دانلود پایان نامه ارشد ارکان خدمات الکترونیک شهری و تعامل آن‌ها-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات

عنوان پایان نامه :

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداري كاشان

در سال هاي اخير با توجه به ارتقا و پيشرفت چشمگير تلفن هاي همراه هوشمند و استقبال فراوان شهروندان از اين وسايل به نظر مي رسد كه مديريت خدمات شهري در كشور مي بايست به سمتي حركت نمايد كه افراد بتوانند تمامي خدمات الكترونيك را هر چه بهتر و با ضريب امنيتي بالا بر روي گوشي هاي هوشمند و تبلت هاي همراه خود دريافت نمايند.

اگرچه تاكنون اين روند به خوبي پيش رفته است ولي همچنان اين نياز احساس مي شود كه دولت ها و نهادهاي حكومتي و شهرداري ها با فرهنگ سازي مناسب در جامعه و همچنين فراهم نمودن زيرساخت هاي لازم، زمينه را براي حركت به سمت شهرهاي الكترونيك و شهروندان الكترونيك مهيا سازند. (جلالی، 1387: 92)

در پايان ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه همان گونه كه مقام معظم رهبري بارها در خصوص لزوم رعايت مدل توسعه شهري اسلامي نكات مهمي را اشاره فرموده اند، در حركت به سوي آنلاين و برخط شدن و ساخت شهرهايي با ساختاري الكترونيكي، همواره مي بايست مباني ديني و اخلاقي را به طور ويژه مورد توجه قرار داد. (جلالی، 1387: 95)

بايد در نظر داشت كه با توسعه و گسترش شهر و شهروند الكترونيك و فناوري اطلاعات بايد به جاي حركت شهروندان امواج را به حركت درآورد؛ گامي كه مي تواند به توسعه و ارتقاي زندگي شهري كمك بسياري كند. (جلالی، 1387: 95)

 

2-21- ارکان خدمات الکترونیک شهری و تعامل آن ها

می توان چنین استنباط نمود که «شهرهای الکترونیک» و «شهرهای مجازی» به عنوان زیربنا و قالب ارائۀ خدمات الکترونیک شهری و مفاهیم «شهرداری الکترونیک» و «شهروند الکترونیک» به عنوان دو عنصر در ساختار ارائۀ خدمات الکترونیک شهری، از ارکان اساسی استقرار و توسعۀ خدمات الکترونیک شهری به شمار می روند. (taylor,2013:101)

پیاده سازی و توسعۀ خدمات الکترونیک شهری، تأثیرات بسیاری را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای ادارۀ شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت. در زمینۀ اقتصادی، توسعۀ تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، گسترش استفاده از کارت های اعتباری، کاهش بوروکراسی و روند اداری مبتنی بر کاغذ، کاهش هزینۀ ارائۀ خدمات، ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارتباط تجاری شهر با سایر نقاط جهان بخشی از تأثیرات آن خواهد بود. (venkatesh,2009:54)

بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصۀ «مدیریت شهری» نیز تأثیرات و تحوّلات شگرفی را در حوزه های فعالیت و خدمات نهادهای مدیریت شهری در پی خواهد داشت.

خدمات الکترونیک شهری با زمینه سازی و تسهیل مشارکت شهروندان، می تواند موجبات اثربخشي و کارایی برنامه هاي شهري و افزايش مقبوليت اجتماعي طرح های توسعۀ شهري را فراهم سازد. (جلالی، 1387: 25)

 

2-22-فناوری و نوآروی در خدمات شهرداری

بهره گيري از قابليت هاي خدمات الکترونيکي و تعاملي در راستاي نوآوري، توسعه و ارتقاي کيفيت خدمات شهري، مزاياي فراواني را در بر دارد، که در اين ميان شهرداري ها  به عنوان مراکز عمدۀ مديريت و ارائۀ خدمات شهري، مي توانند با توسعۀ ابعاد خدمات رساني در قالب عرضۀ خدمات شهرداري هاي الکترونيک، از مزاياي فراوان آن بهره گيرند.

پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش به کارگیری آن در جوامع شهری و زندگی روزمرۀ شهروندان، تحوّلات گسترده ای را در ابعاد مفهومی، اهمّیت راهبردی و تمرکز جغرافیایی خدمات شهری، در پی داشته است. امروزه شهرها، به عنوان نقاط تجلّی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم (که به نهضت مجازی شدن تعبیر می شود) و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینۀ تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری از روش ها و فناوری های نوپیدای خدمات رسانی قرار دارند.
بهره گیری از قابلیت های بی شمار فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصۀ مدیریت شهری نیز، پیامدها و تحوّلات شگرفی را به دنبال داشته و توسعۀ آن در قالب خدمات الکترونیکی شهرداری ها، در تعاملات و تراکنش های میان شهروندان و نهادهای مدیریت شهری یا سایر سازمان های ارائه دهندۀ خدمات شهری، به عنوان راهکاری اثربخش و کارآمد در راستای نوآوری و توسعۀ تنوع، کیفیت، سرعت و اطمینان در خدمات رسانی به شهروندان به شمار می رود. (فرهودی، 1391: 65)

شهرداري به عنوان نهادي كه با حجم گسترده اي از اطلاعات شهري رو به رو بوده و خدمات شهري بخش عمده اي از فعاليت هاي آن را تشكيل مي دهد، نمونۀ مناسبي از سازمان هايي است كه مي تواند با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحوّلات گسترده اي را در راستای نوآوری و توسعه در خدمات رساني به شهروندان ايجاد كند. بدین ترتیب شهرداری ها نیز به عنوان متولّیان اصلی و عمدۀ مدیریت و عرضۀ خدمات شهری، ناگزیر از توسعۀ خدمات رسانی الکترونیک و استقرار شهرداری ها الکترونیک، می باشند. (فرهودی، 1391: 65)

يكي از پركارترين سازمان هاي عمومی- بويژه در شهرهاي بزرگ- شهرداري ها هستند، که بخش اعظمی از شهروندان بنا به دلايل گوناگونی در ارتباط با امور شهری خود به شهرداري ها مراجعه می نمایند و البته گاهی اين گذر با عدم رضایت همراه بوده است. حجم و دامنۀ گستردة فعالیت های شهرداری ها و ناكارآمدي روش هاي سنّتی و دستي پيشين، در پاسخگویی به نيازهای متنوع و فراوان شهروندان كه آشفتگی و مصرف نابهینۀ منابع گوناگون را نیز به همراه دارد، از دلايل عمدۀ این نارضایتی ها محسوب می شوند. (فرهودی، 1391: 68)

از سوی دیگر، ازدحام و تراکم جمعيت، مشکلات حمل و نقل و ترافيک شهری همراه با اتلاف زمان و آلودگي های زیست محیطی، منشاء يافتن چاره اي براي کاهش آلام ناشي از زندگي در کلان شهرها شده است. (فرهودی، 1391: 70)

در عین حال، مسئولین نظام مدیریت شهری نیز همواره خدمات رساني مطلوب به شهروندان را از اساسي ترين و مهم ترين اهداف و وظايف شهرداری ها عنوان می نمایند.

با توسعۀ روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری گستردۀ آن در زندگی روزمرۀ شهروندان، مفاهیم و ابعاد راهبردی خدمات نیز دستخوش تحوّلات ژرفی گشته که با ظهور مفهوم نوین خدمات الکترونیک، تجلّی یافته است. «خدمات رسانی الكترونيك» به معناي فراهم كردن شرايطي است كه نهادها بتوانند خدمات خود را با بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند. (فرهودی، 1391: 72)

در این ارتباط، «خدمات الکترونیک» که معمولاً به عرضۀ خدمات از طریق اینترنت منتسب می گردد ، خدماتی است که کاملاً به صورت برخط قابل ارائه بوده و در بسیاری موارد، جایگزین سیستم های کاغذی شده است. مسئلۀ خدمات الكترونيك، يكي از مهم ترين مقولات در جامعۀ اطلاعاتي است و به كارگيري و گسترش آن غالباً در جهت انجام تغييرات در فرايندهاي دولتي نظير تمركززدايي، بهبود كارايي و اثربخشي خدمات است.

در حوزۀ شهری، «شهرهای الکترونیک»و «شهرداری های الکترونیک» یکی پس از دیگری در حال ظهور هستند و در آینده ای نزدیک ارائۀ «خدمات شهری» را کاملاً دگرگون می کنند. (فرهودی، 1391: 74)

همزمان با پیشرفت های چشمگير در عرصه علوم و فناوري هاي جدید و پيچيده، «خدمات شهری» نیز دچار تحوّلات و تغييرات اساسي گشته، که از آن تحت عنوان «خدمات الکترونیک شهری» یاد شده است.

ش

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

Error: Your Requested widget " search-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area first-footer-widget-area]
  • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area1]
   • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area2]
    • [do_widget_area homepage-normal-widget-area1]
     • [do_widget_area homepage-normal-widget-area2]
      • [do_widget_area narrow-primary-widget-area]
       • [do_widget_area primary-widget-area]
        • [do_widget id="recent-posts-2"]
        • [do_widget id="recent-comments-2"]
        • [do_widget id="archives-2"]
        • [do_widget id="categories-2"]
        • [do_widget id="meta-2"]
       • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
        • [do_widget id="search-3"]
        • [do_widget id="search-4"]
       • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
         
        bigtheme