ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری -پایان نامه مقطع ارشد

مدل رقابت کامل مشتمل برتعداد زیادی واحدهای تجاری کوچک است. اتحادیه اروپا به دنبال یک رقابت عملی درداخل بازار مشترک ونهایتا بازار واحد اروپایی بوده است. دادگاه در دعوای metro-sb-gross market gmbh &co.kg v .commission در رابطه با مواد 3و 85 معاهده رم اظهار داشت: شرایط موجود در مواد 3و85 معاهده رم که بیان می دارد رقابت نبایستی مختل شود اشاره به وجود رقابت عملی در بازار دارد. به این معنا که درجه ای از رقابت دربازار ضرورت دارد تا حصول شرایط اساسی و اتیان اهداف معاهده را تامین کند به ویژه به وجود آمدن بازار واحد که شرایط مشابه شرایط یک بازار داخلی یک کشور عضو را نیاز دارد.

وجود واحدها و شرکت های تجاری مدغم ومتمرکز وبحث های موافق ومخالف دراین زمینه ضرورت برقراری یک خط و مشی جهت کنترل وارزیابی واحد های مزبور دراتحادیه اروپا  به نمایش میگذارد. جوینت ونچر(سرمایه گذاری مشترک) در حقوق اتحادیه اروپا بدین صورت تعریف شده: تجارتی که به وسیله ی دویا چند واحد تجارت که از حیث اقتصادی از یکدیکر مستقل هستند به طور اشتراکی اداره و کنترل شود .کمیسیون در شیشمین گزارش خود و در Delaval / stork بیان داشت جهت خلق یک ادغام جزعی شرکت های مادر باید در قلمرویی که شرکت ادغامی یا جوینت ونچر فعالیت دارد بازار او را به طور قطعی به صورت بالفعل و بالقوه ترک کنند: هنگامی که یک جوینت ونچر به عنوان واحد تجارتی متمرکز یا مدغم تلقی خواهد شد که کلیه اقدامات و فعالیت های یک واحد اقتتصادی مستقل را انجام دهد به عبارت دیگر باید آزادانه عمل کند و درجهت نفع خودش که مستقل است عمل کند.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دراین صورت است که یک جوینت ونچر می تواند مشمول تعریف ومقررات موجود در آئین نامه (4064/189 که در تاریخ 21 سپتامبر 1990 ) در مورد شرکت های مدغم و متمرکز گردد. همچنین در ایالات متحده آمریکا ماده 7 قانون کلایتون مبحث ادغام شرکت ها و واحد های تجاری را زیر سوال برده و چنین اجازه ای را به شرکت های درگیر ادغام نمی دهد.

ماده 7 قانون کلایتون: شخصی که در امو تجارتی فعالیت دارد مجاز نیست که مستقیما یا به طور غیر مستقیم ، تمام یا قسمتی از موجودی یا سهام یا …کل یا قسمتی از اموال شخصی دیگری را که درگیر تجارت است تصاحب کند. لیکن این ماده 7 قانون کلایتن به وسیله قانون سلر کفارو اصلاح شد که درآن رشد و توسعه واحد های تجارتی تشویق شد.

 

 

 • جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)

لفظ جوینت ونچر(joint venture) در حقوق رقابت تجارتی امریکا تعریف نشده است.این مسئله باعث ابهام وعدم قطعیت دراجرای مقررات آن دراین زمینه میگردد. به عقیده یکی از نویسندگان امریکایی ویژگی های یک جوینت ونچر عبارت اند از :

 • تجارت تحت کنترل مشترک شرکت های مادر است.
 • هر یک از شرکا تشکیل دهنده جوینت ونچر نقش و مشارکت بسزایی در تجارت مشترک به عهده میگیرد.
 • تجارت موصوف باید یک ماهیت تجارتی مجزا و مستقل از تشکیل دهندگان ان داشته باشد.
 • جوینت ونچر می بایستی یک توانایی تجاری چشمگیری درابطه با قابلیت تولیدی جدید ،تکنولوژی جدید ،محصول جدید، یا ورود در داخل بازار به وجود اورد.

آنچه باید دراین زمینه گفت این است که حقوق رقابت ایالات متحده امریکا از دیدگاه مثبتی با مسئله جوینت ونچر بر خورد میکند. در واقع بیشتر صاحب نظران معتقد اند که جوینت ونچر غالبا همان کارایی واحد های تجاری مدغم (merger) را ایجاد میکنند بدون انکه مشکلات سیاسی وتجارتی آنها را برداشته باشد. با وجود این برخی جوینت ونچرها موجب مشکلات ضد رقابتی اساسی میگردد که در این صورت دولت یا اشخاص خصوصی می توانند قبل از تشکیل آنها بر اساس ماده 7 قانون کلایتون علیه آنها اقدام کنند.

ماده7 قانون مزبور شرکتها را از اکتساب مستقیم یاغیرمستقیم کل یا قسمتی ازاموال دیگر شرکتها درصورتی که چنین اکتسابی به طور موثری موجب کاهش رقابت شود یا تمایل به ایجاد انحصارگری باشد منع می کند.[1]

بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری

الف: انواع ادغام

شرکتهای تجاری به سه طریق زیر می توانند شرکت یا شرکتهای تجاری دیگر را تحت کنترل خود درآوردند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل و تحصیل دارایی. طریق اول، ادغام واقعی نیز نامیده می شود، زیرا موجب انحلال شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده می شود. ازآنجا که طریق دوم و سوم مستلزم انحلال شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده نیست، ما به تبعیت از بعضی ازحقوقدانان آنهارا ادغام عملی می نامیم. ادغام عملی به این معناست که یک شرکت تجاری با خرید سهام یا دارایی شرکت یا شرکتهای دیگر کنترل آنها را دردست بگیرد، بدون اینکه شخصیت حقوقی هیچ یک ازشرکتهای تجاری طرف قرارداد محو شود.           در تحصیل سهام کنترل کننده؛ شرکت سهامی ادغام کننده با تحصیل سهام شرکت ادغام شونده می تواند درهیأت مدیره شرکت سهامی ادغام شونده وارد شده و با تعیین مدیران دلخواه عملا کنترل کار شرکت را دست گیرد. دراین حالت هرچند شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده ازبین نمی رود، ولی شرکت سهامی ادغام کننده با توجه به موقعیتی که پیدا می کند، می تواند درکلیه تصمیمات شرکت ادغام شونده دخالت کرده و سیاستهای خود را درآن اعمال کند.

درتحصیل دارایی؛ شرکت ادغام کننده به جای وارد شدن در مدیریت شرکت تجاری ادغام شونده،داراییهای آنرا تحصیل می کند. دراین حالت، شرکت تجاری ادغام شونده هر چند شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند، لکن معمولا از گردونه فعالیتهای تجاری خارج می شود.درحقوق ایران، تفکیکی بین ادغام واقعی و عملی در قوانین مشاهده نمی شود. همچنین، در لسان حقوقدانان و مؤلفین نیز چنین تفکیکی دیده نمی شود.

دراینجا ابتدا به بیان ادغام واقعی میپردازیم:

درادغام واقعی یا قانونی، شرکت تجاری ادغام کننده به جای تحصیل سهام یا دارایی شرکت ادغام شونده، می تواند با رعایت مقررات قانونی، شرکت تجاری ادغام شونده را منحل و کلیه داراییها و تعهدات آنرا تحصیل کند. ادغام واقعی، معمولا بر دو نوع است: ادغام ساده و ادغام ترکیبی. چنانچه داراییها وتعهدات دوشرکت تجاری به یکی ازآنهامنتقل شود، ادغام ساده و چنانچه داراییها و تعهدات دو شرکت تجاری به یک شرکت تجاری جدید منتقل شود، ادغام مرکب نام دارد.[2] [1] حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص117.

Www.modir.ir                                                                                                                                                                                                                            1

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

Error: Your Requested widget " search-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area first-footer-widget-area]
  • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area1]
   • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area2]
    • [do_widget_area homepage-normal-widget-area1]
     • [do_widget_area homepage-normal-widget-area2]
      • [do_widget_area narrow-primary-widget-area]
       • [do_widget_area primary-widget-area]
        • [do_widget id="recent-posts-2"]
        • [do_widget id="recent-comments-2"]
        • [do_widget id="archives-2"]
        • [do_widget id="categories-2"]
        • [do_widget id="meta-2"]
       • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
        • [do_widget id="search-3"]
        • [do_widget id="search-4"]
       • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
         
        bigtheme