رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس

0 Comments

اگر مدیر عامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد،به این مورد دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می­گردد که دراین مورد مدیرعامل به طور بالقوه اختیارات بیشتری دارد(ویل وهمکاران،2011؛آقایی وچالاکی،1388). در این حالت ممکن است مدیریت حتی نتایج تجاری خودرا کنترل کرده و امکان شکست راکمتر از واقع ارزیابی نمایند(مارچ وشاپریا،1987 به نقل از وی[1] وهمکاران،2011).به علاوه هیأت مدیره ممکن است دارای سوگیری بود وبه موقع تصمیمات مدیریت راتعدیل نکند .

2-2-2 اندازه هیات مدیر

هیات مدیره باید تصمیمات بی­طرفانه­ای درجهت اهداف شرکت اتخاذ کند.اعضای غیر موظف بااحتمال بیشتری،به منظور حمایت از منافع سهامدران،فعالیت­های مدیریت راارزیابی وکنترل می­کنند بنابراین باعث کاهش هزینه­های نمایندگی وپیشگیری از تقلب می­شوند.اندازه هیأت مدیره به عنوان عنصری بااهمیت در ویژگی­های هیأت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیأت مدیره باید به­گونه­ای تعیید گردد که نسبت به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخگویی به وظایف هیأت مدیره وانجام وظایف مخالف هیأت مدیره وجوددارد،اطمینان خاطر حاصل شود(حساس یگانه وهمکاران93:1387). حسن وبو[2]ث(2009) طی دوره 2002تا2005برای 58شرکت پاکستانی اثراندازه هیئت مدیره،ترکیب هیأت مدیره ودوگانگی وظیفه مدیر عامل را روی ساختارسرمایه آزمون کردند. نتایج نشان داد که اندازه هیئت مدیره باساختار سرمایه رابطه منفی دارد،اما دوگانگی وظیفه مدیرعامل وترکیب هیأت مدیره تأثیر معناداری برساختار سرمایه نداشت.همچنین ون[3](2002) بحث می­کند که هیأت مدیره بزرگترسیاست اهرم بالاتر رابرای ارتقای ارزش شرکت دنبال می­کند؛ خصوصا زمانی­که نظارت بیشتر راکه قانون­گذاران ایجاد نموده­اند.همچنین این بحث نیز مطرح است که هیأت مدیره بزرگ­تر دررسیدن به اجماع درتصمیم­گیری نهایی مشکل دارد که این مسأله روی کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر گذاشته ومنجربه اهرم بالاتر می­شود.شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچ­گونه اتفاق نظری درخصوص اندازه بهینه هیأات مدیره وجود ندارد(گرین،2005) معتقد است که تعداد اعضای هیأت مدیره باید محدود باشد تاامکان بحث وتبادل نظر درخصوص مسائل ومشکلات شرکت مهیا گردد. هیأت مدیره­های بزرگتر، از قدرت کمتری برخوردارند. در این­گونه هیأت مدیره­ها،توافق و اجماع درخصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است.همچنین گودستین و همکاران(1994)، دریافته­اند که هیأت مدیره­های کوچک­تر بین4 الی 6عضو می­توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع­تری اتخاذ نمایند. ازسوی دیگر، عده­ای دیگر همچون لیپمن(2006)،معتقدند که اندازه هیأت مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تادربردارنده طیفی از مهارت­ها و تجارب افراد گوناگون باشد. بنابراین آنچه که مشخص است این است که هیأت مدیره باید اندازه­ای معقول داشته باشد.

[1] Wie,j.min.

[2] Hasan and butt

[3] Wen,y.rwegasira

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :