دانلود پایان نامه ارتقاء حقوق زن در ایران

مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌

مقررات‌ راجع‌ به‌ ازدواج‌ مصوب‌ ۱۳۱۰، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۳، قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، قانون‌ تشکیل‌ شورای‌ خانواده، لایحه‌ قانون‌ دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ مصوب‌ ۱۳۵۸، قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ مصوب‌ ۱۳۷۰ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و ۱۳۷۱ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت، قوانین‌ مختلف‌ مربوط‌ به‌ حق‌ حضانت‌ و سرپرستی‌ و قانون‌ مربوط‌ به‌ مهریه.

سابقه‌ قانونگذاری‌ منسجم‌ در زمینه‌ خانواده‌ در ایران، به‌ سال‌ ۱۳۱۰ بر می‌گردد که‌ قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ ۱۳۱۰ بر روابط‌ خانوادگی‌ حاکم‌ بود. مواد ۴، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۵ این‌ قانون، مقرراتی‌ در زمینه‌ شرایط‌ ضمن‌ عقد، وکالت‌ در طلاق، دادگاه‌ صالح‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ میان‌ زن‌ و شوهر، نفقه، حق‌ مسکن‌ و حضانت‌ مقرر کرده‌ بود. با تصویب‌ قانون‌ مدنی‌ در سال‌ ۱۳۱۳، قانون‌ ازدواج‌ سال‌ ۱۳۱۰ به‌ استثنای‌ مواد ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ قدر اجرایی‌ خود را از دست‌ داد

۱ـ۵ـ۲ قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی

در جدول‌های زیر قوانینی را که در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در مورد زنان به تصویب رسیده را ذکر می‌کنیم.

مجلس اول

قانون تاریخ تصویب در مجلس تاریخ تایید شورای نگهبان
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها ۸/۱۰/۱۳۶۰ ۲۲/۱۰/۱۳۶۰
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت، نکاح قبل از بلوغ، نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، عیوب فسخ نکاح و…) ۸/۱۰/۱۳۶۱ ۴/۱۱/۱۳۶۱

مجلس دوم

قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و…) ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ ۲۴/۱۰/۱۳۶۳
قانون ‌حق ‌حضانت فرزندان صغیر یا محجور به ‌مادران ‌آنها ۶/۵/۱۳۶۴ ۱۳/۵/۱۳۶۴

مجلس سوم

قانون مربوط به حق حضانت ۲۲/۴/۱۳۶۵ ۲۶/۴/۱۳۶۵
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت زنان، نکاح قبل از بلوغ، غیبت پدر یا جد پدری) ۱۴/۸/۱۳۷۰ ۲۱/۸/۱۳۷۰

مجلس چهارم

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست ۲۴/۸/۱۳۷۱ ۲۷/۸/۱۳۷۱

 

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

مجلس پنجم

قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) ۸/۵/۱۳۷۶ ۱۹/۵/۱۳۷۶
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۱/۸/۱۳۷۶ ۲۸/۸/۱۳۷۶
قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان واصل نشد.

 

مجلس ششم

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان واصل نشد.  
قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ (سن عقد نکاح) ۲۷/۹/۱۳۷۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  
قانون معافیت زنان از پرداخت نیم ‌عشر مالیات بر مهریه ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹  
قانون اصلاح ماده (۳) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴ (شرط تأهل برای دختران حذف ‌شد) ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹  
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (۱۱۰۷)، (۱۱۱۰)، (۱۱۳۳) (نفقه و اصلاح حق طلاق و توسعه نفقه، نفقه ایام عده وفات) ۱۹/۸/۱۳۸۱ ۴/۹/۱۳۸۱  
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ۲۹/۴/۱۳۸۲ ۸/۵/۱۳۸۲  
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (۱۱۶۹) قانون مدنی (حضانت) ۶/۵/۱۳۸۱ ۸/۹/۱۳۸۲

 

 

مجلس هفتم

قانون مبارزه با قاچاق انسان (به‌خصوص قاچاق زنان و کودکان) ۲۸/۴/۱۳۸۳ نظر شورای‌ نگهبان‌ در مهلت ‌مقرر ‌موضوع ‌اصل‌۹۴ ‌قانون ‌اساسی ‌واصل‌ نگردید
قانون سقط درمانی (بیماری جنین یا تهدید جان مادر) ۱۰/۳/۱۳۸۴ ۲۵/۳/۱۳۸۴
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۲/۷/۱۳۸۵ ۱۲/۷/۱۳۸۵
قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ (افزایش مرخصی زایمان) ۶/۴/۱۳۸۶ ۱۱/۴/۱۳۸۶

۱ـ۵ـ۳ قانون جدید حمایت از خانواده

قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه رسمی، از تاریخ‌ « هفتم اردیبهشت ماه ۹۲» لازم‌الاجرا و مورد استناد محاکم قضایی و دادگاه‌های خانواده است. این قانون همانطور که از جنجال‌های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتاً قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری است که به تدریج در عمل خودنمایی خواهد کرد

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می‌شود:

۱- قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰

۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۱

۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷

۴- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳

۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰

۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۸/۵/۱۳۷۶

۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶

۱۰- قانون مجازات اسلامی مواد( ۶۴۵)و(۶۴۶) مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۵

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :