پایان نامه ارشد: بررسی تحریم اقتصادی بربانک­ها:رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس

بررسی تحریم اقتصادی بربانک­ها:

اغلب شعب بانک­های ایرانی درخارج از کشور وظیفه تسهیل امور تجاری وخدمات رسانی به تجارایرانی وکشورهای طرف معامله باایران راایفا می­کنند.این بانک­ها تاقبل از سال ۲۰۰۶تاثیر کمتری نسبت به سایر بخش­های اقتصادی از تحریم اعمال شده براقتصاد ایران پذیرفته بود.اما از دسامبر۲۰۰۶ به بعد باصدور قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران،دولت­های فرانسه ،آلمان وایتالیا،به برکناری رؤسای شعبه­های بانک سپه دراین کشورها وانتصاب رؤسای جدید اقدام کردند.کمیته بانک سپه شعبه فرانسه،شخصی به نام آلن باشلو را به جای وی منصوب کردند.دولت آلمان نیزبامسدود کردن همه اعتبارنامه­های جاری وانتقالی بانک سپه دراین کشور،رئیس آن رابرکنار کرده است.پیش ازاین نیز وزارت خزانه­داری امریکا با مسدود کردن حساب­های بانک سپه دراین کشور،هرگونه معامله بین موسسات امریکایی بااین بانک ایرانی رابه اتهام حمایت این بانک از خرید­های نظامی ممنوع اعلام کرده بود.شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۱۷۳۷علیه برنامه هسته­ای ایران،دو مؤسسه بانک سپه وبانک بین المللی سپه رابه علت آنچه حمایت از برنامه هسته­ای،موشکی وفضایی ایران خوانده بود،تحریم کرد.همچنین وزارت دارایی امریکا به بهانه حمایت از تروریسم وحزب ا… لبنان،بانک صادرات ایران رادر سپتامبر۲۰۰۶تحریم کرد، همچنین وزارت دارایی امریکا درژانویه ۲۰۰۷نیز به بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی تحریم بانک سپه راآغاز کرد.براسا قطعنامه ۱۷۴۷نیز که درمارس ۲۰۰۷ به تصویب شورای امنیت رسید،وزارت دارایی امریکا درژوئن همان سال بانک ملی ایران راتحریم اقتصادی کرد.درنهایت براساس قطعنامه ۱۸۰۳شورای امنیت علیه ایران دریازده سپتامبر۲۰۰۸دولت وکنگره امریکا در۲۳اکتبر همان سال تحریم بانک توسعه صادرات ایران را تصویب کرد.

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]