمل و نقل زميني, دريايي, هوايي و انبارداري و ارتباطات انجام مي شود. بخش ارتباطات, خدمات ارائه شده توسط مراكز ارتباطي نظير پست, تلگراف و تلفن و همچنين خدمات مربوط به مخابره و دريافت پيامهاي شخصي را شامل مي شود.

بخش انبارداري نيز خدمات مربوط به نگهداري كالا هاي مختلف در سردخانه ها و انبارهاي عمومي و اختصاصي را شامل مي شود.

خدمات مؤسسات مالي و پولي:

بنا به تعريف سيستم حسابهاي ملي سازمان ملل متحد خدمات مؤسسات مالي و پولي مشتمل برخدمات حاصل از فعاليت بانكها, مؤسسات اعتباري غيربانكي, نظير شركتهاي پس انداز و وام, مؤسسات اعتباري و شركت هاي سرمايه گذاري است. بر اين اساس فعاليت كليه مؤسسات و شركت هايي كه بگونه اي به امر واسطه گري مالي بين عرضه كنندگان وجوه و تقاضاكنندگان پول و سرمايه اشتغال دارند, در چارچوب اين تعريف قرار مي گيرد. در نظام حسابهاي ملي ايران گروه خدمات مؤسسات مالي و پولي از دو بخش عمده بانكداري و بيمه گري تشكيل شده است. در نظام حسابهاي ملي ايران عمليات بانكي شامل فعاليت كليه بانكها اعم از بانكهاي مركزي, بانكهاي تجاري و بانكهاي تخصصي مي باشند. بخش بيمه گري نيز شامل فعاليت كليه شركت هاي بيمه و نمايندگي هاي شركتها و آژانس هاي بيمه در زمينه انواع متداول بيمه مي باشد و محاسبات مربوط به آن همچون محاسبات بخش بانكداري از دو روش توليد و درآمد صورت مي گيرد.

 

خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصي:

بخش مستغلات از سه زيربخش واحدهاي مسكوني, واحدهاي غيرمسكوني و خدمات دلالان مستغلات تشكيل شده است. هزينه هاي واسطه در زيربخش واحدهاي مسكوني عمدتاً شامل هزينه هاي تعميرات, مسكن شخصي و اجاري, هزينه هاي بيمه و هزينه هاي محضر و دلالي براي اجاره و خريد و فروش واحدهاي مسكوني مي باشد.

بخش خدمات حرفه اي و تخصصي شامل فعاليت هاي خدماتي متعددي نظير خدمات حقوقي, خدمات وكلاي دادگستري, خدمات دفاتر اسناد رسمي, خدمات دفترداري و حسابداري, خدمات مهندسي, خدمات تبليغاتي و تجاري و بالاخره كرايه ماشين آلات و وسائل مي باشد.

 خدمات عمومي

در حسابهاي ملي ايران گروه خدمات عمومي مجموعه فعاليت خدماتي در سطح دولت مركزي, دولت محلي (شهرداريها) و سازمان تأمين اجتماعي را پوشش مي دهد. اين گروه از فعاليتها طيف وسيعي از فعاليتهاي خدمات دولت در زمينه هاي دفاع, امور اداري, امنيت و نظم عمومي, آموزش, بهداشت, رفاه و مسكن و خدمات تفريحي و تأمين اجتماعي را شامل مي شود.

خدمات اجتماعي, شخصي و خانگي

بخش خدمات اجتماعي از شش زيربخش تشكيل شده است كه عبارتست از: خدمات آموزش خصوصي, خدمات بهداشتي و درماني خصوصي, خدمات مؤسسات تحقيقاتي و علمي, خدمات خيريه و مذهبي, خدمات تفريحي و بالاخره خدمات انجمنهاي حرفه اي و كارگري.[۱]

 

۲-۱۱-۲-صنعت:

صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید می شود، اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارگاه و یا منزل انجام شود . (مدرسی ؛۱۳۸۴، ص ۲۲۸)

صنعت معمولا شامل تولید، تغییر شکل دادن، و اتصال قطعات تغییر شکل یافته با یکدیگر به منظور تولید یک قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در جهت آماده نمودن تولید نهایی می باشد.

صنعت را به لحاظ پیدایش می توان به دوگروه بزرگ صنایع قدیمی (دستی) و صنایع نوین تقسیم کرد.طبقه بندی دیگر صنایع، مبتنی بر سطح فن شناسی (تکنولوژی) است . بر این پایه صنایع به سه دسته « صنایع دستی» با فن شناسی سادهء سنتی « صنایع ماشینی» باتکنولوژی نوین و «صنایع پیشرفته » با تکنولوژی پیشرفته تقسیم می شوند.

در طبقه بندی دیگر صنایع به دو گروه صنایع سبک یا مصرفی و صنایع سنگین یا مادر تقسیم می شوند. (رزاقی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۸)

۳-۱۱-۲-کشاورزی

کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی محصول، پرورش داده می شود  (مدرسی ،۱۳۸۴،ص. ۲۹۰)

کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای گفته می شود که مبتی بر زراعت، پرورش دام و مرغان و باغداری است.بر این پایه می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن تهیه نیازهای خوراکی جامعه و تولید اولیه کشاورزی برای دیگر بخش های تولیدی از جمله صنعت است. در زمینه گسترده تر، بخش کشاورزی علاوه بر موردهای پیش گفته ، جنگلداری ، زنبورداری، ماهیگیری، پرورش ماهی و میگو را نیز در بر میگیرد. (رزاقی، ،۱۳۸۰ ص۱۲۲)

[۱] -(http://hesabdari-andisheh.blogfa.com)

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]