دانلود متن کامل پایان نامه بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا صیرفی

 

مهرماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات

1-1-بیان مسئله. 6

1-2-اهداف پژوهش…. 7

1-3-فرضیه ها 7

1-4-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری پژوهش…. 10

2-1-1- سلامت روانی همسران جانبازان.. 10

2-1- 2-نظریه های خود کارآمدی.. 14

2-1-2-1-اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی… 17

2-1-2-2-تأثیرخودكارآمدی بر عواطف… 20

2-1-2-3-منابع خود کارآمدی.. 21

2-1-3- نظریه های مقابله با استرس…. 24

2-1-3-1-ماهیت استرس…. 24

2-1-3-2-منابع استرس…. 25

2-1-3-3-استرس در زنان.. 26

2-1-3-4-منابع ایجاد استرس درزنان.. 26

2-1-4-سبک های مقابله با استرس…. 26

2-1-4-1-تعریف مقابله. 27

2-1-4-2-عوامل مؤثر بر انتخاب سبك های مقابله. 28

2-1-4-3-راهبردهای مقابله. 33

2-1-4-4-سبك های مقابله و نقش آن در بروز بیماری ها 43

2-1-4-5-نقش حمایت های اجتماعی و معنوی.. 49

2-2-تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش…. 51

2-3-مدل مفهومی تحقیق.. 54

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1-روش پژوهش…. 56

3-2-جامعه آماری پژوهش…. 56

3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 56

3-4- ابزارهای اندازه گیری.. 56

3-5-فرایند اجرای تحقیق.. 59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-داده های توصیفی… 61

4-2-داده های استنباطی) آزمون فرضیه ها(. 62

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه یافته ها و نتیجه گیری.. 67

5-2- محدودیت های پژوهش…. 68

5-2-1-محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. 68

5-4-2-محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 68

5-3-پیشنهادات.. 68

5-3-1-پیشنهادات پژوهشی… 68

5-3-2-پیششنهادات کاربردی.. 68

منابع. 69


چکیده

خانواده های جانبازان به علت مشکلات ناشی از ناتوانی جسمی جانباز در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار  دارند و در میان اعضاء خانواده این همسران جانبازان هستند که بدلیل مسئولیت بیشتر ، زمینه بیشتری را برای ابتلا به اختلالات یاد شده دارا می باشند . پژوهش حاضر در جهت یافتن عوامل مؤثر در بهبود وضعیت روحی و روانی همسران جانبازان و با هدف تعیین رابطه اشتغال  و احساس خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس در همسران جانباز انجام پذیرفته است . دراین مطالعه که به روش توصیفی و مبتنی بر طرح مقایسه ای و همبستگی انجام شد ، تعداد 30 همسر جانباز ( 15 نفر شاغل و 15 نفر غیر شاغل ) به ‌ صورت نمونه ‌ گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند . داد ه ها  با استفاده از پرسشنامه های  خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس استاندارد جمع آوری شد . تجزیه و تحلیل اطلاعات در خصوص تفاوت میانگین خود کارآمدی میان  همسران شاغل و غیر شاغل به روش t   مستقل انجام پذیرفت و همبستگی خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام شد . در نتیجه تفاوت میانگین خود کار آمدی  در دو گروه همسران جانباز شاغل و غیرشاغل بطور معنی دار تأیید گردید . محاسبه ضریب همبستگی پیرسون میان خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس نیز نشان داد که احساس خود کار آمدی در گروه همسران غیر شاغل با سبک مقابله گریز – اجتناب در سبک کلی هیجان محور و با سبک حل مدبرانه مسئله در سبک کلی مسئله محور در گروه همسران جانباز شاغل همبستگی مثبت معنی دار دارد .  با توجه به یافته های پژوهش می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که اشتغال در افزایش میزان احساس خود کارآمدی  همسران جانباز مؤثر بوده و از آن طریق نیز با سبک های  مقابله با استرس در رابطه است .

واژگان کلیدی : احساس خود کار آمدی ، سبک های مقابله ، سبک مقابله هیجان محور ، سبک مقابله مسئله محور .

 

مقدمه

جانبازان ازجمله ارزشمندترین اقشار جامعه ما محسوب می شوند و از اینرو  بررسی عوامل روحی و روانی این قشر فداکار  و خانواده هایشان از وظایف خطیر جامعه علمی کشور و بویژه محققین رشته های روان شناسی بشمار می رود . بدون شک یکی از عوامل تأثیر گذار  بروضعیت روحی و روانی جانبازان همچون دیگر افراد عادی جامعه ، وضعیت روحی و روانی خانواده های  ( همسر و فرزندان ) ایشان است و اشتغال همسران جانباز همانند افراد عادی ، بعنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین وضعیت اقتصادی و روانی خانواده بشمار می رود . مطالعات انجام شده در خصوص زندگی جانبازان برنقش مثبت  اشتغال همسران برکیفیت زندگی ایشان تأکید نموده اند(صفوی و همکاران ، 1389)  ، لیکن هنوز جزئیات تأثیر اشتغال همسران جانباز بر ویژگی های روحی و روانی ایشان به حد کافی روشن نشده است . براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا تأثیر اشتغال همسران جانباز بر عوامل احساس خودکارآمدی و سبک های مقابله با استرس را بعنوان دو نوع از مهمترین عوامل سازگاری فرد با محیط خانوادگی را مورد بررسی قرار دهد .

تعداد صفحه :74

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :