بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

0 Comments

مسئولیت  های والدین  ورابطه  باایجاد  اعتماد به نفس

دررابطه با ایجاد  اعتماد به نفس ، سازندگی  کودک دراین  جهت والدین  کودک  مسئولیت  فوق العاده ای  دارند وگاهی مسائلی  بنظر کوچک  وناچیز وجود دارد  که تخلف  از آن موجب  وارد آمدن  لطمه  برشخصیت  ودرنتیجه  بر اعتماد به نفس کودک را فراهم خواهد  آورد  ومادراین  زمینه مواردی  بسیار داریم  که ازجمله آن  عدم پذیرش  کودک واهمال  درحمایت  وپشتیبانی  از اوست . برخوردها  باکودک  درخانه خود  ازعواملی  است که اعتماد به نفس کودک را دچارخدشه  می سازد . مثل قفل کردن  تمام کمدهای  خانه وگنجه  هاوقفسه ها  که خود حکایت ازعدم اعتماد دارد  ویاعدم مشارکت  دادن طفل  درامورخانه  تنها بخاطر لغزشی  که طفل گاهی  درحین انجام وظیفه  ازخود بروز  داده است .  هربرخوردی  که والدین  باکودک  دارندباید  درمسیر ایجاد  وتقویت اعتمادبه نفس  باشدوموجبات  رشد واستقلال  بیشتر رافراهم  می آورد .  ازبرخوردهای  ساده وسقوط  ها وزمین خودنمای  کودک نباید به  بیمی به خود راه  وترس ونگرانی  دردل اوبوجود  آورد  که این موجب  لطمه بر اعتماد به نفس اوست هرگز  کودک را  واندارید  که برای کسب  تحسین وتایید  شما به دروغ  متوسل شود  که این خود  از عوامل بسیار مهم در لطمه  زدن به اعتماد به نفس  است  همه گاه  این زمینه رادرکودک فراهم  سازید  که طفل مقررات  خود را بسنجد  ،نقاط  قوت وضعف خود را بیطرفانه  تجزیه وتحلیل  کندوبه میزان  توان واستعداد ش  تصمیم بگیرد  وعمل کند مداخله  درکار کودک  وتحت نظر  داشتن آنها امری ناروا ونامطلوب  نیست ولی  به حد واندازه  ای نباشد  که اولا  به استبداد  بکوشدوثانیا  (اعتماد به نفس راازکودک  زائل  سازد، قائمی ، 1370 ، ص 252)

علائم  ونشانه های  اختلال  در اعتماد به نفس عبارتنداز :

 • احساس بی ارزش
 • دیدمنفی  – بدبینانه
 • رابطه بین  فردی ناموفق
 • با ایجاد اهداف غیر منطقی  خود رادرمعرض  شکست  قرار دادن
 • عدم توانایی  درشناسایی  موقعیتهای  خود .
 • ترس از شکست
 • قضاوت بدوانتقاد  شدید ازخودودیگران
 • انزوای اجتماعی .
 • فقدان یاکاهش تماس  چشمی .
 • رفتار مبنی بر خود  تخریبی
 • عدم قبول مسئولیتهای  مراقبت ازخود .
 • تقویت مثبت را مشکل  می پذیرد .
 • گفته های مضر ومکرر   وانتقاد  علیه خود .
 • ناقص کردن خود  (بریدن  وسوزاندن ) به منظور  مطمئن  شدن ازوجود  خود .
 • سوءظن شدید .
 • برای کسب امتیازات خاص ،از ایجاد  درگیری  میان افراد  باکی ندارد .
 • باتعین اهداف غیر منطقی  خودرا درمعرض  ناکامی  قرار دادن .
 • فرد به دلیل ترس از شکست  باشک  ودودلی  وظایف  خودرا انجام  می دهد .
 • برای افزایش  احساس ارزش  به خود ، دیگران  راحقیر  وکوچک شمردن
 • عدم توانایی درتحمل تنهایی
 • دنبال نکردن کارها ، چون اعتماد  ندارند  امور رانیمه کاره  رها می کند .
 • سخنان تحقیر کننده علیه دیگران
 • رفتار تهاجمی ، چون به بن بست  می رسد چاره ای  جز خشم وتهاجم  ندارد
 • احساس دگرگونی وشخصیت وغیر واقعی بودن
 • استفاده افراطی از برون فکنی
 • تصویر ذهنی مبهم از خویشتن( اسلامی نسب ، 1373، ص 102و103)دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) 

   مقاله : نقش هیجان‌ پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌ آموزان

اعتماد به نفس پائین دراثر عوامل زیر انجام می شود :

 • تاخیر دررشد « من » .
 • عدم رضایت در روابط والده – فرزندی ( درکودکان )
 • نظام خانوادگی معیوب
 • کاهش بازخورد های مثبت
 • عدم وجود نظم وانضباط از طرف والدین ویا درصورت وجود بی ثباتی وعجیب وغریب بودن آن
 • احساس ترد شدن توسط افراد بااهمیت .
 • انتظارات غیر منطقی از خود ودیگران
 • تثبت در مرحله اولیه رشد
 • فقر شدید
 • تکرار بازخوردهای منفی که منجر به از بین رفتن احساس ارزش به خود است .
 • والدین ناتوان دراعتماد بخشی
 • اختلال شناسی ،داشتن دید منفی ازخود
 • اضطراب درحدشدید یا اضطراب واپس زده شده
 • « من » رشد نکرده و « من برتر » تعیین کننده .
 • ا زدست دادن برقراری ارتباط کلامی
 • ازدست دادن عملکردهای مستقل
 • از دست دادن ظرفیت به خاطر آوردن
 • بازخورد منفی مکرر در نتیجه کاهش حس ارزشمندی
 • شکستهای متعدد
 • نیازهای وابستگی کامیاب نشده
 • عقب ماندگی ذهنی یا متوسط ( کودکان )
 • اختلالات عصبی خاص نظیر صرع و برخی انواع فلج مغزی
 • الگوی نقش منفی
 • عدم توانایی درانجام مهارتهای مربوط به مرحله جدایی – یگانگی رشد وتکامل
 • درک شکستها ( اسلامی نسب ، 1373 ، ص 100)
سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :