پایان نامه های متن کامل

پایان نامه های رشته صنایع غذایی
صنایع غذایی

اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگویفراسودمند
اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی و ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک
پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با استفاده از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا
تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد 18- درجه سانتی گراد
امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت
پایان نامه مدل¬سازی عوامل موثر بر تخمیر سرکه خارک تحت تیمار آغازگر استیکی غالب در آن
روش¬های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق
روش¬های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی انبارداری
پایان نامه استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج
پایان نامه اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات
اثر رزماری تازه و عصارهآن بر ماندگاری گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
پایان نامه اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های فیزیک وشیمیایی و حسی خامه آن با خامه معمولی
میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ
پایان نامه استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم
بار میکروبی غذاهای بیمارستانی (قبل و بعد از پخت)
پایان نامه استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج
استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم
پایان نامه روش¬های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق
شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز
امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت
اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت
اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای
ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)
ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین
استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند
پایان نامه اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری
تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم
طراحی بسته‌بندی برای بهبود ماندگاری مغز گردوی تازه
پایان نامه اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی
امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی
پایان نامه اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات
پایان نامه اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا
اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو
پایان نامه خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن
خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی
¬ تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی
بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ
پایان نامه تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری
پایان نامه تاثیرشرایط و روشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون
پایان نامه مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب مخلوط‌های دو جزیی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه و روغن سویای اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی
پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی
میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی در ماست و در شرایط شبیه‌ سازی شده گوارشی
تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رایحه پنیر UF ایرانی
پایان نامه ، تعیین اثر آنتی باکتریال عصاره پوست لیموترش برمیکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی
مطالعه تخمیر و نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک به صورت منجمد و غیر منجمد
پایان نامه ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع
تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه
پایان نامه تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی
پایان نامه استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و ویژگی‌های عملکردی آن
پایان نامه بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان
پایان نامه پروژه روش¬های مختلف استخراج پروتئین و تولید پودر پروتئین از ماهی کیلکا
پایان نامه سرب و کادمیوم در شیــرخشـک نوزادان

پایان نامه های رشته صنایع

پایان نامه رشته مهندسی صنایع ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
پایان نامه رشته صنایع ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین
پایان نامه رشته صنایع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک
پایان نامه صنایع پیش بینی رضایت مندی مشتریان پس از اجرای مولفه های استانداردهای مدیریت کیفیت
پروژه رشته صنایع غذایی طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالکلی گازدار
پایان نامه رشته صنایع مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML
پایان نامه رشته صنایع غذایی استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن
پایان نامه رشته صنایع غذایی بهینه سازی فرآیند خشک کردن حلقه های پیاز
پایان نامه رشته کشاورزی – صنایع غذایی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده
پایان نامه رشته صنایع غذایی اثر روش خشک کردن ترکیبی بر روی خصوصیات کیفی ازگیل ژاپنی
پایان نامه رشته صنایع غذایی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان
پایان نامه رشته صنایع غذایی آلودگی بستنی های سنتی شهرگرگان به باکتری های اشریشیاکلی
پایان نامه رشته صنایع غذایی اثر نانوذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون
پایان نامه رشته مهندسی صنایع اثر نانوذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر خواص مکانیکی
پایان نامه رشته صنایع غذایی بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی گیاهی
پایان نامه رشته صنایع غذایی افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ
پایان نامه رشته صنایع وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت
پایان نامه رشته صنایع غذایی با عنوان مصرف ماست در ایران و جهان
پایان نامه رشته صنایع غذایی اثر نانو خاک رس روی فیلم¬های ترکیبی زیست تخریب پذیر
پایان نامه رشته صنایع با موضوع سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران
پایان نامه صنایع اثر پیش فرایند های اسمز واولتراسونیک بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درکیوی
پایان نامه صنایع اثر پیش فرایند های اسمز و میدان های الکتریکی پالسی بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درهویج
پایان نامه رشته صنایع غذایی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت
پایان نامه رشته صنایع ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در تنوع ژنتیکی آفتابگردان
پایان نامه صنایع ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در تنوع ژنتیکی عدس
پایان نامه رشته صنایع خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی عصاره های چای سبز
پایان نامه رشته مهندسی صنایع مدل سازی ریاضی تراکم باکتریایی سرمادوست ها در سس‌ مایونز
پایان نامه رشته صنایع غذایی آنزیم شفاف ساز آب میوه و ارائه مدل سینتیکی برای آن
پایان نامه صنایع آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام
پایان نامه رشته مهندسی صنایع ارزیابی و مدیریت ریسک دهکده سالمندان با استفاده از روش FMEA
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها ارتقاء تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب درابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها وشبکه های عصبی مصنوعی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده ای شهری با افراز خطوط جاده ای و تنظیم هوشمند سیگنال های کنترل ترافیک
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌ زیست در هزاره سوم
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی زمانبندی به¬هنگام بر روی ماشین¬های موازی با سرعت¬های متفاوت با در نظر گرفتن تأثیر یادگیری و زمان آماده¬سازی و محدودیت مجموعه پردازش
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی ارائه ی مدلی برای سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه
ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت
ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری
ارائه مدلی جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GA خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO
ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل
ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات
ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی
ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی
ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی
ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن
ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان
رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی موردی شرکت پاکدیس ارومیه
برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر
برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی
بهبود امکان سنجی شیوه نامه ای بر پایه امکان سنجی ریاضی- منطقی
بهینه سازی پایدار مکان یابی هاب با محدودیت ظرفیت در یک محیط رقابتی
پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت
تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن
توسعه مدل ریاضی برای بهبود کیفیت و سلامت محصول همراه با پایداری محیط زیست و کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع غذایی
توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی
حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌
حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری
حل مسئله جریان کارگاهی دو مرحله ای انعطاف پذیر بدون وقفه
زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین هاا زمان
زمان بندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‏ها
زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری
زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظر گرفتن محدودیت دسترسی به ماشین ها
زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات
زمانبندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو با استفاده از الگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL
طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی
طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی
طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف بیکاری ماشین ها
مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره ای
مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII
مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه
مدل سازی هم زمان سیستم های تولید سلولی پویا و قیمت فروش
مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت
مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی
مساله مکان یابی- تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی
مساله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی
مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی
مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده
مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال
مسئله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی
مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق
یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده
پایان نامه رشته صنایع شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک
پایان نامه رشته صنایع زمانبندی دروس دانشگاهی تک هدفه و چند هدفه مبتنی بر ترجیحات اساتید و دانشجویان و دانشگاه
پایان نامه مهندسی صنایع طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای انتخاب مناسب ترین محصول
پایان نامه مهندسی صنایع تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت
پایان نامه مهندسی صنایع انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده
پایان نامه رشته مهندسی صنایع اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال
پایان نامه مهندسی صنایع بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی
پایان نامه مهندسی صنایع تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشور های منتخب در حال توسعه
پایان نامه رشته صنایع موضوع ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد
پایان نامه مهندسی صنایع مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین از لحاظ کیفیت
پایان نامه مهندسی صنایع کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمانبندی و مسائل واقعی دنیای صنعت
پایان نامه رشته صنایع کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته
پایان نامه صنایع طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها
پایان نامه رشته مهندسی صنایع طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت
پایان نامه مهندسی صنایع شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم
پایان نامه صنایع تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک
پایان نامه رشته صنایع بهینه سازی چندهدفی مدل جانمایی تسهیلات با سرویس دهندگان ثابت و تقاضای تصادفی مشتریان با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
پایان نامه مقطع دکتری مهندسی صنایع برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت
پایان نامه مهندسی صنایع الگوریتم تکاملی جستجوگر یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته
پایان نامه مدیریت سیستم ها شبیه¬ سازی و مدل¬سازی ریاضی زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران با رویکرد پویایی ¬شناسی سیستم
پایان نامه مهندسی صنایع ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی و بهینه‌سازی
پایان نامه رشته کشاورزی ریزازدیادی گل آلسترومریا رقم fuego
پایان‌نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم¬های اقتصادی-اجتماعی ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار
پایان نامه رشته صنایع گرایش صنایع ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره
پایان نامه رشته صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)
پایان نامه رشته علوم و صنایع غذایی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی
پایان نامه گروه صنایع غذایی تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رایحه پنیر UF ایرانی
پایان نامه مهندسی صنایع- صنایع توسعه مدل جدیدی برای پیش¬بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز
پایان نامه گروه صنایع گرایش صنایع شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم
پایان نامه رشته صنایع یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت
پایان نامه رشته صنایع طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی کاشی مرجان)
پایان نامه رشته مهندسی صنایع رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها
پایان نامه رشته صنایع امکان سنجی احداث استخر آب گرم معدنی مصنوعی
ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه¬ بندی
پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا
پایان نامه ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری
پایان نامه ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل
ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات
ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی
پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن
پایان نامه ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان
مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
حل مسئله جریان کارگاهی دو مرحله ای انعطاف پذیر بدون وقفه
زمان¬ بندی ماشین¬های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت¬های نگهداری
رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر
رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی موردی شرکت پاکدیس ارومیه
طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی
ارائه ی مدلی برای سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها
پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه
پایان نامه برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر
پایان نامه برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی
پایان نامه تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8
معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره
یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده
ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی
ارائه یک مدل شکل¬گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه¬ای نیروی انسانی
پایان نامه توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی
پایان نامه چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم
پایان نامه حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی
پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت
زمان¬بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین¬ها
پایان نامه طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات¬ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک
پایان نامه مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی
پایان نامه مساله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی
پایان نامه مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده
پایان نامه مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی
پایان نامه یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول
مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII
مدل¬سازی هم¬زمان سیستمهای تولید سلولی پویا و قیمت فروش
مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات
ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی
مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان¬بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت
مسئله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی
مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق
ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین
ارائه مدلی جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GA خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO
ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی
ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی
پایان نامه تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشور های منتخب در حال توسعه
بهینه سازی چندهدفی مدل جانمایی تسهیلات با سرویس دهندگان ثابت و تقاضای تصادفی مشتریان، با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
پایان نامه زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات
پایان نامه شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله
ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت
داننلود پایان نامه مدل برنامه ¬ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان¬بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره¬ای
پایان نامه مساله مکان یابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال
زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل
شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین
کاربرد آزمون نسبت درست نمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی
انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده
اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز
استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی
ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران
مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله
پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سیستم های خبره
تغییرات قابلیت آنتی اکسیدانی و زنده مانی دو نوع باکتری پروبیوتیک در طی نگهداری ماست کم چرب
الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته
پایان نامه ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی
تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران
پایان نامه ارزیابی کارایی وتخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
بهبود امکان سنجی شیوه نامه ای بر پایه امکان سنجی ریاضی- منطقی
بهینه سازی پایدار مکان یابی هاب با محدودیت ظرفیت در یک محیط رقابتی
” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “
پایان نامه زمانبندی دروس دانشگاهی تک هدفه و چند هدفه مبتنی بر ترجیحات اساتید، دانشجویان و دانشگاه
زمانبندی به¬هنگام بر روی ماشین¬های موازی با سرعت¬های متفاوت با در نظر گرفتن تأثیر یادگیری و زمان آماده¬سازی و محدودیت مجموعه پردازش
طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت
بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده¬ای شهری با افراز خطوط جاده¬ای و تنظیم هوشمند سیگنال¬های کنترل ترافیک
بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع
کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران
بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی
تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه
تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن
توسعه مدل ریاضی برای بهبود کیفیت و سلامت محصول همراه با پایداری محیط زیست و کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع غذایی
طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی
طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها
طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای انتخاب مناسب ترین محصول
مدل¬سازی غیرقطعی برای مکان¬یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه
مساله مکان یابی- تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی
مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه
مسئله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی
پایان نامه برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت
تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران
برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت
بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی
ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری
یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه
تلفات ناشی از تصادفات جاده¬ای استان مازندران در سال 1392
ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسیدهای چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی
ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا
ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله
ارائه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزششان
ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور
تجزیه و تحلیل اقتصادی کشاورزی برنج در استان مازندران
ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی
پابان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی
پابان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه
اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی¬وینیل¬الکل
و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد
برنامه زمان¬بندی تولید پیشرفته چند ¬دوره¬ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی
بهینه ¬سازی سیاست کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین تک انبا
تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر
پایان نامه تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی
توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری
حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی
خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل Fast
شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
شناسایی و اولویت ¬بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه¬ مند در افزایش رضایتمندی مشتریان
طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده
عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP
ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی
پایان نامه مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی
سیر تحول سرسوره¬های قرآن موجود در آستان قدس رضوی
ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار
ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی دو بعدی با قطعات مستطیلی شکل
ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخش های تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره
ارزیابی کارایی و تخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی
آسیب¬ شناسی تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌ های عمرانی
تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران
توسعه مدل جدیدی برای پیش بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز
شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم
شبیه‌ سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌ محور
تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء
طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند
طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری
یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت
یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه
پایان نامه خلا موجود در مساله زمان بندی پردازش دسته ای
پایان نامه زمان¬بندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‏ها
پایان نامه ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین
پایان نامه طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم¬های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف بیکاری ماشین¬ها
پایان نامه کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمان¬بندی و مسائل واقعی دنیای صنعت
پایان نامه انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و خوشه بندی
پایان نامه مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی فازی
پایان نامه ارایه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته فازی
پایان نامه ارایه یک مدل احتمالی برای مکان¬یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش¬بینی نشده
پایان نامه پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت
طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین¬های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام
پایان نامه مدل دینامیک ریاضی برای مسئله¬ی برنامه¬ریزی انتخاب سفارشات به منظور ماکسیمم کردن تعداد سفارشات تکمیل شده
پایان نامه درباره نظریه زمان بندی
نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث
مدیریت قراردادها

پایان نامه های رشته علوم جانوری

رشته علوم دامی تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی
ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند
پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) در مدل آزمایشگاهی موش سوری
ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی
پایان نامه ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو
بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما
میزان فراوانی کرم‌های روده ای در سگ‌های ولگرد شهرستان مشهد
تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس
مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی
اثر ضد میکروبی عصاره گیاه مرزنگوش و عصاره پوسته خارجی پسته بر هلیکوباکتر پیلوری
پایان نامه میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق
بیومتریک ساختارهای درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی
تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA
پایان نامه تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA
ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

پایان نامه های رشته فیزیک
فیزیک

محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین
پایان نامه سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول¬های خورشیدی
مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی درمدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده
شبیه سازی دینامیک مولکولی چسبندگی مواد آلی به نانو ساختارها در سلولهای خورشیدی
محاسبه گشتاور مغناطیسی اتم دوترون با استفاده از مدل کوارکی ساده
پایان نامه‌ی دکتری اثرناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آکوستیک در دریای عمان (محدودۀ تنگه هرمز)
فرآیند تبدیل داخلی با استفاده از مدل شبه کوارک INVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL
پراکندگی بریلوئن برانگیخته آبشاری در فیبر نوری
سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و ویژگی¬های مغناطیسی آن
سنتز و خواص ترموالکتریکی نانوپودر NaCo2O4
اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی
اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
پایان نامه قید¬های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل¬های انرژی تاریک
مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
واپاشی دو بتایی
لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304
خواص ترمودینامیکی نانولایه هلیم- III
پارامتر چگالی تراز هسته¬ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy
پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین
تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک
الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه
و ساخت نانوسیم¬هاو امکان¬سنجی تولید میکرومقاومت وکوچک¬تر از آن برپایه¬ی قالب آلومینای آندیک متخلخل و روش انباشت الکتروشیمیایی
برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله¬ های فلزی
امکان¬سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور
اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و خواص نوری و کاربردهای آن
رشد سطوح ناهموار و رسانندگی الکتریکی آن
مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی
اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی
تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک
تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر
سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل و نانو ذرات فریت کبالت و ویژگی ¬های مغناطیسی آن
قید¬های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل¬های انرژی تاریک
لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی
مطالعه چگالی تراز هسته ¬ای با استفاده از مدل لایه ¬ای
پایان نامه دکتری ساختار هسته¬ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی
امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن
گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده
واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته
ترمودینامیک سیاه‌چاله‌های لاولاک در حضورمیدان¬های الکترومغناطیسی غیرخطی
پایان نامه رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها
پایان نامه ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید
طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با استفاده از کد MCNP
اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب
خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی
لایه های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی
کرمچاله¬های باردار در حال انبساط در گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتن
طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی 2-1 میکرومتر
مطالعه چگالی تراز هسته ای با استفاده از مدل لایه ای
ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر
پایان نامه دکتری اثر ناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آکوستیک در دریای عمان
الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه
پایان نامه دکتری مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن و نیترید
مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی بر نزدیکی
مطالعه خواص هسته ای با استفاده از مدل شبکه ای FCC
پایان نامه تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک
بدست آوردن دو ضریب ایمنی قلب راکتور VVER-1000 با مجتمع سوخت های حلقوی
پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته¬ ای فرضی MW 5
ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2
پایان نامه سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور خواص فتوفیزیکی آن
پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
پایان نامه تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک
سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور خواص فتوفیزیکی آن
پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا
تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر
عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری
پایان نامه به دام اندازی یون در دام پاول
ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک
اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپ های هیدروژن
پایان نامه اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزن
رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها
سنتز و خواص ترموالکتریکی نانوپودر NaCo2O4
طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده
مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرص های برافزایشی با پهن رفت غالب
مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم و هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری
مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب
مطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ
مطالعه و امکان¬سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی
اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها
اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی
اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb
پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف
خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر
پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین
پایان نامه اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی
پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف
تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی
خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر
دینامیک درهم¬تنیدگی کیوبیت¬ها در محیط غیرمارکوفی
پایان نامه نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه¬های نانو ساختار نیکل سلنید
و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار
پایان نامه پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم-رسانا
پایان نامه تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنایمحدودپتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی
پایان نامه تحریک نوسانات 5 دقیقه¬ای در سیخک¬های خورشیدی با اعمال شار پایا
پایان نامه شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX
پایان نامه ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی¬وار سخت
پایان نامه اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها
پایان نامه اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb
پایان نامه بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی
پایان نامه پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی
پایان نامه تعیین تابع پاسخ غیر¬خطی آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl)
پایان نامه تعیین ماتریس پاسخ آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl) و واپیچش طیف گاماهای زمینه با استفاده از آن
پایان نامه جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش
پایان نامه جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC
پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و ویژگی¬های مغناطیسی آن
پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
پایان نامه مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE
پایان نامه مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف
پایان نامه طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل
پایان نامه مباحثی در گرانش مغناطیسی
پایان نامه محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی
پایان نامه مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین 93OTQ
پایان نامه منابع پرتوهای کیهانی
پایان نامه یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته
پایان نامه تحول ستارگان
پایان نامه درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین
پایان نامه اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی
اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
پایان نامه مطالعه¬ ی‌ خواص هسته ای با استفاده از مدل شبکه ای FCC
ساختار و مفاهیم نانو تکنولوژی

پایان نامه های رشته کشاورزی
کشاورزی

پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
پایان نامه رشته کشاورزی ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان
پروژه رشته کشاورزی تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی
پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم
پایان نامه رشته کشاورزی تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی
پایان نامه رشته کشاورزی پهنه‌بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA
پایان نامه رشته کشاورزی تخمین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه اقتصاد کشاورزی
پایان نامه رشته کشاورزی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا
پایان نامه رشته کشاورزی ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه
پایان نامه رشته کشاورزی عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح‌های مرتعداری
پایان نامه رشته کشاورزی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی IBA
پایان نامه رشته کشاورزی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر مدیریت بهینه سیستم‌های کودی شیمیایی و بیولوژیک
پایان نامه رشته کشاورزی مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند
پایان نامه رشته کشاورزی اثر تیمارکردن بذر و سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات محلول¬پاشی اسید¬سالیسیلیک
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی پتاسیم
پایان نامه رشته کشاورزی ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000 2005
پایان نامه رشته کشاورزی اصلاح نباتات تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات تاریخ کاشت وتنش کم آبی بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک
پایان نامه رشته کشاورزی کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی
پایان نامه مهندسی کشاورزی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا
پایان نامه رشته کشاورزی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا سولانی
پایان نامه رشته کشاورزی مطالعه اثر باکتری¬های محرک رشد گیاهی بر ریشه زایی و سازگاری گیاه پپرومیا
پایان نامه رشته کشاورزی ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ
پایان نامه رشته کشاورزی شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان
پایان نامه رشته کشاورزی مقایسه و روش های نوین پاکسازی
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی بیماری لکه خرمایی گندم
پایان نامه رشته کشاورزی شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم
پایان نامه رشته کشاورزی شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae
پایان نامه رشته کشاورزی – صنایع غذایی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده
پایان نامه رشته کشاورزی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های R. solani
پایان نامه رشته کشاورزی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون
پایان نامه رشته کشاورزی مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 شیر گاو و گاومیش در شهرستان شوش
پایان نامه رشته کشاورزی اثر ضد¬قارچی برخی از اسانس¬های گیاهی بر قارچ آسپرژیلوس¬فلاووس
پایان نامه رشته کشاورزی تاثیر قارچ میکوریزا بر روی بعضی از خصوصیات رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ایی گیاه
پایان نامه کارشناسی ارشدرشته کشاورزی شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار
پایان نامه رشته کشاورزی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه
پایان نامه رشته کشاورزی ارقام و لاین های امید بخش کاهو نسبت به سفیدک داخلی
پایان نامه رشته کشاورزی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی
پایان نامه رشته کشاورزی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار
پایان نامه رشته کشاورزی اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری
پایان نامه رشته کشاورزی بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری و نعناع
پایان نامه رشته کشاورزی خصوصیات فیزیکوشیمیایی – رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیک
پایان نامه رشته کشاورزی جداسازی ، شناسایی مولکولی و خواص آنتی باکتریال پنی سیلیومهای خاکهای زراعی
پایان نامه رشته کشاورزی اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان
پایان نامه کارشناشی رشته کشاورزی زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم
پایان نامه رشته کشاورزی تاثیر غلظت های مختلف هورمون IBA
پایان نامه رشته کشاورزی اثر ﻣﻳﻜﺮﻭﺍﻧﻜﭘﺴﻮﻟﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻘﺎﻯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻰ ﺑﻮﻣﻰ
پایان نامه رشته کشاورزی ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های آفتابگردان نسبت به قارچ
پایان نامه رشته کشاورزی جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی
پایان نامه رشته کشاورزی گرایش تکنولوژی مواد غذایی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ
پایان نامه رشته کشاورزی دو روش استخراج بر اسانس و ترکیبات شیمیایی دو گونه بومادران
پایان نامه رشته کشاورزی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی تاثیر پوشش‌های خوراکی پکتین و کیتوزان
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز
پایان نامه رشته کشاورزی میدانی باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، جنتامایسین
پایان نامه رشته کشاورزی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک
پایان نامه کشاورزی تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان
پایان نامه رشته کشاورزی تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides
پایان نامه رشته کشاورزی بیماری لکه موجی سیب زمینی
پایان نامه رشته کشاورزی امکان جایگزینی آرد دانه نخود و عدس در فرمولاسیون همبرگر
پایان نامه رشته کشاورزی اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه
پایان نامه رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی تغییرات رنگ رب گوجه فرنگی
پایان نامه رشته کشاورزی تیمارهای نوع روغن و هیدروکلوئید بر کاهش جذب روغن در سیب زمینی
پایان نامه رشته کشاورزی اثر کلرید سدیم و سلنیوم بر روی گیاه کلزا
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر گیاه پونه (Mentha logfolia) بر خصوصیات شیمیایی سوسیس
پایان نامه رشته کشاورزی اثر عصاره پونه کوهی بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته کاساوا
پایان نامه رشته کشاورزی تولید پنیر سیاهدانه و ویژگیهای فیزیکو شیمیایی
پایان نامه رشته کشاورزی خصوصیات فیزیکو شیمیایی میوه ازگیل
پایان نامه رشته کشاورزی میزان مقاومت ارقام مختلف جو از طریق پارامتر نشت یونی
پایان نامه رشته کشاورزی مطالعه¬ ی بعضی صفات زراعی و فیزیولوژیک و واکنش ارقام گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی
پایان نامه رشته کشاورزی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن خرفه
پایان نانه رشته کشاورزی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو
پایان نامه کشاورزی اثر آنتی اکسیدانی عصاره ازگیل در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط
پایان نامه رشته کشاورزی در مورد محصولات جالیزی
پایان نامه رشته کشاورزی در مورد تریتیکاله
پایان نامه رشته کشاورزی اثر اسید جیبرلیک، حلقه¬ برداری، برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری
پایان نامه رشته کشاورزی اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست
پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع پسته یا طلای سبز
پایان نامه رشته کشاورزی تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکردگلرنگ
پایان نامه رشته کشاورزی فرمولاسیون و تولید کیک بدون گلوتن با جایگزینی آرد گندم
پایان نامه رشته کشاورزی تولید موتاسیون در گیاه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS
پایان نامه رشته کشاورزی میزان تحمل ارقام و لاین های خالص سویا به بیماری پوسیدگی
پایان نامه رشته کشاورزی اثر دماهای انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زنی گرده
پایان نامه رشته کشاورزی القاء موتاسیون نقطه‌ای با استفاده از EMS در گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis
پایان نامه رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز
پایان نامه رشته کشاورزی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات اسانس نعناع کوهی بر خصوصیات ماست
پایان نامه رشته کشاورزی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی
پایان نامه رشته کشاورزی استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها
پایان نامه رشته کشاورزی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
پایان نامه رشته کشاورزی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز
پایان نامه رشته کشاورزی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر
پایان نامه کشاورزی تهیه پروتکل ریز ازدیادی و تولید نیمه انبوه دو پایه پا کوتاه کننده گلابی OH×F40 و FOX¬11
پایان نامه رشته کشاورزی ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina
پایان نامه رشته کشاورزی پاسخ پایه‌های مختلف مرکبات به کود آلی تولیدی صنایع چوب
پایان نامه رشته کشاورزی تاثیر گیاه آویشن بر خصوصیات شیمیایی سوسیس در طول دوره انبارداری
پایان نامه رشته کشاورزی مواد اصلاح کننده خاک
پایان نامه رشته کشاورزی مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس
پایان نامه کشاورزی مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس در دوغ بدون چربی
پایان نامه رشته کشاورزی اثر سطوح مختلف ازت و فواصل کاشت بر صفات مورفولوژیک، زیره سبز
پایان نامه رشته کشاورزی اثر جایگزینی شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب فیبردار
پایان نامه رشته کشاورزی اثر کود نانوپتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم نرگسTazetta وJanquilla
پایان نامه رشته کشاورزی اثر تنش خشکی و تراکم بوته دو توده محلی سیر
پایان نامه رشته کشاورزی استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس
پایان نامه رشته کشاورزی اثر کاربرد عنصر روی، بور و پوترسین بر انبارمانی شلیل رقم کیوتا
پایان نامه رشته کشاورزی اثر عصاره زنیان بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو
پایان نامه رشته کشاورزی الگوی بیان ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر ریزمغذی¬ها بر عملکرد اسانس سه گونه اکالیپتوس در منطقه سمنان
پایان نامه رشته کشاورزی ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصیات رشدی گیاه ختمی خبازی
پایان نامه رشته کشاورزی اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته
پایان نامه رشته کشاورزی تغییرات اسانس حاصل از گیاه به¬ لیمو
پایان نامه رشته کشاورزی مطالعه همبستگی عناصر غذایی مهم خاک با میزان جمعیت
پایان نامه رشته کشاورزی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین
پایان نامه رشته کشاورزی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته
پایان نامه رشته کشاورزی اثر بخشی اسانس برخی از گیاهان دارویی بر روی کنترل قارچ
پایان نامه رشته کشاورزی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ Talaromyces flavus
پایان نامه رشته کشاورزی مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو
پایان نامه رشته کشاورزی تنوع ژنتیکی جمعیتهای Agropyon elangatum
پایان نامه رشته خاک شناسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر تحمل انگور به تنش شوری
پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع گندم
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر پوشش صمغ کاراگینان و بالنگو همراه با آبگیری اسمزی
پایان نامه رشته کشاورزی کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا
پایان نامه رشته کشاورزی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا
پایان نامه رشته کشاورزی مطالعه اثر باکتری¬های محرک رشد گیاهی بر ریشه زایی
پایان نامه رشته علوم دامی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی
پایان نامه رشته علوم دامی تأثیر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان جمعیت، تخم‌گذاری ملکه زنبور عسل
پایان نامه رشته علوم دامی اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی
پایان نامه رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین
پایان نامه رشته علوم دامی تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی
پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی
پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی¬کاران
پایان نامه رشته باغبانی تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با توجه به خصوصیات کیفی آن ها
پایان نامه رشته کشاورزی سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت
پایان نامه رشته کشاورزی مقایسه اثرات پری‌بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل
پایان نامه کشاوزی اثر برخی ترکیبات بازدارنده‌ی قهوه‌ای شدن آنزیمی در حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه‌ی ازگیل ژاپنی
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان
پایان نامه رشته علوم دامی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه
سمیت تنفسی اسانس برگ درخت نارنج و برگ درخت اکالیپتوس روی سوسک کشیش و شپشه‏ آرد و شپشه‏ دندانه ‏دار
فرایند هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی
پایان نامه مهندسی کشاورزی شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند
پایان نامه مهندسی کشاورزی تأثیر روش‏های خاک‏ورزی، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ ای
اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن و روی و منگنز
پایان نامه مهندسی کشاورزی مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی شته مومی کلم
پایان نامه رشته کشاورزی میزان تاثیر برخی مشخصه های خاک بر روی رویش درختان
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی اثر غلظت های مختلف 2،4-D و BAP و انواع محیط کشت
تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی
پایان نامه مهندسی کشاورزی تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد
پایان نامه مهندسی کشاورزی ارزیابی مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده
امکان بهره گیری از کود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول
پایان نامه مهندسی کشاورزی ارزیابی پوشش های مصنوعی و گراولی در زهکش های زیرزمینی با استفاده از مدل آزمایشگاهی تانک خاک
استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می شود
پایان نامه رشته کشاورزی اثر محلول‌ پاشی برگی کود ارگانیک (اسید هیومیک) و بسترهای کشت
پایان نامه رشته کشاورزی مزیت نسبی کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار
پایان نامه رشته علوم دامی اثر تزریق تستوسترون در خروس¬های گله مادر گوشتی برعملکرد گله
پایان نامه رشته کشاورزی اثرات محلول غذایی با غلظت‌های مختلف پتاسیم
پایان نامه رشته کشاورزی اثر فاصله کاشت و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز
پایان نامه رشته کشاورزی رابطه تعهد سازمانی برکارایی مدیران و کارکنان
پایان نامه رشته کشاورزی اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن
پایان نامه مهندسی کشاورزی اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود
اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست
پایان نامه مهندسی کشاورزی برآورد عملی تلفات نشت در کانالهای آبیاری شهرستان کرمانشاه
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا
پایان نامه رشته شیلات اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه
پایان نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی ارزیابی هم‌خانواده‌های نفوذِ جدید در آبیاری جویچه‌ای
پایان نامه مهندسی کشاورزی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در گیاه نیشکر
پایان نامه کشاورزی گرایش اصلاح نباتات همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب -زمینی
پایان نامه مهندسی کشاورزی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم
اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید
پایان نامه کشاورزی و منابع طبیعی تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد کیفیت تخم مرغ
پایان نامه مهندسی کشاورزی مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر کیفیت اسپرم قوچ افشاری در داخل فصل تولیدمثل
روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن
پایان نامه مهندسی کشاورزی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه
تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی
پایان نامه کشاورزی و منابع طبیعی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال
پایان نامه مهندسی کشاورزی کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو جهت آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش
پایان نامه کشاورزی گرایش زراعت اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت
پایان نامه مهندسی کشاورزی اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخص ¬های رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر پتاسیم و روی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس 704
پایان نامه اصلاح نباتات تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو
پایان نامه اصلاح نباتات جنین‌زایی سوماتیکی در نخل خرما -Phoenix dactylifera L.-
پایان نامه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت
پایان نامه اصلاح نباتات تنوع مورفولوژیک و کمیت و کیفیت روغن گیاه نوروزک Leriifolia Salvia
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل
پایان نامه رشته کشاورزی تاثیر زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل
پایان نامه اصلاح نباتات تجزیّه پایداری فنوتیپی ارقام نخود با استفاده از روش¬های پارامتری و ناپارامتری
پایان نامه اصلاح نباتات معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید
پایان نامه اصلاح نباتات در رشته کشاورزی مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین¬های کلزا Brassica napus L.
پایان نامه اصلاح نباتات در رشته کشاورزی مطالعه تحمل به تنش خشکی هیبریدهای جدید آفتابگردان
پایان نامه کشاورزی-اصلاح نباتات مطالعه تنوع ژنتیکی لاین‌های‌خاص تولید شده در مرکز تحقیقات صفی آباد خوزستان
پایان نامه اقتصاد کشاورزی صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران
پایان نامه اقتصاد کشاورزی عوامل موثر بر صادرات انجیر خشک ایران
پایان نامه کشاورزی-اصلاح نباتات سیاستگذاری بهینه یارانه کود و سم محصول ذرت و کلزا مطالعه موردی استان فارس
پایان نامه کشاورزی-اقتصاد کشاورزی مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
پایان نامه اقتصاد کشاورزی درباره امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان
پایان نامه کشاورزی-اکولوژیک اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی
پایان نامه کشاورزی-اگرواکولوژی تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله
پایان نامه کشاورزی-آب و خاک تاثیر کودهای دامی، بیولوژیک وشیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت
پایان¬ نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی ارزیابی مدل AquaCrop برای تعیین اثرات آب و کود نیتروژنه روی رشد و محصول ذرت دانه ای
پایان¬ نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی تأثیر زبری سطح با شیب معکوس بر روی مشخصات هیدرولیکی پرش
پایان¬ نامه آبیاری و زهکشی ارزیابی و امکان اتوماسیون سیستم آبیاری عقربه‌ای با داده‌های هواشناسی
پایان¬ نامه رشته آبیاری و زهکشی اولویت¬بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز
رساله دکتری باغبانی (Ph. D) گرایش گیاهان دارویی، ادویه‎ای و نوشابه‎ای ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، ژنتیکی و فیتوشیمیایی جمعیت¬های آویشن کوهی ایران Thymus kotschyanus
رساله دکتری رشته باغبانی-گرایش میوه کاری پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نیتریک اکسید در شرایط شوری
پایان نامه – باغبانی (گل وگیاهان زینتی) اثر امواج مایکروویو بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L
پایان نامه کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی) اثر بسترهای کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه Tagete patula L.
پایان نامه کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی) اثر هورمون اسید جیبرلیک روی گلدهی گیاه زینتی لوناریاآنوئه
پایان نامه کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی) اثرتیمارهای هورمونی در باززایی گیاه زینتی سنبل از طریق کشت بافت
اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه
تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا
برهم ¬کنش پساب تصفیه شده¬ی شهری و کودهای شیمیایی
اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره
تعیین سطح بهینه کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و اثر آنها بر اجزاء عملکرد در لوبیا
اثر ارتفاع بر تراکم ، پراکنش و عملکرد دو گونه چویل
اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا
تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن
اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج
تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند
بهینه‌سازی مصرف ازت در زراعت پایدار لوبیا
اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم
اثر سطوح مختلف سوپر جاذب(A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار
اثر کاربرد محلول پاشی سایکوسل و سولفات
اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و کود شیمیایی اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت و ماش بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش
اثر سطوح مختلف فسفر و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گل همیشه بهار
اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی
اثر دور آبیاری و ماده ضد تنش کراپ کاندیشنر بر عملکرد شلتوک
اثر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد
تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته
اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین
تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم
اثر جمعیت طبیعی علفهای هرز بر شاخص های رشد
آهن و روی قابل جذب گیاه در عمق 30-0 سانتیمتری خاک
اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو
اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا
اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort
اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی
مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز
اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش
فاکتورهای مختلف کود بیولوژیک ریزوچک پی سوپر پلاس
اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملکرد و اجزای عملکرد یونجه همدانی
سطوح مختلف کود بیولوژیک فسفات بارور¬2 و سوپر¬فسفات تریپل
اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب
اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی
تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMa
اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو
تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677
تاثیر هیومیک اسید، کلسیم و بور،کائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی، کمیت و کیفیت میوه انار Punica granatum
تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل -Capsicum annuum.L-با استفاده از صفات مورفولوژیکی در شهرستان ارومیه
تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار
تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L. تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی
کشت بافت ارقام استاندارد و مینیاتور میخک و بهینه سازی شرایط انتقال ژن توسط اگروباکتریوم به آن ها
مطالعه تغییرات برخی از ترکیبات فنلی کالوس کنگرفرنگی-Cynara scolymus L. در محیط های مختلف کشت
تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae
مطالعه تاکسونومیکی قارچ‏های راسته‏ی Ustilaginales روی گیاهان تیره گرامینه در استان‏های مرکزی و لرستان
تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله انگور عمل آوری شده با قارچ
نقش مکمل گیاه دارویی رزماری یا ویتامینE بر عملکرد و بهبود کیفیت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی
اقتصادی کشت دانه ¬های روغنی با رویکرد الگوی بهینه کشت براساس اصل مزیت نسبی
اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ایران
تأثیر پستی و بلندی بر تشکیل، طبقه ¬بندی و کانی¬ شناسی رسی
تأثیرسطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک
تنظیم دریافت غذا در پرندگان پرورشی، مک کارتی و سیجل
عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی
پایان نامه مکان¬یابی و اعتبارسنجی ژن¬های کمّی کنترل¬کننده تحمل به شوری در مرحله گیاهچه¬ای در برنج
امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ¬های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum L. با استفاده از مارکر مولکولی ISSR
اثر تنش خشکی روی بیان برخی از ژن‌های آنتی‏اکسیدانت درگیاه دارویی کنجد sesamum indicum L
انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی Prosopis juliflora
وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران
امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گیاه یونجه
خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه¬ های ایرانی
تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز
به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب¬های سطحی
طراحی و ساخت و عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی
عملکرد،اجزای عملکرد و شاخص های تحمل به تنش در ژنوتیپ های مختلف ارزن
اثر محلول¬پاشی برگی سالیسیلیک¬اسید، آسکوربیک¬اسید، پرولین و گلایسین¬ بتائین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه سورگوم
تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم
مکان¬یابی و دو روش محافظت در برابر سرمازدگی بهاره در باغات پسته
اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک
نخود زراعی
ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران
اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های
اثربخشی دوره های آموزشی درارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی دراستان لرستان
عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار
تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی مورد مطالعه شهرستان باوی
تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج
رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم
نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران
نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری
تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی
رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار
تاثیر عوامل مختلف فیزیک و شیمیایی بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس officinalisLavandula و رزماری Rosmarinusofficinalis
تأثیر غلظت های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد IBA و NAA و نوع قلمه در ریشه دار کردن قلمه‌های دو رقم زیتون شهرستان شاهرود
تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا
تاثیردور آبیاری وبسترهای مشخص برعملکرد توت فرنگی در کشت هیدروپونیک
اثر کاهش رطوبت داخلی بذر بر کیفیت جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی، مازودار و ویول
بهبود نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاویر چند فصلی طیفی ماهواره ای مطالعه موردی حوزه آبخیز قره سو استان گلستان-
تاثیر ترکیب جنگل طبیعی و مصنوعی و برخی ویژگی‌های خاک بر زی‌توده کرم خاکی
تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta
تنوع گونه ای سن‌ها Heteroptera در مزارع پنبه شهرستان گرمسار و حومه
سنجش سمیت تنداکسیر، پالیزین، سیرینول ، فن¬پروپاترین روی شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri و کفشدوزک شکارگر آن montrouzieri Cryptolaemus
فون حشرات زیان آور گندم در استان مازندران و مقدماتی زیست شناسی سوسک برگخوار غلات
مطالعه فونستیک سن‌ها Insecta Heteroptera در مزارع گندم و شناسایی دشمنان طبیعی سن گندم Eurygaster integriceps Puton در شهرستان گرمسار
آلودگی خاک به فلزات سنگین
تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GIS
تاثیر چرخه¬های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک جنگل بلوط
علل فرسایش خاک در استان چهارمحال و بختیاری
اثر کم آبیاری و دوره بحرانی تاج خروس بر رشد و عملکرد آفتابگردان
اثرتنش گرمایی آخر فصل ناشی از تاریخ¬ کاشت¬¬های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا.Brassica napus L
ارزیابی کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان با لوبیا چشم بلبلی و سویا در کنترل علف‌های هرز
اثر متقابل تراکم¬ گیاهی با مواد تغذیه¬ای در رقابت گندم Triticum aestivum L. با علف¬های هرز
تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم Trifoliumalexanderium تحت تنش شوری
پهنه بندی اگرواکولوژیکی مناطق دیم خوزستان برای زراعت کینوا Chenopodium quinoa Willd با استفاده از رهیافت مدل¬سازی و GIS
تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز
تأثیر تداخل علف¬های¬هرز بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا Vicia faba L.
تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره
تاثیر رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفیل و عملکرد ذرت Zea mays L.
بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه‌سازی سازه‌ی فوق بیانی ژن 4′OMT در گیاه دارویی شقایق
تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه¬ای Puccinia recondita f.sp. tritici و تجزیه علیت در گندم نان در خرم آباد
مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی و باکتریایی
تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاک آلوده
شکل های شیمیایی و قابل استخراج به وسیله DTPA آهن در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب صنعتی
اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ¬های مادر گوشتی مسن
رابطه بین فعالیت آنزیم¬های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره¬های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
رابطه¬ی بین چند¬شکلی ژن هورمون رشد و گیرنده¬ی آن با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین
رشته علوم دامی- تغذیه دام و طیور -تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه¬های گوشتی بر عملکرد، زیست¬فراهمی فسفر
پایان نامه کشاورزی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن( زوفایی) بر اساس صفات کیفی و مرفولوژیکی
تعیین شرایط بهینه استخراج پلی¬ساکارید برگ گیاه هفت¬کول و خواص ضد¬¬اکسیدانی و ضد¬میکروبی آن
دکتری نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن ارتعاشی انار با سامانه جت هوای الحاقی
طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین کشت مخلوط
عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران
تغییرات زمانی انتقال رسوب معلق در مواقع سیلابی با استفاده از مدل¬های HEC-RAS و GEP -مطالعه موردی حوزه آبخیز کشکان-
ارزیابی مدیریت طرح¬های منابع طبیعی با استفاده از برخی معیارهای بوم شناختی و اجتماعی توسعه پایدار، مطالعه موردی طرح بیابانزدائی دشتک سیاه شهرستان خنج،استان فارس
ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC
ارزیابی روند نمایه¬های دمایی هواشناسی کشاورزی در ایران
1استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می¬شود
ارزیابی مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده
استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می¬شود
اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم
اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا
امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول
تاثیر کود های زیستی بر عملکرد ذرت (هیبرید 260) در شرایط تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی شهرکرد
دانش، نگرش، تمایلات رفتاری و رفتار کشاورزان ذرت‌کار شهرستان بهبهان نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی
گوناگونی های ژنتیکی بین درختان کد گذاری شده بومی استان هرمزگان در شهرستان های میناب و سیاهو
اثر ایمپلنت ملاتونین بر برخی فراسنجه های تولیدمثلی میش¬
افزایش درون شیشه ای گیاه انار شیطان
فون کنه ¬های Eriophyoidea در شهرستان شیراز
رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و خردل وحشی
سمیت تنفسی اسانس برگ درخت نارنج و برگ درخت اکالیپتوس روی سوسک کشیش، شپشه‏ی آرد و شپشه‏ی دندانه‏دار
فرایند هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی
میزان تاثیر برخی مشخصه¬های خاک بر روی رویش درختان
تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و سالیسیلیک اسید بر دمای سایه‌انداز گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا
تأثیر روش‏های خاک‏ورزی، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ای در شمال اهواز
تراکم¬های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی¬دار دارد
تعیین بهترین زمان نشاکاری گیاه استویا در شرایط اقلیمی اهواز
تعیین بهترین و مناسب‏ترین تاریخ کاشت باقلا در منطقه باوی
تعیین تناسب اراضی دشت ایذه برای گیاهان مورد ارزیابی اراضی واقع شده و استفاده از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی در این خصوص
تعیین میزان عناصر سنگین در سبزیجات کشت شده در خاک‌های آلوده به هیدرو‌کربن‌های نفتی در برخی مزارع استان خوزستان
تعیین وضعیت مرتع
تولید کالوس و تولید گیاهک بنفشه معطر با استفاده از تنظیم-کننده¬های رشد مختلف
جداسازی، تشخیص و تعیین گروه¬های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه¬ها، منابع کودی و خاک-های مخلوط در شهرستان شیراز
شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae)
شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند
پایان نامه تعیین مناسب‌ترین نظام خاک‌ورزی در افزایش عملکرد گندم و تأثیر کود سبز در عملکرد گندم
گندم 2
باقلا
مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان
اثر محلول¬پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن
کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس
الگوی بیان ژن رمزکننده H+- ATPase غشای پلاسمایی
عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
مطالعه هیستومورفومتریک عصب سیاتیک در سنین مختلف جوجه گوشتی
تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات
تعارض بین دولت و کشاورزان
ضایعات پاتولوژیکی در کبک های آلوده شده با ویروس آنفلوانزای ماکیان تحت تیپ H9N2
استفاده از فنون تحلیل خودکار سلولی مبتنی بر تحلیل زنجیره مارکف
کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی
رساله دکترا ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم
تنوع ژنتیکی شگ¬ماهی خزری-Alosa braschnikowi broodine,1904- در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره
تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر
پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی
ک تاثیر افزودن متیونین به جیره¬های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره¬های عربی
شناسایی چند شکلی‌های‌آللی جایگاه‌های ژنی HSP70.1 و HSP90AB1 و ارتباط آن‌ها با صفات تولید شیر در گاو هلشتاین
مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی
پایان نامه درباره ماهی کپور معمولی
اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان کردستان)
تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان
تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارندگی روزانه در استان سیستان و بلوچستان
تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات دامی در منطقه سیستان با استفاده از مدل SWOT
اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته¬ خرده ¬چوب
اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی
ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک
تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز
اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی و کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ ای
اثر نیتروژن و تغییرات نسبت مبدأ و مقصد بر ویژگی¬های زراعی و عملکرد ذرت تحت شرایط استان فارس
تهیه سوسیس از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و تعیین کیفیت مغذی و مدت ماندگاری آن در یخچال و فریزر
توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان بهشهر)
رساله دکتری جنبه¬ های بوم شناختی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و اثرات آن بر ویژگی-های رشدی و زراعی ذرت و خلــر در شرایط کشت مخلوط
اثرات رنگدانه های طبیعی و مصنوعی بر شاخص های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن
ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبریدها
ارزیابی دو مدل آبپاش سیستم آبیاری سنترپیوت با رهیافت اتوماسیون سیستم آبیاری
افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرم شدگی خاک در خاکورزی عمیق
اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم
ارزش غذایی برگ و ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن
تأثیر الیسیتورها بر تولید آرتمیزنین در گیاه درمنه خزری
تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان
تنوع ژنتیکی و احتمال وقوع نوترکیبی در جدایه ¬های ویروس موزاییک هندوانه با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک
شاخص های پیری و ردیابی ژن آلفامانوزیداز مرتبط با پیری در چند رقم گیلاس
قابلیت دو گونه گیاهی در جذب فلزات سنگین خاک
پتانسیل یابی و ارزش گذاری مناطق مستعد اکوتوریسم استان لرستان
تأثیر پیش تیمار بذر و نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت
تأثیر شوری خاک و کود فسفر بر جذب فسفر و ویژگی¬های رشد گیاه ذرت
تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارندگی روزانه در استان سیستان و بلوچستان
ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک
تعیین خوش خوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت
چه انتظاراتی در زنجیره تامین کشاورزی برای مدیریت اطلاعات کارا از دولت و کشاورزان وجود دارد
مقایسه صحت برخی روش‌های بیزی در استراتژی‌های مختلف ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای
مقایسه¬ ی کارایی اسانس¬ های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچ کش ¬های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات
مطالعاتی مقاومت به پوسیدگی چند سازه چوب پلاستیک اصلاح شیمیایی شده
تاثیر دوره های نوری و جیره¬های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula
تاثیر عصاره روغنی رزماری -Rosmarinus officinalis- بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان -Huso huso
پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی
شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده ¬های زیستی توسط گندمکاران شهرستان دورود (مورد مطالعه دهستان حشمت آباد)
مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب چربی¬های اینتراستریفیه شده به روش آنزیمی
پایان نامه مطالعه امکان ساخت الیاف- سیمان از گیاهان غیر چوبی
مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.)
اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه¬های خونی گوساله¬های شیر خوار
پایان نامه اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید
رساله دکتری اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی ازژنوتیپ¬های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677
پایان نامه اثرات تغذیه¬ ای سطوح مختلف نانو¬سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه¬ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه¬ های گوشتی
ارزیابی برخی شاخص ¬های زیستی عروس ¬ماهی زاینده¬ رود “Petroleuciscus esfahani” در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده ¬رود
نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B و BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو
مطالعه امکان ساخت الیاف و سیمان از گیاهان غیر چوبی
کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی
مطالعه امکان استفاده از مواد حفاظتی نوین سازگار با محیط زیست در صنایع چوب ایران
مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب چربی¬ های اینتراستریفیه شده به روش آنزیمی
شناسایی گونه‌های جنس Larinus spp و مطالعه برخی از ویژگی¬های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان
تنوع اکولوژیکی و فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی دو گونه مخلصه و مینای صخره زی
تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی
پایان نامه دکترای تنوع آللی ژن¬ های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو
اثر جیبرلیک اسید و بنزیل¬آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه¬های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست
اثر فعالیت مورچه¬ها و آهوان بر ویژگی¬های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی
تأثیر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد از کشتار در جوجه¬ های گوشتی
تاثیر نیترات پتاسیم بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در دو جنس چمن گرمسیری آفریقایی و پاسپالوم در شرایط تنش شوری
اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی
پایا ن نامه ارشد قابلیت تصویر سنجنده Pleadas در تعیین کاربری اراضی و تراکم جنگل مطالعه موردی منطقه کاکا رضا- لرستان
اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر -Rutilus kutum- و کپور معمولی -Cyprinus carpio- به روش PCR-SSCP
فونستیک تریپس¬های خاک¬زی و قارچ¬خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان
تعیین ظرفیت بردتغذیه ای گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، دریاچه ارومیه
تأثیر شوری و سدیمی آب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم دافنیس
تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی 21 باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری
تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد ثانویه گیاه گزنه در استان‌های مازندران و گلستان
ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی
وضعیت تغذیه ¬ای درختان و تنوع ¬زیستی زیرآشکوب و ویژگی¬های خاک سطحی منطقه مخمل کوه خرم آباد
افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته
مدل‌سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین‌دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر دریچه با استفاده از نرم‌افزار Flow3D
پایان نامه تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی 21 باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری
پاسخ ژنوتیپ‌های برنج به سطوح مختلف نیتروژن محلول غذایی
تأثیر آتش¬ سوزی بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی خرم ¬آباد
تأثیر آلودگی به انگل بر ترجیح گوسفند به مصرف علوفه دارویی
اثر کلرید کادمیوم محلول در آب بر شاخص¬های زیستی ماهی Chondrostoma regium نازک
تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه¬ی مرغ‌های مادر گوشتی
پایان نامه درباره تنش شوری، خشکی فیزیولوژیک
نقش ذرات اکسیدروی نانو و معمولی و میکوریزا بر جوانه زنی، خصوصیات خاک، رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز(Phaseolus vulgaris L.)
تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد ثانویه گیاه گزنه (Urtica dioica)
اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت
اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی
تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری در اراضی پایاب سد ستارخان شهرستان اهر
مقایسه دو روش REML و بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی
کمکان¬ یابی عرصه¬ های مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیل پایان نامه
تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام
کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی
تهیه نقشه و ارزیابی بیابان¬زایی با استفاده از مدل مدالوس و شبکه¬های باور بیزین
تولید سس مایونز پروبیوتیک
کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو (GCM) جهت آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش جنوب ایران
اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرم آبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته ¬خرده¬ چوب
پتانسیل یابی وارزشگذاری مناطق مستعداکوتوریسم استان لرستان
تاثیر روش‌های نوین فرآوری موادغذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها
پایان نامه اثرات بستر کاشت و غلظت‌های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر ریشه‌زایی قلمه رزماری
توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان
کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب، فرسایش و رسوب
پایان نامه درباره گیاه پسته وحشی
اثر سطوح مختلف آبشویی با پساب بر بیلان املاح خاک
ارزیابی هم‌خانواده‌های نفوذِ جدید در آبیاری جویچه‌ای
پایان نامه اثر متقابل تراکم¬ گیاهی با مواد تغذیه¬ای در رقابت گندم Triticum aestivum L. با علف¬های هرز
اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین¬ المللی منارید بر شاخص زیست ¬محیطی بیابان¬زدایی
اثر متقابل قارچ Colletotrichum coccodes عامل بیماری خال سیاه
پهنه بندی خطر آتش در گون¬زار¬ها با استفاده از داده¬های ماهواره¬ی سنجنده ETM+
پایان نامه تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس
پایان نامه پیش ¬بینی، مسیریابی و پهنه ¬بندی توفان گرد و غبار
روش¬های مبارزه با برخی از بیماری¬های درختی در فضاهای سبز شهری
مقاومت ارقام مختلف چغندرقند به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند با استفاده از همسانه عفونت¬
تجزیه زنده¬مانی و اثر عوامل مختلف بر آن در بره¬های گیلانی
کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید پودر شیر خشک و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن
تنوع ژنتیکی و احتمال وقوع نوترکیبی در جدایه¬های ویروس موزاییک هندوانه با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک
خصوصیات جنگل شناسی حفره های تاج پوشش در یک جنگل تک گزیده راش شرقی
شناسایی گونه‌های جنسLarinus spp. (Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی¬های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان
مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR) در برنج
اثر محلول پاشی برگی و خوشه¬ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت
اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون¬بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)
اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه، ترکیب بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهیان سیبری جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri
اثر pH، غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغ
اثر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه های مرتعی غالب با استفاده از روش¬های آماری چند متغیره- مطالعه موردی استان کرمانشاه –
تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس
اثر نیتروژن و تغییرات نسبت مبدأ-مقصد بر ویژگی¬های زراعی و عملکرد ذرت تحت شرایط استان فارس
اثرات رنگدانه های طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص-های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)
ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با استفاده از تلاقی های دای آلل در لاین های گلرنگ (Carthamus tinctorius L .)
ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)
ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها» ار دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه
ارزیابی ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL (مطالعه موردی جنگل دارابکلا )
اثر تنوع فصلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گونه¬ های بومادران
صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های ذرت شیرین و فوق شیرین با استفاده از تجزیه بای پلات
عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی
بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی با الگوریتم رقابت استعماری (مطالعه موردی شهرستان بشرویه)
کلون و بیان فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)
کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ
مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر کیفیت اسپرم قوچ افشاری در داخل فصل تولیدمثل
مکان¬ یابی عرصه¬ های مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر
اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه در منطقه بجنورد
اثرات آنتی ¬اکسیدانی و آنتی¬باکتریایی اسانس مرزنجوش (Origanum Vulgare L.) بر ماندگاری سوریمی تهیه شده از کپور معمولی (Cyprinus carpio) در طول دوره نگهداری در انجماد (˚C18-)
اثرات جیره¬ های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه¬ های گوشتی
اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال
کاربردهای نوین غذایی و غیرغذایی سیب‌زمینی
ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن
” اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چند گانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی
اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی
امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم (Hemiptera Aphididae)Fabricius Sitobion avenae
تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد
تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک
اثرات بستر کاشت و غلظت‌های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر ریشه‌زایی قلمه رزماری
اثر جیبرلیک اسید و بنزیل¬آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه¬های فتوسنتزی گیاهی
اثر فعالیت مورچه¬ها و آهوان بر ویژگی¬های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی
اثرات کامفر بر تحریک¬ پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی
ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین¬های امید بخش گندم دوروم
پایان نامه بوم شناسی آبزیان شیلاتی
ارتباط خصوصیات سیستم ریشه ¬ای و فیزیولوژیک
تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی گیاه چای ترش
کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن
تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت
روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک
پایان نامه اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی¬مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود
ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa
کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی مرتع مزرعه امین استان یزد)
پایان نامه تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت
تحلیل فراوانی منطقه¬ای حداکثر دوره خشکی با استفاده از گشتاورهای خطی
شاخص¬های پیری و ردیابی ژن آلفامانوزیداز مرتبط با پیری در چند رقم گیلاس
آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS
اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان
اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک روی ارقام مختلف سویا
پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی
اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه( Thymus vulgaris L)
اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه مجن (شاهرود)
پایان نامه اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308
پایان نامه اثرتاریخ کاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملکردکمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال
اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
پایان نامه تاثیر استفاده از محلول پاشی کلرورکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی آستانه اشرفیه)
پایان نامه تأثیر چندین نوع پیش‌تیمار سازی بر روی بذور گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) تحت چندین سطح تنش شوری
روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه
پایان نامه بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس
پایان نامه پایان نامه جهت دریافت درجه در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت (M.Sc) اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ
پایان نامه تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetum
تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای
تأثیر دوره و مقدار آماده سازی بذر به کمک پیریدوکسین بر روی شاخصهای جوانه زنی بذر گندم نان
تأثیر کاربرد ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر عمر انباری و خواص کیفی میوه هلو
تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی
تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی
عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار
مدیریت آبیاری با مدل CROPWAT
پایان نامه مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت
پایان نامه اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک روی ارقام مختلف سویا
پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه(( Thymus vulgaris L))
پایان نامه اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت
پایان نامه کارشناسی ارشد اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308
اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خامه آن با خامه معمولی
اثرتاریخ کاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملکردکمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال(.Silybum marianum L)
پایان نامه اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
تاثیر استفاده از محلول¬پاشی کلرو¬رکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی آستانه اشرفیه)
پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعب شیراز و مرودشت)
پایان نامه کارشناسی ارشد میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ
بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ
تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetum
تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L)
تأثیر دوره و مقدار آماده سازی بذر به کمک پیریدوکسین بر روی شاخص‌های جوانه زنی بذر گندم نان
پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش
تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی
پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی
پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار
پایان نامه مدیریت آبیاری با مدل CROPWAT 8.0 و ارزیابی اقتصادی سه رقم توتون در منطقه رشت
پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت
اثر افزودنیهای خوراکی های مختلف بر سیستم ایمنی بدن ،مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی
پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی
ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus
اثر تردد اسکیدر و شیب طولی مسیر چوبکشی بر هدررفت خاک
مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر کرج بوسیله فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وسامانه اطلاعات جغرافیایی
مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو
اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی
ارزیابی اثرات تجمعی (CEA) توسعه صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
پایان نامه ساختار جنگل و خاک در دو توده¬ی تخریب شده و کمتر تخریب شده¬ی بلوط ایرانی در جنگل-های زاگرس جنوبی، (جنگل¬های حوزه¬ی یاسوج)
ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT (مطالعه¬ ی موردی حوزه¬ ی آبخیز لپویی (فارس) )
اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج)
شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره
عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه
کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی حوزه آبخیز کل، استان فارس)
میزان پایان نامه رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر
تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)
تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران
تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی شهرستان سپیدان)
تعیین نوع، مقدار و چگونگی پخش در محیط عناصر رادیواکتیو آزاد شده از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران و محاسبۀ دز جذب شدۀ ناشی از آنها در حالت کارکرد نرمال و تأثیر آن بر رستنی ها
مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره – استان ایلام
مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد)
مکان¬ یابی تغذیه مصنوعی آب¬های زیرزمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین¬ شناسی
تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین
پایان نامه شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با استفاده از مدل RUSLE
شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D
پایان نامه مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم
مطالعات نظری پیرامون بهبود کیفیت و افزایش تولید به منظور شناسایی عوامل موثر بر صنعت مرغداری
اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی
اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ¬های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677
اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه ¬های خونی گوساله ¬های شیر خوار
اثر سطوح مختلف آبشویی با پساب بر بیلان املاح خاک
اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد در جیره های بر پایه اسید های آمینه کل و قابل هضم همراه با فیتاز برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی
اثر فعالیت مورچه ¬ها و آهوان بر ویژگی¬های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی
اثر محلول پاشی برگی و خوشه ¬ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت
اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون بندی مناطق حفاظت شده
ارزشیابی زیست محیطی مکان شهرک‌های صنعتی
ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امید بخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی
ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا
ارزیابی طرح ترویجی تسریع انتقال یافته¬ ها از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه
ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد
ارزیابی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL
افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته با روش فیزیکی و با کمک آنزیم ها
اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان
اثر pH و غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغ
اثر پوشش و حبه‌دار کردن بذر با مواد شیمیایی و باکتری‌ های محرک رشد بر جوانه‌ زنی بذر چغندرقند
اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک
پایان نامه دکتری اثر تغییر اقلیم برتغییرات مکانی تغذیه سفره های آب زیرزمینی
اثر تنش شوری و زمان برداشت بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه مورد
اثر تنوع فصلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گونه¬ های بومادران
اثر چای آن با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک و پری بیوتیک در جیره¬ های بر پایه گندم بر عملکرد جوجه¬ های گوشتی
اثر متقابل قارچ Colletotrichum coccodes عامل بیماری خال سیاه و باکتریRalstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب ¬زمینی
اثرات آنتی ¬اکسیدانی و آنتی ¬باکتریایی اسانس مرزنجوش بر ماندگاری سوریمی تهیه شده از کپور معمولی در طول دوره نگهداری در انجماد
پایان نامه ارزیابی اثرات محیط¬ زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته
پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس
پسماندهای بیمارستانی
اثرات جیره¬ های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه¬ های گوشتی
ارتباط خصوصیات سیستم ریشه ¬ای و فیزیولوژیک با تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ¬ های فسکیوی¬ بلند
امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس گیلانده رودخانه‌ بالخلوچای اردبیل
پاسخ ژنوتیپ‌های برنج به سطوح مختلف نیتروژن محلول غذایی در شرایط غلظت معمولی و غنی شده دی اکسید کربن
تأثیر آتش¬ سوزی بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی خرم¬ آباد
تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد کلسترول زرده و ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه¬ مرغ‌های مادر گوشتی
علل توسعه¬ نیافتگی مناطق روستایی
تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک
تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی گیاه چای ترش
تنوع آللی ژن های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو
ررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام
تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس
حاشیه بازاریابی محصول پرتقال در شهرستان محمودآباد
تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی
اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج
اثر نانو کود کلات آهن و کود آهن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن دنایی
پایانامه ارشد اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل(II) روی عمر گلدانی و کیفیت گل‌شاخه‌بریده ژربرا
اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن
تأثیر غلظت¬های مختلف ازت و نسبت¬های نیترات به آمونیوم
تاثیر پارامتر های استخراج صنعتی روغن با حلال بر اسیدهای چرب آزاد ، فسفاتید ها
پایان نامه اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی
اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای
اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان
پایان نامه اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره
اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’
اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین
اثر سوپرجاذب¬های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد بر کیفیت و ماندگاری سس مایونز
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی
پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی
پایان نامه اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه دامغان
اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی از مواد ثانویه گیاه سرخارگل (اکیناسه)
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا
اثر نظام¬های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان
پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)
پایان نامه اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور
ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)
ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر
پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین
ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن با نشانگر‌های مولکولیSSR
ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک
پایان نامه کارشناسی ارشد ضرورت گیاه¬شناسی و کلیات منطقه¬ی نمونه¬برداری
پایان نامه کارشناسی ارشد بادام زمینی
پایان نامه کارشناسی ارشد برنج
استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند
تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا
پایان نامه افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد
تأثیر غلظت¬های مختلف ازت و نسبت¬های نیترات به آمونیوم
تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر
آنالیز شاخص¬های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه¬ای استان زنجان
تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ ی بهشتی
تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک)
پایان نامه اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا
پایان نامه برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم
میزان تولید و هزینه عملیات تنک کردن در جنگل¬های دست کاشت شمال کشور
ریزغده ¬زایی رقم¬ های زودرس و دیررس گیاه سیب¬ زمینی
پایان نامه اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری
بهینه سازی روش ریز ازدیادی دوپایه بومی پاکوتاه کننده سیب
آفت کش های ارگانوفسفر
پایان نامه اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
پایان نامه تاثیر پارامتر های استخراج صنعتی روغن با حلال بر اسیدهای چرب آزاد ، فسفاتید ها
تاثیر غلظت¬های هورمونی و ریزنمونه بر کال¬زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه
تاثیر غلظت‌های مختلف برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه ‌ارکیده
تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری
پایان نامه تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تیمار آب گرم بر ماندگاری و خواص کیفی میوه انگور
تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز
پایان نامه شناسایی عوامل پیش¬برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان
شناسایی گونه‌های جنس(Larinus spp ( Col Curculionidae و مطالعه برخی از ویژگی¬های زیستی
شناسایی و کاربرد ردیاب¬های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی
مدل سازی و پیش بینی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه
مکان¬یابی عرصه¬ های مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر
نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله
ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران
صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های ذرت شیرین و فوق شیرین با استفاده از تجزیه بای پلات
عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی
عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی
فونستیک تریپس ¬های خاک¬زی و قارچ¬خوار در شهرستان گرگان
کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز در مراتع ییلاقی خشک ندوشن
کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی
و شناسایی عوامل مؤثردر بهره‌وری واحدهای تولید مرغ گوشتی
بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی با الگوریتم رقابت استعماری
رساله دکترای علوم دامی پاسخ‌های فیزیولوژیک و عملکردی گاوهای هلشتاین در دوره انتقال به مخلوطی از برخی گیاهان دارویی در جیره های با نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3
تاثیر آفت¬کشی، ضد¬تغذیه¬ ای و دور¬کنندگی عصاره و پودر چند گونه گیاه دارویی روی شب¬پره هندی
پایان نامه دکتری بهبود فراسنجه‌های فیزیولوژیک و ملکولی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی با تغذیه عصاره‌های گیاهی
پایان نامه اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم
پایان نامه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب
پایان نامه اثر عصاره مریم نخودی بر روی خواص میکروبی، فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی
اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19
پایان نامه اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس
اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز
امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی
اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل¬آلای رنگین¬کمان
پایان نامه اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات
پایان نامه اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا
پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا
اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو
پایان نامه کارشناسی ارشد پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن وحشی (Rosa canina L.)
تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم
پایان نامه کارشناسی ارشد ترکیبات اسانس آویشن در مراحل مختلف فنولوژی در منطقه قرق
تولید پنیر آنالوگ با جایگزینی نسبی نمک کلرید سدیم با نمک کلرید پتاسیم
پایان نامه خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن
پایان نامه تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده
پایان نامه پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا
تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران
خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی
فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان
پایان نامه روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی میوه و برگ درخت زیتون تلخ Melia azedarach Linnaeus در کارایی این ترکیبات روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli
¬ تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
پایان نامه کارشناسی ارشد امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسی
سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی
پایان نامه کارشناسی ارشد ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب
پایان نامه تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی
تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین
پاسخ¬های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکی
بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ
پایان نامه تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری
پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر
تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف¬های هرز ذرت علوفه¬ای
پایان نامه تاثیرشرایط و روشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون
پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود
پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز
فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن
پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم
پایان نامه بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب
بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید
پایان نامه کارشناسی ارشد فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر
پایان نامه کارشناسی ارشد تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری
تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی روی ارقام سیب زمینی
پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(NIR)
جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات
تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات
پایان نامه کارشناسی ارشد خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرانی
عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان
پایان نامه مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب مخلوط‌های دو جزیی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه و روغن سویای اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی
پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی وکیفی کنجد
مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی بیضه و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش رت نر بالغ درمان شده با داروی سیکلوسپورین (سانتیمون)
پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی
مطالعه ریشه¬زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون¬های ریشه زایی NAA وIBA
پایان نامه مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی
پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود
مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی
پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان
پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه با طلا و قابلیت جذب سم دیازینون توسط آن
پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان
شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان
مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید
مقایسۀ روشهای کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در منطقۀ مشهد
مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز
پایان نامه مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی
پایان نامه کارشناسی ارشد امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم
پایان نامه کارشناسی ارشد تراکم کاشت لوبیا
بهره¬وری از ضایعات پوست لیمو به عنوان جاذب در حذف کبالت، کادمیم و نیکل
اثر گلپر تازه و عصاره آن بر ماندگاری گوشت شترمرغ طی نگهداری در یخچال
تأثیر خویش ¬آمیزی و زمان برداشت بر میزان متابولیت¬ های ثانویه رازیانه
تجزیه زنده ¬مانی و اثر عوامل مختلف بر آن در بره¬ های گیلانی
تجزیه و تحلیل اقتصادی و مدیریتی راهبردهای موثر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری گرگان
تحلیل فراوانی منطقه ¬ای حداکثر دوره خشکی با استفاده از گشتاورهای خطی
تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات دامی در منطقه سیستان با استفاده از مدل SWOT
تنش شوری و خشکی فیزیولوژیک
توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی
تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس
تعمیم روش ون‌ راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌ دانه
پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی
مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پری بیوتیک مانان بر رشد و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی
پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی، ساخت و ارزیابی ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک به منظور کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم
تهیه سوسیس از ماهی کپور نقره ای و تعیین کیفیت مغذی و مدت ماندگاری آن در یخچال و فریزر
توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان
تولید سس مایونز پروبیوتیک
جنبه ¬های بوم شناختی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و اثرات آن بر ویژگی¬ های رشدی و زراعی ذرت و خلر در شرایط کشت مخلوط
خصوصیات اکولوژیکی و فیتوشیمیایی دو گونه مرزه بختیاری و مرزه کلاری
خصوصیات جنگل شناسی حفره های تاج پوشش در یک جنگل تک گزیده راش شرقی
شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده¬ های زیستی توسط گندم کاران شهرستان دورود
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی
کلون و بیان فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا
کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب و فرسایش و رسوب
مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم
مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره در برنج
مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج
نقش ذرات اکسیدروی نانو و معمولی و میکوریزا بر جوانه زنی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز
پایان نامه عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی
تأثیر تراکم¬های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کنجد
پایان نامه تیلریوز ناشی از تیلریا لستوکاردی
پایان نامه کم خونی عفونی جوجه ها
پایان نامه اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روی میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش
پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع
پایان نامه اثر همزیستی میکوریزا بر رشد رویشی، تجمع عناصر غذایی و برخی شاخص های بیوشیمیایی در پایههای زردآلو و بادام
الگوی پراکنش مکانی و زمانی لارو ماهیان در سواحل جزیره هنگام
امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید 704 در منطقه خوزستان در کشت بهاره
پایان نامه مقایسه تأثیر کود زیستی ازتوباکتر و بیو سوپر جاذب بر عملکرد گیاه ماش
پایان نامه کارشناسی ارشد نمک زدائی از آب های شور زیرزمینی
پایان نامه کارشناسی ارشد اثر شوری بر گیاهان
پایان نامه کارشناسی ارشد انگل های خارجی در دامپروری
بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان
اثرات سطوح مختلف ساکارومیسس سرویسیه بر شاخص های رشد و تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی لاشه و برخی از پارامترهای ایمنی شناسی ماهی انگشت قد تیلاپیای نیل
کنگر فرنگی در خوراک دام
پایان نامه کارشناسی ارشد بیماریهای آبزیان
پایان نامه کارشناسی ارشد بیماری های غلات
پایان نامه مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده ‌‌‌‌های بومی پیاز
رساله دکتری علوم و صنایع غذایی-مطالعه تخمیر، نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک
پایان‌نامه اصلاح نباتات خویش¬آمیزی و زمان برداشت بر میزان متابولیت¬های ثانویه رازیانه

پایان نامه های رشته مکانیک
مکانیک

پایان نامه رشته مکانیک پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها
پایان نامه رشته مکانیک کاربردها و روشهای تولید مواد
پایان نامه رشته مکانیک نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت
پایان نامه رشته مکانیک کامپوزیت پایه پلیمری
پایان نامه رشته مکانیک انبساط حرارتی در سیستم خطوط لوله
پایان نامه رشته مکانیک تعیین فاکتورهای موثر دراتلافات برودتی سقف وبرآورد میزان کاهش باربرودتی
پایان نامه رشته مکانیک انواع واماندگی در پانل های ساندویچی
پایان نامه رشته مکانیک مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته هاوپانل ها
پایان نامه رشته مکانیک انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور
پایان نامه رشته مکانیک شاخص های سرمایش مغناطیسی
پایان نامه رشته مکانیک انتقال حرارت ترکیبی در یک کانال مربعی
پایان نامه رشته مکانیک وشبیه سازی پدیده کاویتاسیون
پایان نامه رشته مکانیک استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه
پایان نامه رشته مکانیک میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین
پایان نامه رشته مکانیک پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار
پایان نامه رشته مکانیک با موضوع آب شیرین کن های خورشیدی
پایان نامه رشته مکانیک روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای
پایان نامه رشته مکانیک روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته
پایان نامه رشته مکانیک و تحلیل روشهای تعیین نقاط تکین
پایان نامه رشته مکانیک رهاسازی تنش قطعات جوشکاری شده
پایان نامه رشته مکانیک تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن
پایان نامه رشته مکانیک پدیده سرج و استال در کمپرسور
پایان نامه رشته مکانیک سطوح نانو در کاهش ضریب اصطکاک
پایان نامه رشته مکانیک با موضوع میکروپمپ ها و کاربرد آنها
پایان نامه رشته مکانیک مقایسه عملکرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی
پایان نامه رشته مکانیک روش خوشه بندی بعنوان یکی از شاخه های یادگیری
پایان نامه رشته مکانیک عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط
پایان نامه رشته مکانیک اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروی پسا
پایان نامه رشته مکانیک میکرو هندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات
پایان نامه رشته مکانیک تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضرب ها
پایان نامه رشته مکانیک با موضوع تاثیرات مکش و دمش
پایان نامه رشته مکانیک شناخت مواد FGM
پایان نامه رشته مکانیک ربات از منظر سینماتیک ودینامیک
پایان نامه رشته مکانیک روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز
پایان نامه رشته مکانیک تحلیل دینامیک، سینماتیک و کنترل مکانیزم استوارت
پایان نامه رشته مکانیک لایه مرزی و نیروی پسا و برآدر جریان سیال اطراف جسم
پایان نامه رشته مکانیک استفاده ازموادنانودرکاهش نیروی پسای زیردریایی
پایان نامه رشته مکانیک مکانیزمهای خرابی در سازههای چند لایه کامپوزیتی
پایان نامه رشته مکانیک مقایسه کانالهای متعارف (لوله ها) با میکروکانالها
پایان نامه رشته مکانیک مقدمه ای بر رباتیک و سینماتیک و دینامیک رباتها
پایان نامه رشته مکانیک پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی
پایان نامه رشته مکانیک طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند
پایان نامه رشته مکانیک نیروی پسا در جریان اطراف اجسام
پایان نامه رشته مکانیک روشهای کاهش نیروی بازدارندگی
پایان نامه رشته مکانیک نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک با موضوع قابلیت و محدودیت نرم افراز فلوئنت
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک با موضوع نانو سیالات
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک مطالعه ی تست های خستکی در مواد کامپوزیت پایه پلیمیری
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک پیزوالکتریک و تقویت پویای سفتی تیر کامپوزیتی با محرک پیزوالکتریک
پایان نامه رشته مکانیک کاهش نیروی پسا حول اجسام با تاکید بر سوپر کاویتاسیون
پایان نامه رشته مکانیک مکانیزم تخریب لایه های کامپوزیتی در اثر بارهای ضربه ای
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک با موضوع اصول طراحی گیج و ابزار دقیق
پایان نامه رشته مکانیک سوخت طبقه بندی در موتور های پاشش مستقیم اشتغال جرقه ای
پایان نامه رشته مکانیک کمانش حرارتی در تیر کامپوزیت لایه متقاطع
پایان نامه رشته مکاترونیک با موضوع تخمین پارامتر های تعلیق خودروی Baja
پایان نامه رشته مکانیک پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنایع
پایان نامه رشته مکانیک با موضوع ذخیره سازی انرژی خورشیدی
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک روش های استاندارد افزایش راندمان توربین گاز
پایان نامه رشته مکانیک لوله های نفت و گاز و جایگزینی انها به وسیله لوله های کامپوزتی و پلیمری
پایان نامه رشته مکانیک ساختار های ساندویچی لانه زنبوری
پایان نامه رشته مهندسی مکاترونیک با موضوع میکرو مکاترونیک
پایان نامه رشته مکانیک رفتار دینامیکی پیزو الکتریک ها و پیزو مگنت ها
پایان نامه رشته مکانیک شناخت مواد کامپوزیت و روابط حاکم بر آنها
پایان نامه رشته مکانیک با موضوع مواد تابعی هوشمند
پایان نامه رشته مکانیک خودرو های گاز سوز آن با بنزین سوز
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک کاویتاسیون در پمپ ها
پایان نامه رشته مکانیک افت فشارجریان تراکم پذیر همراه با اصطحکاک
پایان نامه رشته مکانیک مروری بر تحقیقات انجام شده و طرح های مختلف اکرانو پلان
پایان نامه رشته مکانیک تحلیل خمش استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار
پایان نامه رشته مکانیک طراحی تونلهای باد مافوق صوت
پایان نامه رشته مهندسی مکاترونیک با موضوع میکرو مکاترونیک
پایان نامه رشته مکانیک خسارات های ناشی از ضربه با سرعت پایین در پانل های ساندویچی
پایان نامه رشته مهندسی مکاترونیک کاربرد شبکه های عصبی
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابه جایی آزاد
پایان نامه رشته مکانیک نظریه های مربوط به مکانیک تماس
پایان نامه رشته مکانیک انواع سیستم تعلیق فعال خودرو
پایان نامه رشته مکانیک ایرودینامیک اتومبیل های مسابقه ای
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک دقت نرم افزار های (ABAQUS,ANSYS,NASTRAN)
پایان نامه رشته مکانیک تحقیقات جدید انجام شده بر روی مواد FG
سمینار مهندسی مکانیک و محاسبه انتقال حرارت تابشی
سمینار مکانیک تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون
متن کامل سمینار رشته مکانیک تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک
پایان نامه مهندسی مکانیک تحلیل استاتیکی تیر ترمو پیزوالکتریکی
سمینار رشته مکانیک تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی
سمینار مکانیک حل میدان دمای نان فوریه به روش تحلیلی در یک کره توخالی
پایان نامه رشته مکانیک کمانش حرارتی در تیر پیزو کامپوزیت
پایان نامه مهندسی مکانیک مدلسازی انتقال حرارت در ژنراتورهای واگن
سمینار مکانیک اثر الکتروهیدرودینامیک بر افزایش آهنگ انتقال حرارت
سمینار رشته مکانیک تجربی وصله های پیشرفته کامپوزیتی
پایان نامه مکانیک انتقال حرارت جابجایی طبیعی
پایان نامه مهندسی مکانیک رفتار هیدرودینامیکی برخورد دو جت
سمینار مکانیک تحلیل تولید آنتروپی در جریان کوئت
پایان نامه مکانیک کمانش مکانیکی صفحه دایروی کامل با لایه های پیزوالکتریک
پایان نامه مکانیک کمانش حرارتی ورق های مستطیل شکل
پایان نامه مکانیک ایرودینامیک اتومبیل های مسابقه ای
پایان نامه مکانیک افت فشار جریان تراکم پذیر با اصطکاک و انتقال حرارت
پایان نامه مکان____یک خودروهای گازسوز آن با بنزین سوز
پایان نامه مکان____یک- طراحی کاربردی دقت نرم افزارهای (ABAQUS, ANSYS, NASTRAN) برای حل مسائل یکسان پلاستیسته
پایان نامه مکان____یک- تبدیل انرژی سوخت طبقه بندی شده در موتورهای پاشش مستقیم اشتعال جرقه ای
پایان نامه مکان____یک ____تحلیل خمش استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار با هسته انعطاف پذیر و ماده هدفمند
پایان نامه مکاترونیک تخمین پارامترهای تعلیق خودروی baja دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با grey box
پایان نامه مکاترونیک کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی یک پارامتر از محیط با استفاده از حسگرهای نامطمئن
پایان نامه مکاترونیک (Simultaneously Localization And Mapping (SLAM
پایان نامه رشته مکانیک آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی
پایان نامه رشته مکانیک تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت
پایان نامه رشته مکانیک حل معادلات حاکم و تحلیل میزان تأثیر گرادیان شعاعی دما در سطح مقطع خطوط لوله
پایان نامه رشته مکانیک مطالعه و استاندارد‌های تست کلکتور خورشیدی بین آنها
پایان نامه رشته نساجی مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با الیاف به روش بافت پارچه هیبریدی
پایان نامه رشته مکانیک با موضوع شبیه سازی کنترل دور موتور القایی
پایان نامه کارشنای رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی روش المان محدود در طراحی قالبهای فلزی
پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس مواد Piezo-FGM
پایان نامه رشته مکانیک طراحی کاربردی کمانش حرارتی تیر FGM با دو لایه پیزوالکتریک
پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی تحلیل المان محدود تیر اف.جی.ام با فرض اویلر
سمینار مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ارتعاشات اجباری تیر FGM تحت بار هارمونیک حرارتی
سمینار رشته مکانیک تبدیل انرژی تعیین فاکتورهای موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی
پایان نامه رشته مکانیک تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان لغزشی آرام در میکروکانال های با مقطع ذوزنقه ای
سمینار مکانیک طراحی کاربردی تحلیل ترموالاستیسیته کوپل پوسته استوانه ای FGM تحت شوک حرارت و فشار
پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کمانش پوسته های کروی کم عمق FGM با ماده وابسته به دما
پایان نامه مهندسی مکاترونیک بازشناسی اشیا مبتنی بر سازوکار قشر گیجگاهی مغز
سمینار رشته مکانیک اثر تشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی
سمینار رشته مکانیک تبدیل انرژی تحلیل ترمودینامیکی جریان آرام کاملا توسعه یافته در یک کویل مارپیچ
پایان نامه رشته مکانیک تبدیل انرژی کاربرد (COMBINED HEAT&POWER (CHP در میکروتوربین ها
پایان نامه مهندسی مکانیک همزمان انتقال حرارت جابجایی مختلط و تشعشعی برای جریان عبوری از کانال مربعی
پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی تحلیل دینامیکی تیر FGM بر مبنای تئوری تیموشنکو
سمینار مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کنترل پیزو در ارتعاشات اجباری صفحات FGM ترموالاستیک
پایان نامه رشته مکانیک تبدیل انرژی عوامل موثر در کارایی توربین های گاز جهت احداث نیروگاه گازی
سمینار مهندسی مکانیک تبدیل انرژی تاثیر دمای محیط روی افت فشار خطوط انتقال گاز
پایان نامه رشته مکانیک تبدیل انرژی انرژی و جلوگیری از اتلاف آن در کوره نفت خام پالایشگاه تبریز
پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر کامپوزیت ترمو پیزوالاستیک
پایان نامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی طراحی ترموهیدرولیکی دی ارتیورهای حرارتی
پایان نامه مهندسی مکانیک امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش سیستمهای انرژی بهبودعملکردشبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز
پایان نامه رشته مهندسی مکانیک تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی تحلیل غیر خطی دینامیکی و ارتعاشی نانولوله کربنی در سیستم نانوالکترومکانیک‌سوییچ با استفاده از تئوری غیر‌محلی الاستیسیته
پایان‌نامه رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری¬های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله¬ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم¬های تکاملی
طراحی و کنترل میدان هلیواستات یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی
مطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه¬ جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی
مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی
اندازه ¬گیری پایداری و برخی از خصوصیات روغن خام، دیگام و اپوکسی شده مورینگا
طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد خشک‏کن کابینتی جدید لیموترش
عددی جریان سیال وانتقال حرارت بر روی صفحات مشبک
تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند
تجربی تاثیر ترکیبات بیو دیزل و دیزل بر آلایندگی و عملکرد موتور دیزلMT4-244
چگونگی و بهینه سازی فرآیند پولیش‌کاری ساچمه‌های سرامیکیSi3N4 به کار رفته در بلبرینگ به روش پولیش‌کاری به کمک میدان مغناطیسی Magnetic Float Polishing
حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS
شبیه سازی عددی یک میکروسنسور اندازه¬گیری جریان در مدل واقعی آئورت انسان
شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر طرهای
کنترل بهینه و تصحیح خطای صفحه پایدار ژیروسکوپی سه درجه آزادی نصب شده بر روی یک جسم پرنده
پایان نامه تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک سیال تراکم پذیر گازی در کانال میکرو -microchannel- با سطح مقطع مستطیل
پایان نامه تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله¬های کربنی تحت بارگذاری کششی
آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده
ارتعاشات گرافن تک¬ لایه در محیط الاستیک تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی
امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی
تجربی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات‌حرارتی بر روی استحکام مکانیکی قطعات ترموپلاستیکی جوشکاری‌شده به روش هات‌پلیت
تجربی و شبیه ¬سازی عددی جریان در لوله ورتکس
تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری¬ های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن
تنش های پسماند در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک
کنترل بازوی انعطاف پذیر Quanser بر اساس شبکه عصبی و فازی
مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خم¬کاری لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ
کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی
پایان نامه آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز
پدیده اختلاط دو سیال به روش شبکه ¬ای بولتزمن
ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means
ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله¬های حاوی جریان بر اساس تئوری¬های تنش کوپل و تغییرات کرنش
عددی تاثیر ذرات نانو در مواد تغییر فاز دهنده در یک محفظه بسته مربعی سه بعدی
بهینه سازی ترمواکونومیک سیستم های جذبی خورشیدی
بهینه¬ سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید همزمان توان و آب شیرین در نیروگاه نکا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
حل جریان جابجایی آزاد گذرا حول کره با استفاده ازDQ-IDQ
طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم خروجی برای نیل به تعقیب فازی H_infinity برای سیستمهای غیر خطی توصیف شده با مدل تاکاگی-سوگنو T-S
ارایه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی
استراتژی قیمت دهی برق در بازار رقابتی برق ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک
انطباق توربوشارژ مناسب با موتور گازسوز تنفس طبیعی به منظور کنترل راندمان حجمی و نسبت تراکم
تحلیل رفتارهای غیرخطی یک تیر ترک‌دار با سفتی غیرخطی
تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری Magnetic Field Simulator Design And Manufactory
پایان نامه رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان
پایان نامه کنترل بازوی انعطاف پذیر Quanser بر اساس شبکه عصبی- فازی
پایان نامه مدل‌سازی یک بعدی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری
پایان نامه مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر شرایط اولیه‌ی حاکم بر محفظه‌ی احتراق موتور پاشش‌مستقیم دیزلی بر شاخص‌های عملکردی موتور و آلاینده‌های منتشره
مطالعه خنک کاری مغز به منظور کاهش آسیب های وارده با استفاده از روش انتفال حرارت معکوس
پیش¬ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی
سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری
زوال ورق های غیرایزوتروپیک TWB تحت فرآیند هیدروفرمینگ
عددی جریان دوفاز در سیکلون درام
تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره¬ های بلند
تخمین حالت و پیش بینی دما در خطوط لوله با استفاده از فیلتر کالمن
شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت
شبیه¬ سازی عددی قابلیت جذب انرژی نانولوله کربنی تحت ضربه بالستیک
طراحی بهینه هندسه میدان جریان در پیل سوختی پلیمری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی
عددی تأثیر ابعاد هندسی نازلهای تزریق جهت افزایش عملکرد سرمایشی دستگاه ورتکس تیوب
تحلیل غیرخطی پدیده هانتینگ دریک واگن قطاربااستفاده ازروش اغتشاش
شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی
طراحی آب¬بند فشار بالا
طراحی و آنالیز استاتیکی و دینامیکی مکانیزم¬های تنسگریتی
کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی
مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمایی با صفحات لانه‌زنبوری
مدلسازی و تحلیل سازه¬ای دم هواپیمای مسافربری
بهینه ¬سازی خواص تشعشعی لایه¬ های نازک
انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال
پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک
تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی با استفاده از فناوری غیرمخرب اشعه ایکس
تحلیل غیر خطی دینامیکی و ارتعاشی نانولوله کربنی در سیستم نانوالکترومکانیک‌ سوییچ
تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه¬دار در ورقهای کامپوزیتی بدنه خودرو
عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی
تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک
تجربی و شبیه ¬سازی عددی جریان در لوله ورتکس
تحلیل الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتارسختی سینماتیک خطی تحت بار-گذاری چرخه¬ای
تشخیص تصاویر عنبیه غیرایده آل براساس الگوریتم های فراابتکاری
پایان نامه کنترل امپدانس ربات توان‌بخش زانو
شبیه‌سازی عددی پره‌های روتور پمپ توربومولکولی محوری
طراحی مواد سلولی، با حداکثر سختی و حداقل ضرایب انبساط حرارتی، با استفاده از بهینه¬سازی توپولوژی
دینامیک وکنترل فازی تطبیقی مد لغزشی زمان محدود روبات موازی هگزا
مبدل های پیش گرم PE-1 بخشPlatformer پالایشگاه آبادان
ارتعاشات گرافن تک¬لایه در محیط الاستیک تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی
تحلیل اجزاء محدود تنش و کرنش در پروتز جانشین زانوی انسان
طراحی سیستم یکپارچه کنترل جهت بهبود پایداری جانبی و دینامیک غلت خودرو
طراحی و پیاده‌سازی شبیه‌ساز مجازی سامانه کنترل وضعیت و موقعیت ماهواره‌
مدلسازی فازی سیستم جرثقیل با کابل کششی و کنترل آن بر اساس رهیافت تاکاگی سوگنو
اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی
سیستم پارکینگ هوشمند کنار خیابانی با استفاده از ارتباطات بین خودرویی تحت موبایل
طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم¬های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم
کنترل حالت درایو در ژیروسکوپ MEMS
مدل¬سازی و تحلیل سازه¬ای بال هواپیمای تجاری Structural Modeling and Analysis of Commercial Aircraft wing
سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید در صحن کارخانه با استفاده از همکاری عامل های هوشمند برای حصول به سفارشی سازی انبوه
شبیه سازی عددی جریان جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی در میکرولوله
شبیه سازی عددی جریان نانوسیال‌ غیرنیوتنی در میکروکانال
طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کرم از کود ورمی کمپوست
کنترل ربات دو پا در حال جابجایی جسم به وسیله الگوریتم امپدانس چندگانه
کنترل غیرخطی بهینه ی جرثقیل های حامل کانتینر با استفاده از معادلات ریکاتی وابسته به حالت(SDRE) در حضور اغتشاش باد
استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی
آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع در محیط الاستیک
تجربی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات‌حرارتی بر روی استحکام مکانیکی قطعات ترموپلاستیکی
تنش های پسماند، در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک
تنش‌های سه بعدی بین‌لایه‌ای دراتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه‌ای
مدلسازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر
ارتعاشات گرافن تک¬لایه، در محیط الاستیک، تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی
پایان نامه تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ی پالوده شده به روش المان‌های محدود سلسله مراتبی
پایان نامه مدل¬سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف¬پذیر
عددی انتقال حرارت سه بعدی در کلکتور تقویت کننده¬ موج رونده
عددی تأثیر میکروساختارها بر انتقال حرارت و اختلاط مایعات در میکروکانالها
تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته
شبیه¬ سازی قلب در حال تپش، با در نظرگرفتن اندرکنش جداره و میدان جریان
طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره و آنالیز 3E سیکل ترکیبی با تزریق بخار
طراحی نیروگاه خورشیدی برج مرکزی به همراه ذخیره سازی انرژی
طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری
طراحی یک سیستم فعال برای پایدار¬سازی ایستادن افراد دارای ضایعه نخاعی
طراحی، ساخت و تست دینامیکی سازه‌های کامپوزیتی جدارنازک Closed Loop
طراحی، ساخت و مطالعه تجربی انژکتور پیچشی ساده
پایان نامه مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی
مدل طراحی ماهواره¬های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری
مدلسازی و تجربی تشکیل برفک روی سطح سرد خمیده
مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خم¬کاری لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ
مطالعه‌ی عددی سه ‌بعدی انتقال حرارت جابجایی همزمان اجباری و آزاد، در یک کانال مورب
ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو
امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره¬ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان¬های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج
انتقال حرارت جابه¬جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله
ایجاد پوشش‌های نانوساختار برای کار در شرایط دمای بالا
انتقال حرارت جابجایی اجباری در حالت جریان آرام نانوسیال در کانال با مقطع مثلثی با دو ضلع شارثابت و یک ضلع دماثابت
پدیده گالوپینگ به روش المان محدود
تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محور- بلبرینگ
تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی
عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت
تحلیل اثرات جریان سیال و نیروهای وارده بر پیگ ها
تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌ای از جنس93 FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری
پایان نامه تحلیل استاتیکی تیر اویلر برنولی از جنس مواد مدرج تابعی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده مستقر بر بستر الاستیک غیر خطی
تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه¬گاه الاستیک تحت نیروی محوری
تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی
پایان نامه تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر
تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس
پایان نامه تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران با بهره گیری از نرم افزار شبیه ساز POLYSUN
پایان نامه تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک بوسیله ی تئوری غیرمحلی و روش DQ
روش‌های آماری در المان محدود و کاربرد آن در انتقال حرارت
طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی
پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه ECAR به منظور اثرات فرآیند بر روی ورق های فولاد کم کربن
پایان نامه طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان آن
کلیاتی در مورد کامپوزیت¬های چوب-پلاستیک
پایان نامه مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت
مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری
مدل¬سازی تیر انعطاف پذیر تحریک شده توسط سیم آلیاژ حافظه¬دار
پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن
مطالعه ی تاثیرتشعشع حرارتی بر روی رفتار مکانیکی میکروتیرهای FGM
و کارائی قیچی‌های هرس پنوماتیکی، برقی و دستی بر سیب درختی
استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی به منظور اصلاح سیکل توربین گازی
آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع در محیط الاستیک
پایان نامه ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن
طراحی سامانه قرائت کنتور آب به شیوه خاموش و ارسال کارکرد با شبکه بی سیم یا تلفن
پایان نامه هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز
آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی فولادی دارای بازشو و سخت کننده
کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز
چیدمان ساختمانها و برجها جهت جلوگیری از تمرکزآلودگی هوا در هوای کلان شهرتبریز
عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر
تاریخچه و کاربرد تیرهای لانه زنبوری و روش تولید و مزیتها و معایب
تحلیل اجزای محدود فرآیند شکل دهی لوله های مسی مستطیلی روتور کنداکتور
پایان نامه تحلیل ارتعاشات خمشی خطی پره‏ی توربین بادی کامپوزیتی دوار و شبیه‏سازی نرم افزاری آن
تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره¬ی شمالی معدن چغارت
تحلیل سیستمهای بازیافت گازهای ارسالی به مشعل
تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده
تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی
پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD
شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب-اکسید مس
شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی
شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی
طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین
طراحی و بهینه سازی صداگیرها در سامانه تهویه هوای مترو
پایان نامه کاربرد مکانیکی نانولوله های کربنی به روی مقاومت مواد کامپوزیتی برای تولید نسل جدید مواد کامپوزیتی با عملکرد بالا
مدلسازی با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS و تجربی نیروها
مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا
مطالعه و فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد
تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی
اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش نیمه جامد آلیاژ Al-A356 بر روی خواص قطعه تولیدی
انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب و اکسید آلومنیوم تحت یک میدان مغناطیسی ثابت
تجربی و عددی حد شکل‌دهی در فرایند هیدروفرمینگ لوله‌های فلزی
بهبود عملکرد شبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز
بهینه ¬سازی خواص تشعشعی لایه¬ های نازک
تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌ لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ پالوده شده به روش المان‌های محدود سلسله مراتبی
تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره
تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره ¬های بلند
حل جریان جابجایی آزاد گذرا حول کره با استفاده از DQ-IDQ
رفع تنگناهای افزایش ظرفیت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان
طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی
طراحی بهینه هندسه میدان جریان در پیل سوختی پلیمری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی یک سیستم فعال برای پایدار¬سازی ایستادن افراد دارای ضایعه نخاعی در صفحه¬ طولی بر مبنای استراتژی حرکت بالا¬تنه
مطالعه تجربی دینامیک رفتار قطره در حضور میدان الکتریکی ولتاژ بالا
شبیه سازی اجزای محدود برای شکل‌دهی قطعات مخروطی نوک تیز
معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با استفاده از الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل HBMO
پایان نامه پاشش حرارتی (پلاسما اسپری)
پایان نامه پدیده تعادل بخار مایع
پایان نامه شبیه سازی سه بعدی جریان گذرنده از اجسام متقارن و بهینه سازی دماغه این اجسام برای رسیدن به کمترین درگ
پایان نامه مدل های آسایش حرارتی
پایان نامه موتور القایی
پایان نامه مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال وبدنه یک هواپیمای جنگنده
رساله دکتری مهندسی مکانیک- ساخت و تولید درباره شبیه سازی اجزای محدود
متن کامل رساله دکتری مکانیک-طراحی کاربردی
پایان نامه سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی
سیستم های ایمنی در خودرو
پایان نامه با موضوع رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی دو فلز غیر هم جنس آلیاژ آلومینیوم 5050
سیستم فرمان خودرو
استاندارد آجر در ایران
مطالعه و انواع سیستم های فرمان در خودروهای سواری

پایان نامه های رشته مواد و پلیمر
مواد و پلیمر

پایان نامه رشته مهندسی مواد نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت باریم
پایان نامه رشته مهندس مواد خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی
پایان نامه رشته مهندسی مواد روشھای تولید و خواص مواد تابعی کامپوزیتی
پایان نامه رشته مهندسی مواد خواص پوشش های نیتریدی ایجادشده به روش PACVD
پایان نامه رشته مهندسی مواد فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری
پایان نامه رشته مهندسی مواد عملیات حرارتی آستمپرینگ، قطعات با ضخامت بالا
پایان نامه رشته مهندسی مواد کاربرد فناوری نانو در تولید کامپوزیتهای نوین
پایان نامه رشته مهندسی مواد تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشی
پایان نامه رشته مهندسی مواد رفتارتریبولوژیکی پوشش های دمای بالابرروی فولاد
پایان نامه رشته مهندسی مواد کاشتنیهای فلزی، خواص مکانیکی
پایان نامه رشته مهندسی مواد مروری بر عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیرآهنی
پایان نامه رشته مهندسی مواد خواص مکانیکی آلیاژهای پایه Sn-Sb
پایان نامه رشته مهندسی مواد مکانیزمهای مقاوم شدن در آلیاژهای مس
پایان نامه رشته مهندسی مواد تغییر آلیاژ سرسیلندر از Al-Si-Cu به Al-Si-Mg
پایان نامه رشته مهندسی مواد فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها
پایان نامه رشته مهندسی مواد ساخت قطعات چدنی به روش متالورژی پودر
پایان نامه رشته مهندسی مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار
پایان نامه رشته مهندسی مواد خواص مکانیکی پوششهای نانوکریستالی
پایان نامه رشته مهندسی مواد رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم
پایان نامه رشته مهندسی مواد خزش مس و آلیاژهای آن
پایان نامه رشته مهندسی مواد ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت
پایان نامه رشته مهندسی مواد خواص مکانیکی آلیاژ های پایه Sn-Ag
پایان نامه رشته مهندسی مواد فـراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلـزی رشـته ای
پایان نامه رشته مواد با موضوع پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس
پایان نامه رشته مواد مطالعه خواص زیرکن به منظور ساخت کامپوزیت های Al-Zircon
پایان نامه رشته مواد ریزساختاروخواص کششی کامپوزیت درجا Al-Mg,Si
اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل
پایان نامه رشته مواد مروری بر گارنت ها و کاربرد آنها در صنایع ماکروویو
پایان نامه رشته مهندسی مواد پوشش های مقاوم به سایش آلیاژ های منیزیم
پایان نامه رشته مهندسی مواد سطح شکست کامپوزیت های زمینه فلزی
پایان نامه رشته مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری
پایان نامه رشته مهندسی مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم – سیلیسیم
پایان نامه رشته مواد تاثیرات عملیات بین حرارتی بر روی خواص مکانیکی فولاد
پایان نامه رشته مهندسی مواد روش های شناسایی و ارزیابی ذرات نانو
پایان نامه رشته مهندسی مواد فولاد های ریختگی پر آلیاژ مقاوم به حرارت
پایان نامه رشته مهندسی مواد چدن های مقاوم به خوردگی
پایان نامه رشته مواد عملیات حرارتی فولاد های ابزاری مورد استفاده در قالب های کار سرد
پایان نامه رشته مواد عملیات حرارتی فولاد های ابزار مورد استفاده در قالب های کارسرد
پایان نامه رشته مهندسی مواد پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس
پایان نامه مهندسی مواد روش تولید قطعات مسی به وسیله تزریق پودر MIM
پایان نامه رشته مهندسی مواد گرافیت های پیرولیتی
سمینار مهندسی مواد تاثیر عملیات ذوب در خلا بر ریزساختار
پوشش‌دهی سرامیک ZrO2 و کامپوزیتZrO2 HA-با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی
اعمال پوشش سرمت بر روی سطوح فولادی به روش فرآیند الکترولیز پلاسمایی
استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان
اثر گرافن بر خواص فشاری نانوکامپوزیت مس گرافن
فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو
تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم و سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
پایان نامه اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل-5.57 درصد وزنی نیکل
پایان نامه اثر گرافن بر خواص فشاری نانوکامپوزیت مس-گرافن
ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها
اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم
ساخت و خواص مکانیکی سازه‌های مشبک کامپوزیتی حاوی مواد خودترمیم‌شونده
سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن
تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم- سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای لحیم¬کاری سخت قطعات مورد استفاده در صنایع هوایی
ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش¬ اکسیدی روی ورق های فولادی به روش آبی¬ کردن حرارتی و روش شیمیایی
اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و خواص سایشی آن
اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی
انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی
رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده
ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها
تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 7147/1
سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلول های جامد آن جهت استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد
تاثیر متغیرهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن نایهارد
تأثیر میدان مغناطیسی بر آبکاری الکتریکی فلزات مغناطیسی
رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه
تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش¬های رسوب الکتریکی نیکل
تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد
فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو
پایان نامه سنتز و شناسایی کمپلکس Ho-POSS با کاربرد در پوشش‌دهی در ابزار پزشکی
ساخت درجای نانوکامپوزیت در سیستم سه تایی Mg-Cu-O بر سطح آلیاژ منیزیم
تاثیر دما و زمان اتصال بر خواص مکانیکی اتصال شیشه بوروسیلیکاتی به آلیاژ کوار
پایان نامه تاثیر عملیات حرارتی بین بحرانی و پارامترهای آن بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کم آلیاژ کرم – مولیبدن دار
خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون¬های فلزی
پایان نامه ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم پوشش داده شده با تیتانیا تولید شده با فرآیند نورد تجمعی
سخت کاری سطحی آلیاژ آلومینیوم 6061 بوسیله جوشکاری
پیشنهاد نامه دکترا ارتباط نانوساختار و خواص مکانیکی پلی یورتانهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید
پایان نامه متالورژی پودر
پایان نامه اثر دما و نسبت حجمی مذاب آلومینیم به مغزه جامد بر مشخصات فصل مشترک در فرآیند ریخته گری مرکب
پایان نامه مواد ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش¬ اکسیدی روی ورق های فولادی

پایان نامه های رشته پلیمر

پایان نامه رشته پلیمر اصلاح خواص ترمو پلاستیک الاستومر بر پایه ی لاستیک بازیافتی
پایان نامه رشته پلیمر مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مکانیکی
پایان نامه رشته پلیمر خواص و کاربرد رزین های وینیل استر
پایان نامه رشته مهندسی صنایع ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
پایان نامه مهندسی پلیمر مکانیزم های پخت محیطی رزینهای فنولی
پایان نامه رشته مهندسی پلیمر فرآیند نفوذ در خلاء
پایان نامه رشته مهندسی پلیمر تأثیر زمانمندی حرارتی بر روی خواص رزینهای فنولی
پایان نامه رشته پلیمر کامپوزیتهای پلیمری بر پایه ضایعات پلی پپتدی
پایان نامه رشته پلیمر رزین اپوکسی و کاربرد آن در صنعت
پایان نامه رشته پلیمر ترموپلاستیک الاستومر ها
پایان نامه رشته مهندسی پلیمر با عنوان نانو مواد
پایان نامه رشته پلیمر روشهای مختلف اصلاح سطحی الیاف کربن
پایان نامه رشته پلیمر مطالعه ارتباط مورفولوژی و خواص مکانیکی آلیاژ سه تایی
پایان نامه رشته پلیمر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های بر پایه NR/EPDM
پایان نامه رشته پلیمر مطالعه و غشاهای پلیمری جهت جداسازی گاز
پایان نامه رشته پلیمر خواص فیزیکی فوم های کامپوزیتی چوب
پایان نامه رشته پلیمر اثرافزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده
پایان نامه رشته پلیمر مطالعه برروی مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید
پایان نامه رشته پلیمر مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مکانیکی
سمینار رشته پلیمر ___عوامل پخت زرین های اپوکسی
متن کامل سمینار رشته پلیمر پلیمریزاسیون امولسیونی
سمینار رشته پلیمر اصلاح خواص بتن با استفاده از افزودنی های پلیمری
سمینار رشته پلیمر اصلاح سطح الیاف کربن و کاربرد آن در کامپوزیت های پیشرفته
سمینار رشته پلیمر آلیاژ نایلون /NBR مشخصات ژئولوژی ، موفولوژی و خواص بازیافت نایلون
متن کامل پایان نامه رشته پلیمر آلیاژ های پلیمری غیر قابل امتزاج
سمینار رشته پلیمر ساخت ترموپلاستیک الاستومر بر پایه لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن
سمینار رشته پلیمر تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن تحت باریکه الکترونهای 10MeV
سمینار رشته پلیمر اصلاح خواص بتن با استفاده از افزودنی های پلیمری
سمینار رشته مهندسی پلیمر پیش آغشته های فنولی – الیاف شیشه
سمینار رشته پلیمر مکانیسم های شکست در سیستم های آلیاژی و نانو کامپوزیت ها
سمینار رشته پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی بورتانی بر پایه کیتین
متن کامل سمینار مهندسی پلیمر پوشش های خود تمیز شونده
سمینار رشته مهندسی پلیمر روش های فرایندی و آماده سازی نانو کامپوزیت های پلیمری
سمینار رشته پلیمر کاربرد مواد سطح فعال در خوردگی
متن کامل سمینار رشته پلیمر تعیین توزیع نانو ذرات در مذاب الیاژ های پلیمری
سمینار رشته پلیمر آمیزه سازی رزین های پلی استر غیر اشباع با جمع شدگی کم
سمینار رشته پلیمر خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری
متن کامل پایان نامه رشته پلیمر علم کیمیاگری
سمینار رشته پلیمر اصلاح سطح الیاف کربن و کاربرد آن در کامپوزیتهای پیشرفته
متن کامل سمینار مهندسی پلیمر علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها
سمینار رشته پلیمر آلیاژ نایلون/ NBR مشخصات رئولوژیکی، مورفولوژی و خواص بازیافت نایلون
سمینار رشته پلیمر آلیاژهای پلیمری غیر قابل امتزاج
سمینار رشته پلیمر آمیزه سازی رزینهای پلی استر غیر اشباع با جمع شدگی کم
سمینار رشته پلیمر بتن های پلیمری
سمینار رشته پلیمر تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن تحت باریکه الکترونهای 10Mev.
سمینار مهندسی پلیمر- پلیمر پلیمریزاسیون امولسیونی
سمینار مهندسی پلیمر- پژوهش صنایع رنگ پوشش های خود تمیز شونده (سطوح فرا آبگریز)
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر پیش آغشته های فنولی- الیاف شیشه
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر روشهای فرایندی و آماده سازی نانو کامپوزیتهای پلیمری
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر تعیین توزیع نانو ذرات در مذاب آلیاژهای پلیمری
سمینار رشته پلیمر مکانیسم های شکست در سیستم های آلیاژی و نانو کامپوزیت ها
سمینار رشته پلیمر کرنش در لوله های GRP
سمینار رشته پلیمر آلیاژ های پلیمری بر پایه PP/EPDM
سمینار مهندسی پلیمر- مهندسی رنگ علم کیمیاگری
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر علم و تکنولوژی پیش آغشته ها
سمینار مهندسی پلیمر- پژوهشی رنگ کاربرد مواد سطح فعال در خوردگی
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی یورتانی بر پایه کیتین
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مکانیکی NR/BR
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر مکانیسم های شکست در سیسمتهای آلیاژی و نانو کامپوزیتها
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر نانو کامپوزیت های پلی استرهای غیر اشباع
سمینار مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کاپوزیت های پلیمری
پایان نامه رشته پلیمر تاثیر نانو لوله های کربنی بر روی مورفولوژی فوم میکروسلولی نانو کامپوزیت بر پایه PP/EPDM
پایان نامه رشته پلیمر تاثیر افزودن نانو ذرات بر روی خواص رئولوژیکی و رفتار ترمودینامیکی ماتریس های پلیمری
پایان نامه رشته مهندسی پلیمر گرایش صنایع رنگ تأثیر نانو ذرات TiO2 , Carbon Black بر خواص پوشش¬های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک
اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده
رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره
پایان نامه تهیه ترموپلاستیک الاستومرهای استایرنی اصلاح شده با نشاسته و خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آن
پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های هیبریدی بر پایه رزین یورتان- اکریلات/الیاف طبیعی/نانو رس و خواص آن‌ها
پایان نامه تهیه نانوکامپوزیت¬های هیبریدی بر پایه رزول/گرافن/الیاف کربن و خواص مکانیکی و حرارتی آن-ها
پایان نامه جذب یون‌های فلزات سنگین با استفاده از نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن
مطالعه سنتز و خواص نانوگویچه‌های حساس به دما با پوسته آبدوست
پایان نامه امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته¬ بندی مواد غذایی
مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر
پایان نامه پلیمر تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

پایان نامه های رشته مهندسی شیمی
مهندسی شیمی

در مهندسی شیمی /
پایان نامه رشته مهندسی شیمی نساجی الیاف و پیشرفت ها ی تولید الیاف
پایان نامه رشته مهندسی شیمی انجام واکنش های شیمیایی در رآکتورهای پلاسما
پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی مفهوم برج های تقطیر
پایان نامه مهندسی شیمی مدلسازی فرآیند تراوش تبخیری
پایان نامه مهندسی شیمی جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی
پایان نامه مهندسی شیمی شبیه سازی خشک کن بستر عمیق
پایان نامه مهندسی شیمی حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه
پایان نامه مهندسی شیمی با موضوع سیالات فوق بحرانی
پایان نامه مهندسی شیمی با موضوع فرآیندهای غشایی کلر آلکالی
پایان نامه مهندسی شیمی شیرین سازی آب به روش الکترو دیالیز
پایان نامه مهندسی شیمی کاربردهای زئولیت ها در صنایع
پایان نامه مهندسی شیمی مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه
پایان نامه مهندسی شیمی مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک
پایان نامه مهندسی شیمی نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی
پایان نامه مهندسی شیمی کاربرد و عملکرد پیل سوختی
پایان نامه مهندسی شیمی طراحی مفهومی برج های تقطیر
پایان نامه مهندسی شیمی شبیه سازی سینتیکی تولید متانول از گاز سنتز
پایان نامه مهندسی شیمی با موضوع تکنولوژی GTL
پایان نامه مهندسی شیمی اصول پوشش دهی به روش A.C.C
پایان نامه مهندسی شیمی پدیده های انتقال در شرایط خلاء
پایان نامه مهندسی شیمی انتشار گاز کلر در حوادث
پایان نامه مهندسی شیمی سینتیکی تولید گاز سنتز
پایان نامه مهندسی شیمی شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر
پایان نامه مهندسی شیمی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی
پایان نامه مهندسی شیمی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل
پایان نامه مهندسی شیمی ضریب نفوذ گازها در نفت خام
پایان نامه مهندسی شیمی مبدل های کاتالیستی خودرو
پایان نامه مهندسی شیمی انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق
سمینار شیمی شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی
سمینار مهندسی شیمی مدل سازی اسمز معکوس
پایان نامه شیمی نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی
پایان نامه رشته شیمی مدلسازی سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز
پایان نامه رشته شیمی مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان
سمینار رشته شیمی نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایند های شیمی و الکتروشیمی
سمینار مهندسی شیمی تولید انواع روغنهای روانکار و کاربردهای آن
سمینار رشته شیمی و مطالعه فرایند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
سمینار رشته شیمی ارزیابی عملکرد فرایند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
سمینار رشته شیمی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها
سمینار رشته شیمی روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی
سمینار رشته شیمی سیالات فوق بحرانی
سمینار رشته شیمی مدل Rate-based در ستون های تقطیر واکنشی
سمینار رشته شیمی فرایند های غشایی کلر آلکالی
سمینار رشته شیمی جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر
سمینار رشته شیمی مطالعه فرایند ISOMAX و مدلسازی سینتیکی واکنش
سمینار رشته شیمی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان
سمینار رشته شیمی بهینه سازی تولید اتیلن و پروپلین در مجتمع پتروشیمی مارون
سمینار رشته شیمی کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین
سمینار رشته شیمی ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی
سمینار مهندسی شیمی ارزیابی فن آوری GTL
سمینار رشته شیمی تکنولوژی GTL
سمینار رشته شیمی پدیده های انتقال در شرایط خلا
سمینار رشته شیمی فرایند های خالص سازی گاز طبیعی
سمینار رشته شیمی انتشار گاز کلر در حوادث
سمینار رشته شیمی فرایند های تولید و جداسازی آروماتیک ها
سمینار رشته شیمی کاربرد و عملکرد پیل سوختنی
سمینار رشته شیمی مبدل های کاتالیستی خودرو
سمینار رشته شیمی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل
سمینار رشته شیمی نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی
سمینار رشته شیمی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد
سمینار مهندسی شیمی تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی
سمینار رشته شیمی تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
سمینار رشته شیمی راکتور های حبابی و فرایند های GTL
سمینار رشته شیمی – محیط زیست ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی
سمینار رشته شیمی – محیط زیست ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
سمینار رشته شیمی – فرآیند انجام واکنش های شیمیایی در رآکتورهای پلاسمای همراه پالس
سمینار رشته شیمی – فرآیند فرآیند های تولید و جداسازی آروماتیک ها
سمینار رشته شیمی – فرآیند فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی
سمینار رشته شیمی – فرآیند و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
سمینار رشته شیمی – محیط زیست تصفیه شیرآبه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
سمینار رشته شیمی – فرآیند _____کاربرد MTBE بعنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی
سمینار رشته شیمی – فرآیند کاربرد و عملکرد پیل سوختی
پایان نامه رشته شیمی پیشرانه های موشکی مایع ، ژل و هیبرید
پایان نامه رشته شیمی مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی
سمینار مهندسی شیمی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدل های حرارتی
سمینار مهندسی شیمی ارائه یک الگوی بهینه برای تولید حلال های ویژه
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند اکسایش زوجی متان در راکتور پلاسمای پالسی
پایان نامه مهندسی شیمی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی
سمینار مهندسی شیمی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند روشهای بازیافت گازهای ارسالی به فلر
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاط مایع
سمینار مهندسی شیمی فرآیند محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست مدلسازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی
سمینار مهندسی شیمی مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی
سمینار مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی
پایان نامه مهندسی شیمی تجربه آمونیاک از پساب و آب به روش فتو کاتالیستی
سمینار مهندسی شیمی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند اکسرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز
پایان نامه مهندسی شیمی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه
سمینار مهندسی شیمی فرآیند انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسما
سمینار مهندسی شیمی شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج
پایان نامه مهندسی شیمی مهندسی فرآیند عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز
سمینار مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغن های خودرو
سمینار مهندسی شیمی کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم
سمینار مهندسی شیمی طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها
پایان نامه مهندسی شیمی تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی
سمینار مهندسی شیمی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی
پایان نامه مهندسی شیمی پارامترهای موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک
سمینار مهندسی شیمی فرآیند فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت
پایان نامه مهندسی شیمی ارائه یک مدل ریاضی به منظور اثر گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده
پایان نامه مهندسی شیمی طراحی فرآیند راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL
سمینار مهندسی شیمی فرآیند آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندرعباس
سمینار مهندسی شیمی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع
سمینار برق الکترونیک طراحی و پیاده سازی پروتکل انتخاب مجموعه مسیر منفصل بهینه
متن کامل پایان نامه رشته شیمی درباره پیرانها
پایان نامه رشته شیمی با موضوع تکنولوژی و کاربرد درزگیرهای پلی اورتان
پایان نامه رشته شیمی مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند
سمینار رشته شیمی طراحی فرآیند مدلسازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن
پایان نامه رشته شیمی محیط زیست شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال
سمینار مهندسی شیمی فرآیند ارزیابی فن آوری GTL
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند بازیابی سرب از پسماند باقیمانده از کارخانجات سرب و روی
سمینار مهندسی شیمی اهمیت و لزوم ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در مجتمع های شهری و صنعتی
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند امکان به کارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی
پایان نامه مهندسی شیمی طراحی فرآیند ارائه مدلی برای مدیریت HSE
پایان نامه رشته شیمی فرآیند شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD
سمینار مهندسی شیمی محیط زیست روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها
پایان نامه مهندسی شیمی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید
سمینار رشته شیمی فرآیند مدلسازی جداسازی غشایی LPG از جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبی
پایان نامه مهندسی شیمی بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی
سمینار مهندسی شیمی محیط زیست شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده از cfd
سمینار رشته شیمی طراحی فرآیند شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
پایان نامه مهندسی شیمی ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده
سمینار رشته شیمی فرآیند اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک
پایان نامه رشته شیمی فرآیند بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سمینار مهندسی شیمی فرآیند افزایش راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دسیکنت ها از طریق افزودنی به آن ها
پایان نامه رشته شیمی طراحی فرایند اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران
سمینار مهندسی شیمی ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
سمینار مهندسی شیمی فرآیند مدل rate-based در ستون های تقطیر واکنشی
سمینار مهندسی شیمی تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران
پایان نامه رشته شیمی مهندسی فرایند تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی
سمینار رشته شیمی طراحی فرآیندهای نفت بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون
سمینار مهندسی شیمی فرآیند مدل سازی دینامیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان
سمینار مهندسی شیمی مهندسی فرآیند فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی
سمینار مهندسی شیمی مهندسی فرآیند جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرآیندی
سمینار مهندسی شیمی مهندسی فرآیند فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها
سمینار مهندسی شیمی مهندسی فرآیند شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین
پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده از دو رآکتور کاتالیستی
پایان نامه مهندسی شیمی طراحی فرآیند کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال
سمینار رشته شیمی محیط زیست مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی
پایان نامه مهندسی شیمی آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز
سمینار مهندسی شیمی فرایند جداسازی LPG از جریانات گازی توسط فرایند غشایی
سمینار مهندسی شیمی مهندسی فرآیند تولید انواع روغن های روانکار و کاربردهای آن
پایان نامه رشته شیمی فرآیند کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت
سمینار مهندسی شمی فرآیند طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها
پایان نامه رشته مهندسی شیمی مدلسازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو
سمینار مهندسی شیمی فرآیند عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان
سمینار رشته شیمی طراحی فرایند مدلسازی کاهش فعالیت کاتالیست Pt – Sn/Al2O3 فرآیند دهیدروژناسیون
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی
پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان
سمینار رشته شیمی فرآیند پدیده کوالسنس در سیستم های پراکنده مایع و مایع بهم خور
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند تولید گاز سنتز در راکتور کروناس پالسی
سمینار رشته شیمی محیط زیست ارتقاء کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی
سیمنار مهندسی شیمی طراحی فرآیند صنایع نفت طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی استفاده از فن آوری غشا در تصفیه گاز طبیعی
سمینار مهندسی شیمی مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند مدلسازی فرایند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی
پایان نامه مهندسی شیمی مدلسازی و شبیه سازی رآکتور واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی و شبیه سازی شکست آسفالتین با مدل سینتیکی تکه ای
سمینار مهندسی شیمی فرآیند ساخت مدل آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط
سمینار رشته شیمی فرآیند اندازه گیری ضریب نفوذ گازهای N2 و CO2 و CH4 در هیدروکربن های نفتی
پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک
سمینار رشته شیمی طراحی فرایند مدلسازی سینتیکی واکنش های فرایند ISOMAX جهت ارتقاء برش های سنگین نفتی
سمینار مهندسی شیمی مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی سینتیکی واکنش های فرآیند visbreaking
پایان نامه رشته شیمی محیط زیست حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی به وسیله نانو ذرات TiO2
سمینار رشته شیمی محیط زیست تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی
پایان نامه رشته شیمی شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با استفاده از Rate-Baded Model
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن
پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول
پایان نامه رشته شیمی محیط زیست مدلسازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال در تصفیه پساب شهری
سمینار رشته شیمی و انجام عملیات DATA RECONCILIATION در کوره های شکست حرارتی
پایان نامه مهندسی شیمی طراحی فرآیند مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان
سمینار رشته شیمی مدلسازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات
سمینار رشته شیمی طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آن ها در مبدل های حرارتی
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیند مطالعه فرایند ISOMAX و مدلسازی سینتیکی واکنش
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرایند کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها
پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها
سمینار مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای نفت مدلسازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین
سمینار مهندسی شیمی مهندسی فرآیند کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین
پایان نامه رشته شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار
سمینار مهندسی شیمی محیط زیست روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی
پایان نامه مهندسی شیمی بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان
پایان نامه مهندسی شیمی توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین
سمینار مهندسی شیمی محیط زیست مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس و الکترودیالیز
پایان نامه مهندسی شیمی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها
سمینار رشته شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفتی شبیه سازی و بهینه سازی راکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین
پایان نامه رشته شیمی مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی
پایان نامه رشته شیمی سنتز شیمیایی و شناسایی نانو¬کامپوزیت¬های پلی(3-متیل¬تیوفن)/ SiO2
پایان نامه رشته شیمی آلی نانو آمیزه های جدید از کو پلی (اتر- اورتان) با الگوی نرم – سخت
پایان نامه رشته شیمی آلی طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات سیلیکا
پایان نامه رشته شیمی طراحی و بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون
پایان نامه رشته شیمی آلی سنتز مشتق جدیدی از یک کتو دی آزیریدین از طریق آمیناسیون
پایان نامه رشته شیمی آلی محاسبات ab initio و QSAR داروهای ضد سرطان کمپلکس های پلاتین و پالادیم
پایان نامه رشته شیمی مطالعه وابستگی کمی ساختار – فعالیت سری پیریمیدینو پیریمیدین ها
پایان نامه رشته شیمی محاسبات تابع چگالی خواص جذب 1-متیل-1-نیتروزواوره
پایان نامه مهندسی نفت استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری
پایان نامه مهندسی نفت افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک
واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده
واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی
مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده
مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید
پیش بینی عملکرد غشاهای اسمز معکوس با استفاده ازبهینه سازی، مدل سازی ریاضی و حل مدل به کمک روشهای عددی
سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید
بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره مجتمع مس سرچشمه
مطالعات آزمایشگاهی شکست سنگ های آهکی توسط لیزر فیبری
تشکیل گونه منگنز-اکسو به وسیله منگنز پورفیرین اوره-هیدروژن پروکسید
شبیه سازی و بهینه سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول
کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزیره ای
پایان نامه ارتقای روش های مختلف پیش بینی فشاربخار مواد مختلف
عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال
حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو
ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی
اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی
کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ¬های غذایی
مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین
مدلسازی QSAR سمیت مایعات یونی
مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی
مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی
برهمکنش کمپلکسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دی متیل تین دی کلراید با F.S DNA
پایان نامه اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ
اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس وترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی
بهینه سازی فرایند واجذب WF6 بر روی نانوجاذب NaF
تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و آهن
مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین
پایان نامه درباره آنتالپی تبخیر
پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی
پایان نامه مدل‌سازی ریفرمر کاتالیستی مونولیتی خودگرمازا برای تولید هیدروژن برای پیل‌های سوختی
مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون
مدلسازی ترکیبی فرازآوری با گاز جهت اثر دما و ترکیب گاز تزریقی
اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم
مدل¬سازی فرآیند تولید ترکیبات آلی با استفاده از سیستم پیل سوختی میکروبی معکوس
اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی
مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات
پایان نامه ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی
پایان نامه سنتز و اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت¬های ترموپلاستیک پلی-یورتان- خاک رس اصلاح شده
پایان نامه طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیل
مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
سنتز و اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص مدل چاه های افقی
آزمایشگاهی اکسایش الکتروشیمیایی فنل برای تصفیه پساب
پارامترهای موثر بر تولید ژل آلومینا به روش سل- ژل
ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار جهت اندازه گیری میزان سم آلوده کننده آترازین موجود در آب و پساب ها
شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی
طراحی پایه‌ی حلقه‌ی دریزو و استفاده ‌از حلال هیدروکربنی در فرایند نم‌زدایی در پالایشگاه فراشبند
مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا
مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی
اثر گلیکول ها و گلیکول اتر ها بر پدیده ی انسداد میعانی مدل سازی
ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOP
داملود اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی
پایان نامه اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با استفاده از روش رسوب حلال ضد حلال در میکروکانالها
سنتز غربال های مولکولی سیلیکوآلومینو فسفات در ابعاد نانو و کاربردهای آن -در الکتروشیمی-
مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی
اندازه گیری ومقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز
پایان نامه به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe
بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های پیش‌گرم واحد تقطیر80 پالایشگاه آبادان
پایان نامه تهیه بیوگاز از پارچه های مواد پسماندی
پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir
تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون¬های نیکل
پایان نامه دکتری تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته
تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار
تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید
سنتز نانو ذرات سیلیکون دی اکسید از ضایعات روغن سیلیکون با استفاده از روش تف زاد
دنلود مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش گاز حاوی شن و قطرات مایع در خطوط لوله
استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری
تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها و امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری
ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی
اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی
برهمکنش کمپلکس های ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو
تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبز در محلول آبی در حضور رادیکال های پرسولفات فعال شده
کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی
فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم
شبیه سازی پدیده ی کشش سطحی دینامیکی در سیستم های نفت-حلال بر اساس فرآیند نفوذ
تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون¬ های نیکل و کاربرد آن برای اکسایش الکتروکاتالیزی متانول و فرمالدهید
تهیه و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های زیست تجزیه پذیر نشاسته و پلی وینیل الکل و کادمیم سولفید
مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن
مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا
مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب
شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضد میکروبی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC
شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA
سنتز و شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم و قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن-ها در درمان برخی رده ¬های سلول¬های سرطانی
ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌ اکریل‌ آمید کاتیونی
مواد تشکیل دهنده اسانس و عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران
پایان نامه طیـف¬سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول¬های آلومینوفسفات و توصیف غربال¬های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک¬های FT-IR، XRD و SEM
پایان نامه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد
و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4
پایان نامه ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر
پایان نامه استخراج نقطه¬ ی ابری اورانیم و اندازه¬ گیری آن در نمونه ¬های آبی به ویژه آب دریا
پایان نامه استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز
پایان نامه امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )
پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها
پایان نامه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن
خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس
پایان نامه خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر-های رشد میکروبی اشریشیا کلی
پایان نامه بهینه سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی
پایان نامه تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب جهت حذف سریع رنگزای آبی مستقیم از پساب‌های صنعتی
پایان نامه تهیه و خواص نانو کامپوزیت¬های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا
پایان نامه حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح
پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون – نانو ذرات معدنی
پایان نامه سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با استفاده از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و ساختار شیمیایی و شکل شناختی محصول جهت جداسازی یون Zn2+
پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و پارامترهای موثر در راندمان واحد
پایان نامه شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
پایان نامه مدل سازی توزیع حباب ها در سیستم بستر شناور گاز- مایع به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
پایان نامه مدل سازی جذب سطحی آمونیاک بر روی کربن فعال با استفاده از سیستم استنتاجفازی – عصبی
پایان نامه مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم
پایان نامه مدلسازی و شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز
پایان نامه مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب
مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام
مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم از آب آشامیدنی
ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون
استفاده از باکتری های امولسیون کننده نفت سنگین در جلوگیری از رسوب گذاری در مسیر خط لوله
استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف
اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن
اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ
اندازه گیری مقادیر سرب و کادمیوم در زیتونهای سبز مناطق علی آباد رودبار با استفاده از دستگاه جذب اتمی
ساختار الکترونی و خواص لیگاند شیف باز N4S2 و کمپلکس‌های آن با بعضی عناصر واسطه با استفاده از نظریه عامل دانسیته
طیـف¬ سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول¬ های آلومینوفسفات
نظری اثر حضور ناخالصی های لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله های کربنی
و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی
بکار¬گیری الکترود¬های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو¬تیوب¬ های کربنی برای اندازه ¬گیری الکتروتجزیه¬ ترکیبات اعتیاد¬آور
به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe در سنجش¬ های الکتروشیمیایی و تبدیلات انرژی
پلی آمید و اترهای آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول و حل پذیری و گرماتابی و بلورینگی
تاثیر عصاره گیاه موسیر بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس و کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
تهیه الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه ای اصلاح¬ شده با نانولوله کربن و مولکول های کروسین
تهیه و فعالیت کاتالیزگری نانوکامپوزیت¬ های تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با تعدادی از عناصر لانتانیدی
تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآت ها و امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیت های پلیمری
حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید
ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها
سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3 اکسازین¬ها با استفاده از ایمین¬ های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل¬دار فعال
سنتز گزینش¬ پذیر برخی از مشتق ¬های دی¬ هیدرو¬پیرانو کرومن از طریق واکنش¬های سه ¬جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید
سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال
سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت و عملکرد آن ها
سنتز و اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت ¬های ترموپلاستیک پلی¬یورتان خاک رس اصلاح شده
سنتز و شناسایی پلی اتر و آمید های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس 1،′1- بای¬نفتیل و انواع دی-اسیدها
سنتز و شناسایی لیگاند¬های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل¬ آلدهید و 3-آمینو استوفنونو کمپلکس¬های Cu(II) آن¬ها
شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه کمی ساختار و ویژگی در آن ها
کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه¬ های غذایی
مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی
مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگ های آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین
مدل‌سازی و شبیه‌ سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی
مطالعات Ab-initio و DFT بر روی پایداری ترمودینامیکی نانولوله‌های بورون نیترید و NMR آن در حلال‌های مختلف
مطالعه واکنش های چند جزئی در محیط آب میوه های طبیعی
پایان نامه درباره حذف گوگرد
پایان نامه -تحقیق تجربی پارامتر های موثر بر روی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای با ساختار حلقوی با استفاده از پساب صنایع شکلات سازی
پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا

پایان نامه های رشته مهندسی معدن
مهندسی معدن
پایان نامه معدن درباره تعیین عیار اقتصادی در معادن روباز
پایان نامه رشته معدن با موضوع کاربرد مهندسی ارزش در معادن
پایان نامه رشته معدن درباره تحلیل و پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری شیبها
پایان نامه رشته معدن درباره کاربرد ایزوتوپهای پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازی
پایان نامه رشته معدن درباره آزمایشهای برجا بر روی سازه های زیرزمینی
پایان نامه رشته معدن درباره استفاده از فرایند هیدرومتالورژی در شستشوی شیمیایی
پایان نامه رشته معدن با موضوع کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی
پایان نامه معدن با موضوع اولیه ژئوشیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه چادگان
پایان نامه رشته معدن با موضوع پی جویی طلا و عناصر همراه درمنطقه امام زاده هاشم
پایان نامه با موضوع تئوری زنجیره بحرانی
پایان نامه رشته معدن با موضوع فرآیندمدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی
پایان نامه رشته معدن پیش بینی خردایش حاصل از انفجار های معدنی
پایان نامه رشته معدن تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده ازارتونرمال
پایان نامه رشته معدن ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران
پایان نامه رشته معدن مطالعه پارامترهای فنی به منظور بالا بردن بازده چاه نفت
پایان نامه رشته معدن بهینه سازی فرآوری کانسنگ سولفوره کم عیارمس
پایان نامه رشته معدن مدلسازی پیلارهادرروش جبهه کارطولانی
پایان نامه رشته معدن تأثیر میزان تولید بر سود دهی تولید آلومینا از نفلین
پایان نامه رشته معدن درباره ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آن
پایان نامه رشته معدن پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس
پایان نامه رشته معدن ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادرخاکی
پایان نامه رشته معدن کاربرد نرمه کک در تولید گندله آهن برای بهبود کیفیت
پایان نامه رشته معدن درمورد ارزیابی ریسک در پروژههای حفاری مکانیزه
پایان نامه رشته معدن امکان کاربردی بازیافت مفید ماده معدنی از باطله
پایان نامه رشته معدن ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی
پایان نامه رشته معدن تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگ آهن
پایان نامه رشته معدن برنامه ریزی تولیدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVScheduler
پایان نامه رشته معدن کاربرد دستگاه حفاری بازویی (Road Header)
پایان نامه رشته معدن راهکارهای اجرایی برای افزایش بهره وری تولیدسیلیس
پایان نامه رشته معدن اکتشافات ژئوفیزیکی و سنجش از دورعناصر پرتوزا
پایان نامه رشته معدن نیازهای کمی و کیفی صنعت فروسیلیس ایران به مواد معدنی
پایان نامه رشته معدن مقایسه فنی و اقتصادی روشهای تولید گندلۀ سنگ آهن
پایان نامه رشته معدن پیش بینی خردایش ناشی ازفشاردرمعدن آهک سیمان
پایان نامه رشته معدن بهینه سازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن
پایان نامه رشته معدن طراحی معدن سنگ آهن زرند کرمان
پایان نامه رشته معدن محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران
پایان نامه رشته معدن فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع نسوز
پایان نامه رشته معدن تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرو
پایان نامه رشته معدن طراحی لرزه نگاری 3بعدی درمناطق زمین شناسی
پایان نامه رشته معدن تأثیرآب برروی طراحی ونتایج انفجاردرمعدن سنگ آهن
پایان نامه رشته معدن کانسارهای پورفیری حاوی طلا
پایان نامه رشته معدن تحلیل پارامترهای تعیین کننده عیار حد در معادن روباز
پایان نامه رشته معدن علل و علائم فوران چاه های نفت در حال حفار
پایان نامه رشته معدن مدیریت ریسک در استخراج پایه های زغالی
پایان نامه رشته معدن عوامل موثر برضریب بهره وری دستگاه های حفاری تمام مقطع تونل
پایان نامه رشته معدن عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع تونل
پایان نامه رشته معدن نگهدارنده قدرتی درکارگاه های استخراج زغال با روش جبهه کار بلند
پایان نامه رشته معدن شناسایی مناطق امید بخش کانسارهای فلزی در زون کرج – دماوند
پایان نامه رشته مهندسی معدن فرآوری عناصر نادر خاکی
پایان نامه رشته معدن شرایط تشکیل و کاربرد کانیها و سنگهای صنعتی
پایان نامه رشته معدن سنگ آهک و کاربرد آن در صنعت متالورژی ایران
پایان نامه رشته معدن مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومکانیکی جهت حفاری
پایان نامه رشته معدن حفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسی
پایان نامه رشته معدن علل و علائم فوران چاه های نفت در حال حفاری
پایان نامه رشته معدن مدیریت ریسک در استخراج پایه های زغالی
پایان نامه مهندسی معدن تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک
پایان نامه کارشنای رشته معدن ویژگی های دیاتومیت و موقعیت آن در ایران
پایان نامه رشته معدن دور سنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در اکتشاف
پایان نامه رشته معدن تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران
پایان نامه رشته معدن استاندارد های زیست محیطی فعالیت های معدنی
پایان نامه رشته معدن کاربرد شبکه های عصبی در تونلزنی با TBM
پایان نامه رشته معدن برنامه ریزی و زمان بندی تولید در معادن روباز
پایان نامه رشته معدن تکنولوژی پیشرفته چسب رزین در نگهداری سقف حفریات معدنی
پایان نامه رشته معدن کاربرد نرم افزار UDEC در معادن زیر زمینی
پایان نامه رشته معدن کلیات اکتشاف در ایران و جزئیات اکتشاف معادن آهن
پایان نامه رشته معدن کانسار های فسفات از نظر شناخت و اکتشاف
پایان نامه رشته معدن روش و مراحل تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در GIS
پایان نامه رشته معدن اکتشافی کانسار های آهن همدان
پایان نامه رشته معدن مطالعه تاثیر سیستم های نگهداری بر پایداری تونل های زیر زمینی
پایان نامه رشته معدن تحلیل وضعیت اکتشافی سرب و روی
پایان نامه رشته معدن تونل سازی به روش سپری
پایان نامه رشته معدن مدل سازی عددی آب های زیرزمینی به منظور تعیین شرایط هیدرو دینامیکی آبخوان
پایان نامه رشته معدن های اکتشافی و پیدا کردن مناطق معدنی در زون چالوس- گرگان
پایان نامه رشته معدن کاربرد استاندارد در بهینه سازی پروژه های اکتشافی
پایان نامه رشته معدن روش های کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده سیانید
پایان نامه رشته معدن انواع ماشین حفاری رودهدر و پایداری آن در فضای های زیر زمینی
پایان نامه رشته معدن اکتشاف مقدماتی معدن مس دره زار
سمینار مهندسی معدن پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از مدل شبکه های عصبی
سمینار رشته معدن بهینه سازی الگوی آتشباری معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه های عصبی
سمینار مهندسی معدن تحلیل پایداری تونل زیر زمینی خط 4 متروی تهران در محدوده ابتدای خیابان پیروزی
سمینار رشته معدن تاثیر زلزله بر معادن
سمینار رشته معدن محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران
سمینار رشته معدن فنی و اقتصادی مواد معدنی مورد مصرف در صنایع نسوز
سمینار رشته معدن تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرود با استفاده از نرم افزار UDEC
سمینار کارشناسی رشد مهندسی معدن مدیریت استراتژیک در معدن
سمینار رشته معدن طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوی ایران
سمینار رشته معدن مطالعه و نواحی امید بخش و آنومالی های موجود در سیروس آباد
سمینار مهندسی معدن تعیین الگوی بهینه آتشباری در تونلسازی
سمینار رشته معدن تحلیل پایداری تونل پارچین با استفاده از نرم افزار FLAC3D
سمینار مهندسی معدن طراحی سیستم بهینه ی ترابری در معدن سنگ آهن گل گهر 3
سمینار رشته معدن طراحی الگوی اتش باری معدن سنگ آهن چادرملو با رویکرد افزایش راندمان
سمینار معدن طراحی الگوی آتشباری معدن نمک سرخه با هدف کاهش سنگ های درشت
سمینار رشته معدن اکتشاف عناصر رایواکتیو و پرتوزای ناریگان یزد
سمینار رشته معدن عوامل موثر بر پدیده ها انفجار سنگ در تونل سوم کوهرنگ
سمینار رشته معدن محاسبه بهره وری در صنعت معدنکاری ایران
سمینار رشته معدن بهینه سازی الگوی آتشباری معدن مس سرچشمه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پایان نامه رشته معدن تعیین محدوده نهایی معدن سنگ اهن سه چاهون به روش مخروط شناور
سمینار رشته معدن امکان تفکیک کانسار مس منطقه دره زرشک استان یزد با استفاده از دور سنجی
سمینار رشته معدن بهینه سازی الگوی آتشباری معدن سیمان تهران با استفاده از شبکه ها ی عصبی – فازی – ژنتیک
سمینار رشته معدن تحلیل پایداری و نگهداری تونل های آب بر
سمینار رشته معدن -اکتشافات اکتشافی و شناسایی نواحی امید بخش معدنی در زون چالوس – گرگان
سمینار رشته معدن – اکتشاف اکتشافی کانسارهای آهن همدان
سمینار رشته معدن – اکتشاف دورسنجی RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در اکتشاف
سمینار رشته معدن – اکتشاف _____ _ __ __ کانسارهای فسفات از نظر شناخت و اکتشاف
سمینار رشته معدن – استخراج _____ _ __ __حفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسی و مچاله شونده
سمینار رشته معدن – استخراج _____ _ __روش های تخریب بنا با مواد منفجره
سمینار رشته معدن – اکتشاف _____ _ __بهره گیری از روش (Data Envelopment Analysis) دانش سنجش عملکرد، در کارخانه سیمان خزر (لوشان)
پایان نامه رشته معدن بهینه سازی پارامترهای الگوی آتشباری معدن شماره1 سنگ آهن گل گهر سیرجان
پایان نامه مهندسی معدن فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال
پایان نامه مهندسی معدن امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت
ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه ¬های زیرزمینی
بهبود کارآیی مدار خردایش و پرعیار سازی اولیه خط چهارم تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
بهینه سازی پارامترهای عملیاتی لیچینگ مخزنی کنسانتره طلا
‌ توزیع مکانی نشت هیدروکربن در پالایشگاه تهران
امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت
تجمع کوتاه مدت عناصر سنگین در اعماق مختلف خاک سطحی شهر سبزوار
ارائه مدل سرعت لرزه ای ناحیه ای در سازندهای منتخب دوران کرتاسه -گورپی، ایلام – سروک و کژدمی- در منطقه خلیج فارس جهت توصیف دقیق تر مخازن هیدروکربوری
پایان نامه پیش‌بینی آلودگی عناصر سنگین در پساب اسیدی رودخانه شور معدن مس پورفیری سرچشمه با استفاده از هوش مصنوعی
طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر
فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال
افزایش کیفیت مقاطع برانبارش توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک
افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش
امکان‌سنجی مالی- اقتصادی استخراج معدن شن و ماسه – مطالعه موردی معدن شاه‌کوه
و اصلاح سیستم نمونه ¬برداری و موازنه¬ ی جرم در کارخانه¬ ی فرآوری مگنتیت گل¬گهر سیرجان
روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه¬ی موردی بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم
پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی
پایان نامه طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی
تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی
تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی
تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی 2 بوکسیت جاجرم
طراحی هندسی محدوده¬ی نهایی معدن تاگویی 4 بوکسیت جاجرم
پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه¬ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل
پایان نامه ژئوفیزیک بهبود مدل¬سازی معکوس داده¬های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل¬اولیه مناسب و اعمال قید¬های عمقی و هموارساز

پایان نامه های رشته هنر
هنر

پایان نامه روایت شناسی داستان‌های فارسی
پایان نامه رشته هنر آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران
پایان نامه هنر گرایش ادبیات نمایشی رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای
پایان نامه رشته هنر کتابهای دروس کارگاهی و سرفصل های ارائه شده برای رشته گرافیک رایانه ای
پایان نامه رشته هنر نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی
پایان نامه رشته هنر گرایش نقاشی نقش و فرم در سفالینه های شوش
پایان نامه رشته هنر تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنر دوران اولیه اسلامی
پایان نامه هنر گرایش نوازندگی موسیقی نی نوازی در دوره قاجار
پایان نامه هنر نقدو روانکاوانه بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر هداگابلر و بانوی دریایی و مرغابی وحشی و خانه عروسک و ایولف کوچولو
پایان نامه هنر گرایش چوب نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین در هنر اسلامی
پایان نامه رشته هنر گرایش سینما و تئاتر سینمای معناگرا
پایان نامه هنر گرایش طراحی صنعتی طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی
پایان نامه هنر گرایش تصویرسازی رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصویر متحرک
پایان نامه رشته هنر جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان
پایان نامه هنر گرایش نمایش رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای
پایان نامه رشته پژوهش هنر تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی
پایان نامه هنر گرایش ارتباط تصویری کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای
پایان نامه رشته نوازندگی موسیقی ایرانی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی
پایان نامه هنر گرایش طراحــی صنعتــی طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی
پایان نامه در رشته سینما سینمای معناگرا
پایان نامه هنر گرایش ادبیات نمایشی نقدو روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)
روند شکل گیری وتحول نقش واق در هنرهای مختلف
نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن
ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه
طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌ شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان براساس نمونه‌ IADB
هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر
دفاع از نقد اخلاقی هنر
شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان با معرفی خانه‌ی تقدیری
پایان نامه شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا
تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن(نوگرایی)
آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران
نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین در هنر اسلامی
الگوهای کارآمد طراحی بسته‌بندی در تقویت هویت بصری برند
پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)
پایان نامه گونه‌شناسی نقوش گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان
و شناسایی استقرار های پارینه سنگی شمال شرق دزفول
تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران
پایان نامه تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت
پایان نامه تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه‌ اقتصادی استان گیلان
پایان نامه نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم
طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز
مطالعه‌ی ساختاری و مضمونی نقش و رنگ در نگاره گذر سیاوش از آتش
پایان نامه مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه
نی نوازی در دوره قاجار
پایان نامه روش‌های اقتباس از داستان‌ دینی برای تبدیل به فیلمنامه؛ با تکیه بر فیلمنامه چهل‌سالگی(نوشته مصطفی رستگاری) و داستان پادشاه و کنیزک (مثنوی معنوی)
ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی
پایان نامه کارکردهای غیاب در پرداختن به شخصیت معصومین (ع) برای نگارش فیلمنامه
پایان نامه چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با فیلم به همین سادگی
پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)
پرندگان در اساطیر ایران و سایر ملل
تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو
شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان
و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی
بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه
شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان
تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف
تبلیغات در تئاتر ایران
طرح مرمت و باز پیرایی سرای خواجه‌ملکم مراغه و امکان‌سنجی احیاء آن
مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان¬ها وقندیل¬های دوره صفویه
و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه
پایان نامه تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها
شیوه های طراحی اعلان در سه دهه اخیر و نحوه برخورد هنرمندان با این شیوه ها
سیر تحول سرسوره¬های قرآن موجود در آستان قدس رضوی
ارتباط نقاشی سده¬ی بیستم و انیمیشن
آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر
آیرونی و نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران
آیین¬های حنابندان در بندرعبّاس
بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی
بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار
بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید
پایان نامه بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم¬های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران
بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر¬گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران
ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک
بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏ الملل
رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران
تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار
تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه
جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی
پایان نامه رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران
رسانه های نوین درهنر قرن بیستم
رنگ و نقش نمدهای کرمانشاه
روشهای تصویرسازی علمی-آموزشی ناشران کودک در ایران
رویکردهای نقاشی منظره¬پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر
زندگی و آثاربهمن محصص، هنرمند معاصر ایرانی
ساختار و تزئینات اُرسی در معماری دوره‌ی قاجار
سیر تحول سرسوره¬های قرآن موجود در آستان قدس رضوی
شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران
عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی
عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران
قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی
قالی‌های طرح درختی در موزه‌ آستان قدس رضوی
مفهوم نماد گاو نر در صنایع دستی ایران در دوران هخامنشی
نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی
پایان نامه نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان
پایان نامه نقش ¬مایه ¬های هندسی در نشانه¬¬¬¬¬¬ های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران
پابان نامه نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده
و تحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی عطروش شیراز
و خوانش نقش مایه ¬های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل¬رود
و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر
ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی
ویژگی های تصویر سازی خلاق در کتابهای آموزشی
انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت
بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی 30 سال اخیر ایران
و انعکاس زبانِ نمایشیِ سمبلیکِ به¬کار رفته در آثار بیضایی خصوصاً نمایش¬نامه¬ی”مرگ یزدگرد”
سینمای سورئالیستی
پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین
پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران
پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه¬ی تجلی ویژگی¬های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه¬ خانه ای
پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده
پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی
پایان نامه پوسترهای سینمایی سه دهه ی اخیر ایران ( از 1360 تا 1390)
پایان نامه تأثیر آموزش دانشگاهی رشته¬ ی کارشناسی فرش
تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم
پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی
پایان نامه تاثیر کودک درون در خلق آثار اکسپرسیونیستی
پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن
تحلیل ساختاری هنرهای کتاب¬آرایی درنهج البلاغه
تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران
تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه
تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین
تحلیل مولفه های سینمای دینی با مروری بر فیلمهای منتخب دهه هشتاد هجری شمسی
تحلیل نشانه_معناشناسی گفتمان در قرآن کریم
تحلیل و ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان
تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی
تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی
جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی
حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله
قابلیت های بصری و گرافیکی در مهرهای دوره ایلام منطقه چغازنبیل
دگرگونی نقوش در فرش ترکمن
دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران فصل اول
دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران
پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب، کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر
روایت ¬شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول
زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک
زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر
طراحی استند یادگاربان در محوطه¬ ی تئاتر شهر تهران
طلسم و افسون در زندگی و باورهای آدمی
عقلانیت مدرن و بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم
عنوان مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان
فانتزی برای ویولن‌ و ارکستر سمفونیک
تأثیر هنر سفالگری، روی خلاقیت دانش¬ آموزان ابتدایی
فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون)
کاربرد “فاصله¬ گذاری” به مثابه یک تکنیک تئاتری
کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی
گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون
مطالعه ترجمه فرهنگی در تئاتر دوران پهلوی(1330-1300) با نگاهی به آثارفکری و حالتی
مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری
مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی
مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی
مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری
مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران
معرفی تکنیک و ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران
معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی
مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی
ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعه ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)
مؤلفه¬ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران
نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب
هنر همگانی و جایگاه آن در ایران
عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان
عنوان تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)
پایان نامه هنر-نقاشی درباره سفالینه های شوش

پایان نامه های رشته اقتصاد
اقتصاد

پایان نامه رشته اقتصاد یک مدل سیستمی دینامیکی برای برنامه ریزی شهری
پایان نامه رشته اقتصاد تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
پایان نامه رشته اقتصاد جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران
پایان نامه رشته اقتصاد تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی
پایان نامه رشته اقتصاد با موضوع نفت ایران در گذر زمان
پایان نامه رشته اقتصاد ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند نتایج حاصل از این پیش بینی
پایان نامه رشته اقتصاد مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی
پایان نامه رشته علوم اقتصادی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران
پایان نامه رشته اقتصاد اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران
پایان نامه اقتصاد اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو
پایان نامه رشته اقتصاد ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران
پایان نامه رشته اقتصاد اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت
پایان نامه علوم اقتصادی انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای
پایان نامه اقتصاد آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است
پایان نامه رشته اقتصاد اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه اقتصاد انرژی رابطه میان ذخایر و استخراج از منابع پایان پذیر در ساختارهای متفاوت بازار با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا
پایان نامه رشته اقتصاد جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی
پایان نامه رشته اقتصاد رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی
پایان نامه رشته اقتصاد اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تخلیه منابع انرژی پایان‌پذیر نفت گاز و ذغال سنگ
پایان نامه اقتصاد بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک
پایان نامه رشته اقتصاد رفتار نظریه مزد و کارایی در بخش صنعت ایران
پایان نامه رشته اقتصاد جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت
پایان نامه رشته اقتصاد اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران
پایان نامه اقتصاد نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری و تاثیر آن برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی
پایان نامه رشته علوم اقتصاد تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد
پایان نامه رشته اقتصاد سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی
پایان نامه رشته علوم اقتصادی پویایی¬ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه¬ای ایران
پایان نامه رشته اقتصاد تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی بخش صنعت
پایان نامه رشته اقتصاد ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی
اثر شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران
اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه
رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90
تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست¬های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی
مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت‎گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین
تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا
تحلیل رابطه‏ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه‏ موردی کارگاه‏های بزرگ صنعتی
تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)
رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده مطالعه موردی کشورهای منتخب 2006-2002
طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش¬بینی نرخ ارز در ایران
مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره
مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام (1385-1380)
پایان نامه علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350
تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی
تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت
اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی
سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران
تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران
توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین
جایگاه سیاست¬های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران
راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی
برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی2005 – 1999
ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر
امکان سنجی پیوستن ایران ایر به ائتلاف های بین المللی هوایی
پیش بینی تغییرات بهره¬وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV
تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350
تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی
ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران
پایان نامه ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل
پایان نامه کارشناسی تحلیل و اثرات قیمت نفت بر روی اقتصادایران
تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی مصرف خانگی و تجاری در ایران
پایان نامه رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران
تبیین یک سیستم هشدار¬دهنده جهت شناسایی بحران¬های مالی در ایران
تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی ارتباط محافظه ¬کاری سود و زیانی و محافظه ¬کاری ترازنامه ¬ای
روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)
تاثیر جهانی ¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا
مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره
رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران
اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه
ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر
تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی
ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران
رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش ¬های اقتصادی در استان لرستان
پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV
تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس
تحلیل رابطه‏ آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران
تحلیل نظریه مقداری پول از دیدگاه موریس اله
موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل
تحلیل و اثرات قیمت نفت بر روی اقتصادایران
رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده
روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان
طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران
مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران
مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام
ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی
پایان نامه نقش صنایع‌دستی در توسعه، اشتغال و اقتصاد استان گیلان
تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور
پایان نامه اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
پایان نامه تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک قرض الحسنه مهر ایران
ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعب شیراز و مرودشت)
ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی شرکت های دارای گواهینامه ی ایزو9000؛ مطالعه ی موردی (شرکت های استان گیلان)
اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و شاخص سلامت مالی
قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تست پرسشنامه
تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر
رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر¬ه¬وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی
رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته در بورس
رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران
عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران
عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی
پایان نامه درباره اقتصاد دانش محور
تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها
شناخت تاثیر بهینه ساختن عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط با ورود فناوری های جدید بر موفقیت و بهره وری
صنایع غذایی مهارت نیروی کار – سرمایه گذاری – و کارایی مدیریت
اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود
تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور
پایان نامه ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)
پایان نامه آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان
مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران
رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
اثر تکانه ¬های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک
تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی‌های بازاریابی جهت توسعه صادرات کارخانجات سیمان ایران
پایان نامه اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی
پایان نامه آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر کارامدی سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی
پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه¬ ها بر شاخص¬های فقر(مطالعه موردی اقتصاد ایران)

پایان نامه های رشته برق
برق

پایان نامه برق انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها
پایان نامه کارشناس برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
پایان نامه برق روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
پایان نامه برق روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها
پایان نامه برق کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو
پایان نامه برق مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER
پایان نامه برق مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
پایان نامه برق با موضوع آرایه های میکروفنی
پایان نامه برق درباره اشتراک گزاری رمز
پایان نامه برق با موضوع انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC
پایان نامه برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت
پایان نامه برق اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال
پایان نامه برق انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر
پایان نامه برق تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی
پایان نامه برق روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده
پایان نامه برق پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
پایان نامه برق تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه
پایان نامه برق جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها
پایان نامه برق سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
پایان نامه برق افزاره های میکروفلویدیک
پایان نامه برق با موضوع انرژی های نو و نیروگاه های بادی
پایان نامه برق رهیافت های شناسایی سیستم
پایان نامه برق سوئیچ های اترنت
پایان نامه برق مولدهای سرعت بالای شارمحوری
پایان نامه برق تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی
پایان نامه برق تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور
پایان نامه برق تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب
پایان نامه برق با موضوع پیاده سازی نرم افزار کد کننده صحبت
پایان نامه برق افزایش ظرفیت در سیستم های mimo
پایان نامه برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
پایان نامه برق جابه جایی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان
پایان نامه برق کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
پایان نامه برق روش های طراحی خودکار مدارهای آنالوگ
پایان نامه برق طراحی سیستم کنترل با قابلیت پیکربندی مجدد
پایان نامه برق قدرت با موضوع طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیجینگ
پایان نامه برق با موضوع کاربرد کنترل فازی در برج تقطیر
پایان نامه برق کنترل و هدایت موشک های خارج از جو
پایان نامه برق روش های تشخیص خطاهای امپدانس بالا
پایان نامه برق با موضوع شکل دهی الگوی تشعشعی آنتن
پایان نامه برق تحقیق و آخرین متد ها در FPGA
پایان نامه برق مواد بند گپ فرا مواد ها و کاربرد آنها در خطوط انتقال
پایان نامه برق روش های بهبود پایداری سیستم قدرت
پایان نامه برق الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing
پایان نامه برق تئوری فیلتر های تطبیقی غیر خطی
پایان نامه برق با موضوع طراحی خودکار مدارهای آنالوگ
پایان نامه برق کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
پایان نامه برق روش های دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی
پایان نامه برق مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع
پایان نامه برق مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط
پایان نامه برق مدلسازی مداری لیزر با ساختار چاه کوانتمی
پایان نامه برق انواع روش های مدلسازی و کنترل ربات ها
پایان نامه برق انرژی های نو – نیروگاه های بادی
پایان نامه برق مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط
پایان نامه برق روش های جدید و مدرن کنترل موتور های القایی
پایان نامه برق با موضوع تقویت کننده کم نویز
پایان نامه برق مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM
روش های فشرده سازی صوت (celp) و کاربرد آن در موبایل
سمینار برق لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر
پایان نامه برق کنترل تداخل بین سلولی در لینک پایین رونده
پایان نامه برق کنترل سیستم تعلیق براساس روش ساختار متغیر
برق –طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
پایان نامه برق شناسایی چهره به کمک شبکه عصبی
پایان نامه برق روش های بهبود پایداری سیستم قدرت
پایان نامه برق چاه های کوانتومی نیمه هادی
پایان نامه برق با موضوع سنتز کننده های گفتار
پایان نامه برق طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
پایان نامه برق سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
پایان نامه برق تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
پایان نامه برق شناسایی چند حالت گفتاری در زبان فارسی
پایان نامه برق طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم
پایان نامه برق الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک
پایان نامه برق با موضوع طراحی دیود نیمه هادی
پایان نامه برق طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا
پایان نامه برق طراحی و شبیه سازی فرستنده فرا پهن باند
پایان نامه برق کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر
پایان نامه برق با موضوع نهان نگاری دیجیتال
پایان نامه برق قدرت با موضوع واسطه گری در بازارهای برق
پایان نامه برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
پایان نامه برق بازآرایی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات
پایان نامه برق آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک
پایان نامه برق با موضوع بهینه سازی کنترل توان راکتیو
و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت -پایان نامه
تشخیص چهره انسان پایان نامه برق
پایان نامه برق توربو کد و کاربرد های آن در سیستم های مخابراتی
پایان نامه برق با موضوع نهان نگاری دیجیتالی
پایان نامه برق مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETS
پایان نامه برق با موضوع انرژی رادیو فرکانسی یا RF
پایان نامه برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
پایان نامه برق الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
پایان نامه برق تحقیق و آخرین متدها در FPGA
پایان نامه برق پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
پایان نامه برق کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
پایان نامه برق احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج MEMS
پایان نامه برق عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ
پایان نامه برق روش های قرار گرفتن IPروی WDM
پایان نامه برق قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده
پایان نامه برق Remote Semsing
پایان نامه برق شرح برد دامنه فرکانس
پایان نامه برق میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند
پایان نامه برق تصویر برداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی
پایان نامه برق طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی
پایان نامه برق تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
پایان نامه برق روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آنها
پایان نامه برق روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
پایان نامه برق BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
پایان نامه برق روش های نوین condition monitoring در ماشین های القایی
پایان نامه برق رهیافت های شناسایی سیستم
پایان نامه برق لیزر و تمام نگاری و کاربرد های لیزر
پایان نامه برق نهان نگاری دیجیتال
سمینار برق جایابی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع
سمینار برق BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
فروش و سمینار برق رهیافت های شناسیایی سیستم
متن کامل سمینار برق Remote Semsing
سمینار برق طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
سمینار برق تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
سمینار برق احساس و کنترل الکترونیک شتاب سنج mems
سمینار برق الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
سمینار برق انرژی های نو- نیروگاه های بادی
سمینار برق _ الگوریتم های بهینه سازیSimulated Annealing و انواع الگوریتم های آن
سمینار برق انواع روش های مدل سازی و کنترل رباط ها با مفاصل انعطاف پذیرFJR
سمینار برق انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع
سمینار برق توربو کد و کاربردهای آن در سییستم های مخابراتی
سمینار برق تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی
سمینار برق روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
سمینار برق روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
سمینار برق روش های مختلف کنترل موتور القایی
سمینار برق روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی
سمینار برق روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها
سمینار برق روش ها نوین condition monitoring در ماشین های القایی
سمینار برق طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره
سمینار کارشیناسی برق عملرکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR)
سمینار کارشیناسی برق روش های قرار گرفتن IP روی WDM
سمینار کارشیناسی برق ____ کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
سمینار کارشیناسی برق مدل های ANN/HMMو fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR)
مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آن ها در خطوط انتقال و آنتن ها
_ و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
سمینار کارشیناسی برق پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
سمینار برق الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
سمینار برق __تحقیق و آخرین متدها در EPGA
پایان نامه برق ارزیابی عملکرد شبکه های سنسوری
سمینار برق قدرت برپایی بازار برق سمت مصرف کننده
سمینار برق قدرت کاربرد برنامه ریزی دینامیکی در تعمیرات نیروگاه ها
سمینار برق چندین روش بازشناسی حالت گفتار
سمینار برق روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی
سمینار برق قدرت برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه ها
پایان نامه برق قدرت ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته
پایان نامه برق مطالعه و روش های مختلف جهت یابی رادیویی
پایان نامه برق مدلسازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی
سمینار برق کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی تغذیه شده
سمینار برق طراحی یک کنترل کننده پیش بین
سمینار برق طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا
پایان نامه برق قدرت طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته برق
پایان نامه برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد
سمینار برق آنالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکروویو
پایان نامه برق طراحی کنترلر PID برای سیستم های چندمتغیره غیرخطی
پایان نامه برق قدرت – پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت
پایان نامه برق روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی
پایان نامه برق قدرت – عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ
پایان نامه برق بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار
پایان نامه برق پایدارسازی و کنترل سیستم های چند متغیره تاخیری
سمینار برق پیش بینی ترافیک و تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت
سمینار برق تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
پایان نامه برق قدرت – تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع
سمینار برق جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع
سمینار برق __تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
پایان نامه برق قدرت فنی و اقتصادی شبکه های توزیع DC
سمینار برق __تشخیص چهره انسان
سمینار برق مخابرات شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم
سمینار برق قدرت طراحی بهینه موتور جریان مستقیم
پایان نامه برق الکترونیک طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستولیکی
پایان نامه برق الکترونیک تحقیق و آخرین متدها در FPGA
تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر ، طوفان های شن
سمینار برق مخابرات به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی
سمینار برق – الکترونیک تقویت کننده کم نویز
سمینار برق – قدرت روش های بهبود پایداری قدرت
سمینار برق – الکترونیک روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها
سمینار برق – الکترونیک روش های فشرده سازی (CELP) و کاربرد آن در موبایل
سمینار برق – قدرت سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
سمینار برق – مخابرات سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
سمینار برق – قدرت قیمت گذاری توان رادیواکتیو در محیط تجدید ساختار شده
سمینار برق قدرت پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ
پایان نامه برق قدرت تحلیل حرارتی و مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع
متن کامل سمینارمقطع برق گرایش مخابرات طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس
متن کامل سمینارمقطع برق گرایش مخابرات کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
سمینار برق – کنترل کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
پایان نامه برق الکترونیک تشخیص تهاجم در شبکه های کامپیوتری
سمینار برق – کنترل کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
سمینار برق – کنترل __ __کنترل و هدایت موشک های خارج از جو
سمینار برق الکترونیک تشخیص گفتار از موسیقی به روش شبکه عصبی مصنوعی
سمینار برق – الکترونیک لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر
پایان نامه برق قدرت تعیین ظرفیت های استاتیکی و دینامیکی خطوط انتقال
سمینار برق – قدرت مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER _ ______ ____
سمینار برق قدرت جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری جهت شناسایی مکان
سمینار برق – الکترونیک مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط
سمینار برق الکترونیک روند تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن
سمینار برق الکترونیک طراحی ترانزیستورهای ماسفت سرعت بالا
سمینار برق – قدرت مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
سمینار برق الکترونیک طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها
پایان نامه برق کنترل کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا
سمینار برق کنترل کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند
سمینار برق الکترونیک مدیریت هوشمند باتری سدیم و گوگردی در خودروی گازی و برقی
پایان نامه برق الکترونیک واترمارکینگ تصاویر دیجیتال
سمینار برق قدرت انواع واحدهای تولید پراکنده
پایان نامه برق الکترونیک روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
سمینار برق کنترل سیستم های کنترلی با قابلیت پیکربندی مجدد
پایان نامه برق قدرت برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده
سمینار برق قدرت پیش بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی
سمینار برق قدرت مسئله در مدار آوردن نیروگاه ها در شبکه های قدرت باز
پایان نامه برق قدرت برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاه ها
سمینار برق مخابرات بهبود کارایی شبکه محلی بیسیم
سمینار برق قدرت پخش بار بهینه در سیستم های قدرت
پایان نامه برق قدرت پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی
سمینار برق کنترل تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده های پیش بین
سمینار برق قدرت زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت
سمینار برق کنترل طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده
سمینار برق قدرت کاهش هارمونیک های مرتبه پایین به همراه روش های شارژ متقارن
سمینار برق الکترونیک مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری
پایان نامه برق الکترونیک ارائه روشی برای تضمین قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا
پایان نامه برق مخابرات الگوریتم های نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی
سمینار برق الکترونیک روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چندطبقه
پایان نامه برق الکترونیک و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیرتماسی
سمینار برق مخابرات پیشگویی رفتار پویای کانال سایر سلولی
سمینار برق قدرت تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی
پایان نامه برق الکترونیک تشخیص و ردگیری عابرین پیاده در تصاویر مادون قرمز
پایان نامه برق قدرت جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه
سمینار برق قدرت ژنراتورهای مورد استفاده در سیستم های DG
سمینار برق قدرت شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت
سمینار برق کنترل طراحی سیستم کنترل مسیر فضاپیماهای بازگشتی
سمینار برق قدرت مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته
سمینار برق الکترونیک شبکه مدیریت مخابرات
سمینار برق قدرت نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق
پایان نامه برق مخابرات مطالعه آنتن های تک قطبی مسطح و ساخت نمونه جدید
سمینار برق الکترونیک استفاده از فرکانس گام در بازشناسی گفتار با حالت
پایان نامه برق قدرت پخش بار احتمالاتی فازی
سمینار برق قدرت رقابت گریزی در بازارهای برق و روش های کاهش آن
سمینار برق الکترونیک سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان
پایان نامه برق مخابرات و تحلیل مکانیزم گزار از IPv4 به IPv6
سمینار برق مخابرات و ارزیابی روشهای دوبعدی تشخیص اشیاء
پایان نامه برق الکترونیک بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده
سمینار برق قدرت پخش بار بهینه در شبکه های قدرت به کمک الگوریتم ژنتیک
سمینار برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور
سمینار برق قدرت روش های جایابی مولدهای تولید پراکنده
سمینار برق قدرت طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته
سمینار برق مخابرات طراحی گیرنده دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس
سمینار برق الکترونیک طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های عملیاتی
سمینار برق کنترل کاربرد فعالیت های هوشمندانه ناشی از حرکت دسته جمعی موجودات زنده
سمینار برق قدرت کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی
سمینار برق کنترل روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده
سمینار برق قدرت بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایابی منابع تولید پراکنده
پایان نامه برق قدرت تخمین موقعیت و سرعت روتور موتور شار محوری
سمینار برق مخابرات تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات مخابرات سیار
پایان نامه برق قدرت جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی
سمینار برق الکترونیک مطالعه ترانزیستورهای SOI MOSFET دو گیتی با اتصال شاتکی
سمینار برق مخابرات شبیه سازی شبکه های نوری مبتنی بر پروتکل سوییچینگ
پایان نامه برق کنترل طراحی ساختار کنترل برای برج های تقطیر سری
سمینار برق کنترل کنترل توپ ضد هوایی با استفاده از کنترل فازی
سمینار برق قدرت مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
پایان نامه برق الکترونیک نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال
پایان نامه برق قدرت مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان
سمینار برق الکترونیک مدلسازی افزاره مداری سامانه های میکروفلوئیدی مجتمع
سمینار برق کنترل کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی
سمینار برق کنترل طراحی محیط نرم افزاری کنترل و مانیتورینگ از طریق اینترنت
سمینار برق الکترونیک تشخیص چهره انسان
سمینار برق الکترونیک جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک
سمینار برق کنترل روش های مدلسازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی
پایان نامه برق قدرت طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز
سمینار برق کنترل طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیرخطی
پایان نامه برق قدرت مبدل ماتریسی و کاربردهای آن
سمینار برق قدرت کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور
پایان نامه برق الکترونیک طراحی و تحلیل یک مخلوط کننده متعادل در باند فرکانسی
پایان نامه برق الکترونیک طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین
سمینار برق مخابرات روشی جدید برای طراحی تقویت کننده های پهن باند
پایان نامه برق الکترونیک جداسازی گفتار و موزیک
سمینار برق قدرت تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی
سمینار برق قدرت برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته
پایان نامه برق قدرت شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت
سمینار برق قدرت روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی
پایان نامه برق دانشگاه علم وصنعت – فیلتر تطبیقی و کاربرد آن حذف نویز در سیگنال های ECG
سمینار برق قدرت ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی
پایان نامه برق اندازه گیری قند خون به صورت غیرتهاجمی با امواج التراسوند
سمینار برق قدرت اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی
سمینار برق الکترونیک روش های فشرده سازی صوت
سمینار برق کنترل کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
پایان نامه برق قدرت و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
سمینار برق الکترونیک پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی
پایان نامه برق الکترونیک تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
پایان نامه برق قدرت جایابی بهینه پست های فوق توزیع
پایان نامه برق قدرت شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
سمینار برق مخابرات طراحی و شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای
سمینار برق کنترل کنترل بهینه فیدبک حالت نوعی از آونگ وارون
پایان نامه برق کنترل مونیتورینگ گسترده و هوشمند توربین بخار
پایان نامه برق قدرت تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار
سمینار برق قدرت قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
سمینار برق الکترونیک یک مخلوط کننده فرکانسی در باند فرکانسی
پایان نامه برق کنترل پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی
سمینار برق قدرت جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع
پایان نامه برق الکترونیک روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها
سمینار برق کنترل ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال
سمینار برق مخابرات آنالیز و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ
پایان نامه برق کنترل طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS
سمینار برق کنترل حجم محاسبات الگوریتم های MPC
پایان نامه برق مخابرات کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار
سمینار برق مخابرات تزویج متقابل یک آرایه پچ میکرواستریپی
پایان نامه برق مخابرات تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی
سمینار برق کنترل طراحی کنترل بهینه سیستم های دور عملیات
سمینار برق کنترل کنترل تطبیقی مقاوم پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز
سمینار برق قدرت ارزیابی قابلیت اطمینان بخش های تولید و انتقال برق
پایان نامه برق مخابرات بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله
سمینار برق قدرت تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی
سمینار برق قدرت جایابی مولدهای تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی
سمینار برق مخابرات و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویربرداری
پایان نامه برق الکترونیک و طراحی و شبیه سازی MAC اترنت 10Gbps
سمینار برق مخابرات طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ
سمینار برق قدرت کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی
پایان نامه برق کنترل کنترل پیش بین سیستم های غیرخطی
سمینار برق قدرت قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار
سمینار برق قدرت فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژ میانی در شبکه توزیع ایران
پایان نامه برق قدرت جایابی DG به منظور بهبود رگولاسیون ولتاژ و کاهش تلفات توان
پایان نامه برق کنترل پیش بینی پلاسمای خورشیدی و اثرات آن
سمینار برق الکترونیک تغذیه و کنترل ماشین های القایی توسط مبدل های ماتریسی
سمینار برق قدرت جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت شبکه های توزیع
سمینار برق قدرت مدلسازی ریاضی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر
سمینار برق کنترل طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT
سمینار برق الکترونیک سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن
سمینار برق الکترونیک لیزر DBR و اثر افزایش عمق کانال بر بهبود عملکرد آن
پایان نامه برق قدرت مطالعه روش های شناسایی مرکز تولید هارمونیک
سمینار برق الکترونیک رمزنگاری اطلاعات
سمینار برق الکترونیک ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی و بهینه سازی مشخصات آن
سمینار برق قدرت آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
سمینار برق مخابرات افزایش ظرفیت در سیستم های MIMO
سمینار برق کنترل تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
سمینار برق قدرت روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
پایان نامه برق قدرت مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM
پایان نامه برق کنترل طراحی و پیاده سازی سامانه اتوماسیون ماشین های آهار
پایان نامه برق کنترل طراحی یک سیستم نمونه برای اتوماسیون ساختمان
پایان نامه برق مخابرات عملکرد OFDM وفقی در کانال های متغیر با زمان
سمینار برق قدرت مبدل های چند سطحی و روش های حذف هارمونیک در آن ها
سمینار برق قدرت کنترل نیروگاه گازی با استفاده از DCS
سمینار برق الکترونیک طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال فکس از طریق پروتکل اینترنت
پایان نامه برق مخابرات کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها
سمینار برق کنترل پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی و تطبیقی
پایان نامه برق مخابرات کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
سمینار برق قدرت هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد
سمینار برق قدرت گشتاور گیر در موتورهای BLDC و روش های کاهش آن
سمینار برق الکترونیک جداسازی کور منابع صوتی
سمینار برق مخابرات و شبیه سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی
پایان نامه برق مخابرات ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد
سمینار برق کنترل تنظیم کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان
سمینار برق الکترونیک سیستم ها و مدارهای مجتمع کد کننده سیگنال گفتار
سمینار برق الکترونیک پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استانداری رمزنگاری پیشرفته
پایان نامه برق کنترل شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام
سمینار برق الکترونیک تعیین محدوده قطعات همخوان و سکوت به روش ترکیبی شبکه عصبی و ویولت
سمینار برق الکترونیک طراحی مدار مجتمع یکپارچه مبدل اندازه لکه و فتودتکتور موجبری
پایان نامه برق مخابرات تجزیه تحلیل و شبیه سازی مخاطرات امنیتی شبکه IMS
سمینار برق کنترل BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
سمینار برق الکترونیک هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی در جنگ الکترونیک
سمینار برق کنترل مقاوم سازی روش خطی سازی فیدبک برای سیستم های چند ورودی و چند خروجی
پایان نامه برق مخابرات شبیه سازی کدینگ و دکدینگ الگوریتم Lempel-Ziv
سمینار برق کنترل طراحی کنترل کننده PID و شبه PID در یک ناحیه پایداری مطلوب
سمینار برق قدرت برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن انرژی باد
پایان نامه برق قدرت استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت
سمینار برق قدرت تست های غیر مخرب در تجهیزات سیستم های قدرت
پایان نامه برق الکترونیک سیستم های مکاترونیکی بکار رفته در ربات های امدادگر
پایان نامه برق الکترونیک آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG
پایان نامه برق الکترونیک طراحی و پیاده سازی قرآن دیجیتال جیبی با ترجمه ها و تفاسیر
سمینار برق کنترل کنترل ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور با به کارگیری تپ چنجر
سمینار برق کنترل مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک
سیمنار برق قدرت عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ
سمینار برق کنترل طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه
پایان نامه برق قوانین هدایت برای اهداف مانور پذیر با استفاده از سیستم های هوشمند
سمینار برق کنترل تحلیل و طراحی کنترل کننده های فازی با استفاده از روش LMI
پایان نامه برق کنترل روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها
سمینار برق کنترل الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای
سمینار برق مخابرات امنیت در IMS
پایان نامه برق مخابرات بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند
سمینار مخابرات سیستم رادارهای فرکانس بالا
پایان نامه برق قدرت کنترل میکرو توربین با استفاده از شبکه های عصبی
سمینار برق قدرت کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال
پایان نامه برق کنترل طراحی فیلتر تطبیقی غیرخطی جهت کنترل نویز فعال
پایان نامه برق مخابرات طراحی واحدمند سوییچ فابریک شبکه سوییچ پاکتی
مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
سمینار برق قدرت اتوماسیون شبکه های توزیع
پایان نامه برق قدرت واسطه گری در بازارهای برق
پایان نامه برق الکترونیک و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین
پایان نامه برق مخابرات تحلیل و شبیه سازی ساختار Metamaterial
پایان نامه برق مخابرات طراحی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر نوری
سمینار برق قدرت استفاده از ادوات FACTS برای بهبود پایداری ولتاژ در شبکه ای با نیروگاه بادی
پایان نامه(سمینار) برق مخابرات شبکه های رادیو ترانک TRTRA
سمینار برق قدرت اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز
سمینار برق قدرت مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER
پایان نامه برق کنترل روش های مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC
پایان نامه برق مخابرات توربو کد و کاربردهای آن در سیستم های مخابراتی
سمینار برق قدرت مباحث تجدید ساختار صنعت برق
سمینار برق قدرت برنامه ریزی تولید واحدهای تولیدپراکنده در سیستم های قدرت هایبرید
سمینار برق مخابرات مدولاسیون های CPM چند شاخصی و چند دامنه ای
سمینار برق الکترونیک طراحی و شبیه سازی یک سیستم تسهیم راز با هدف افزایش امنیت اطلاعات
سمینار برق مخابرات طراحی و ساخت فیلتر DR مد TM باند – X در موجبری دایروی
سمینار برق الکترونیک طراحی تقویت کننده کم نویز در باند فراپهن با استفاده از تکنولوژی CMOS
پایان نامه برق مخابرات آشنایی با IPv6
سمینار برق الکترونیک مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک
پایان نامه برق مخابرات شناخت معماری امنیتی در شبکه 3.XG و تحلیل مخاطرات و تهدیدات امنیتی آن
پایان نامه برق الکترونیک مدلسازی پدیده های مزوسکوپیک در ترانزیستورهای MOS مقیاس نانومتر
سمینار برق مخابرات مواد بند گپ و فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها
پایان نامه برق قدرت ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع
سمینار برق مخابرات تحلیل و شبیه سازی کاربرد ساختارهای EBG و Metamaterial superstrate
سمینار برق کنترل کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس
سمینار برق قدرت شناخت و اجزای تلفات در شبکه های توزیع
سمینار برق الکترونیک جریان نشتی درین القاء شده از گیت و کاهش نشت توان
سمینار برق الکترونیک ترانزیستورهای MOSFET با سورس و درین شاتکی و کانال کرنش یافته در ابعاد نانو
پایان نامه برق مخابرات طبقه بندی شی گرا اطلاعات طیفی و مکانی در تصاویر سنجش از دور چندطیفی
پایان نامه برق مخابرات طراحی و ساخت آنتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه
سمینار برق مخابرات کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN
پایان نامه برق الکترونیک طراحی گیرنده اولتراواید بند با مدولاسیون پ.پ.ام براساس کورلیتور دیجیتال
سمینار برق کنترل کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی
پایان نامه برق مخابرات دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک
سمینار برق الکترونیک روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه
پایان نامه برق مخابرات کاربرد فیلترهای SAW در مخابرات موبایل و ماهواره
پایان نامه برق مخابرات آنالیز و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک
سمینار برق قدرت مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن
پایان نامه برق قدرت ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته صنعت برق
پایان نامه برق الکترونیک شبکه های نوری (تحقیق و سوییچ های نوری)
سمینار برق مخابرات محفظه محافظ آنتن رادار
پایان نامه برق الکترونیک کاربرد شبکه های عصبی در پنهان شکنی تصاویر
سمینار برق قدرت تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان
پایان نامه برق کنترل طراحی کنترل کننده های هوشمند PID برای سیستم چند متغیره غیرخطی
پایان نامه برق الکترونیک مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING AND INTERPOLATING
سمینار برق قدرت قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده
سمینار برق قدرت جایابی سکسیونرها به منظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها
پایان نامه برق مخابرات تعیین مشخصه ها و مدل سازی کانال UWB در داخل ساختمان
پایان نامه برق کنترل شناسایی روی خط سیستم های چند متغیره با استفاده از روش زیرفضا
پایان نامه برق الکترونیک طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز
سمینار برق الکترونیک روش های مسیریابی در سوئیچ های ATM قابل توسعه
سمینار برق کنترل ارزیابی و ممیزی عملکرد حلقه های کنترلی
پایان نامه برق کنترل طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی
سمینار برق الکترونیک ارتقای فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از چندی کننده های برداری عصبی
پایان نامه برق مخابرات طراحی و ارائه روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه GSM
سمینار برق الکترونیک بکارگیری ساختار آمیختار عصبی و آماری برای به هنجارسازی اطلاعات
سمینار برق الکترونیک مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی
پایان نامه برق مخابرات امنیت در شبکه های نسل آینده
سمینار برق مخابرات شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA
سمینار برق قدرت تشخیص خروج از مرکزیت روتور و استاتور عیب و شکستگی میله های روتور
بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS
پایان نامه برق کنترل پایدار سازی ویدئو
سمینار برق الکترونیک طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل به روش آمیختار
سمینار برق قدرت تعیین بهینه مکان و تعداد و ظرفیت و شعاع سرویس دهی ترانسفورماتورهای توزیع
پایان نامه برق مخابرات تحلیل و طراحی آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح
سمینار برق قدرت بهبود کیفیت توان برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACTS
سمینار برق قدرت جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهود رگولاسیون ولتاژ
سمینار برق الکترونیک آشکارسازی سیگنال های DTMF برای 64 پورت به طور همزمان
و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه تلفنی
سمینار برق مخابرات طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS
سمینار برق کنترل کنترل پیش بین Maglev
سمینار برق مخابرات روش های قرار گرفتن IP روی WDM
پایان نامه برق مخابرات تشخیص پالس های کدشده و فاقد کد دریافتی از خروجی I&Q
پایان نامه برق قدرت تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات
سمینار برق کنترل طراحی سیستم امنیتی ساختمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری
پایان نامه برق مخابرات طراحی یک لینک نوری با استفاده از نرم افزار
سمینار برق مخابرات انتخاب و طراحی و بهینه سازی شبکه های مخابراتی مبتنی بر WLL
سمینار برق کنترل انواع روشهای مدلسازی و کنترل ربات ها
پایان نامه برق مخابرات پردازش فضا و زمان در کانال های MIMO
سمینار برق الکترونیک پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA
سمینار برق کنترل طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT
پایان نامه برق مخابرات آنالیز آنتن های شکافی تیپر شده به روش TLM
پایان نامه برق کنترل پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان
سمینار برق مخابرات طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری
سمینار برق الکترونیک مبدل های آنالوگ به دیجیتال کم توان و سریع و با دقت بالا
پایان نامه برق کنترل ارزیابی عملکرد سیستم های کنترل فرآیندی در مقیاس بزرگ صنعتی
پایان نامه برق مخابرات و شبیه سازی الگوریتم های سنکرونیزاسیون
پایان نامه برق الکترونیک و شبیه سازی کدکننده LD-CELP
سمینار برق الکترونیک مدل سازی و امکان ساخت آشکارساز Cd ZnTe
سمینار برق الکترونیک طراحی و ساخت یک مدار راه انداز بدون سنسور
پایان نامه برق کنترل طراحی سیبل هوشمند برای تعیین دقت تیر
پایان نامه برق قدرت تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
سمینار برق مخابرات طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور
سمینار برق الکترونیک احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج mems
پایان نامه برق مخابرات ویژگی های برد آنتن در حوزه زمان
پایان نامه برق قدرت کاهش تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
سمینار برق کنترل طراحی کنترل کننده LQR برای سیستم های غیرخطی
پایان نامه برق مخابرات روش های مختلف PAR در OFDM
سمینار برق حالتهای کنتـرل دور روتورموتورهـای القائی با تغییر امپدانس روتور
سمینار برق مخابرات Remote Semsing
سمینار برق قدرت جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ
سمینار برق مخابرات تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی برروی بافتهای بدن
پایان نامه برق الکترونیک عملکرد تقویت کننده کم نویز CMOS
پایان نامه برق مخابرات و شبیه سازی کدهای LDPC با کاربرد آنها در شبکه ADSL
پایان نامه برق کنترل کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم های خطی تغییرپذیر با زمان
سمینار برق الکترونیک یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله
سمینار برق الکترونیک ساختارهای SiGe بر روی عایق (SGOI)
سمینار برق الکترونیک طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet بر روی FPGA
پایان نامه برق قدرت تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMDC با استفاده از FEM
سمینار برق قدرت ارزیابی مدل های مختلف پخش بار برای کنترلکر توان یکپارچه UPFC
سمینار برق قدرت ساختمان و عملکرد و حفاظت کلیدهای DC
سمینار برق قدرت برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES
پایان نامه برق الکترونیک طراحی و نحوه عبور از سوئیچینگ مداری به شبکه NGN
پایان نامه برق کنترل کنترل مقاوم سیستم PH به روش QFT
سمینار برق مخابرات و شبیه سازی روش های آشکارسازی در سیستم های UWB
سمینار برق قدرت تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ
پایان نامه برق قدرت تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO
سمینار برق الکترونیک فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,20,21,22
پایان نامه برق کنترل طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی
پایان نامه برق قدرت تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ
سمینار برق کنترل PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC
پایان نامه برق قدرت معرفی و جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ
پایان نامه برق مخابرات تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت
سمینار برق مخابرات تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های 3GPP-LTE
پایان نامه برق الکترونیک و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه IP
سمینار برق قدرت مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع
سمینار برق مخابرات طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ
پایان نامه برق مخابرات آشکارسازهای چندکاربره در سیستم های WCDMA
سمینار برق کنترل طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR
سمینار برق مخابرات (IP Multimedia Subsystem (IMS
پایان نامه برق الکترونیک طراحی سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU
سمینار برق قدرت انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع
سمینار برق مخابرات مدیریت پهنای باند در هسته شبکه های نسل آینده مبتنی بر IP/MPLS
سمینار برق الکترونیک و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار Qos
پایان نامه برق کنترل طراحی و شبیه سازی و عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی
سمینار برق کنترل کنترل فازی تطبیقی
سمینار برق مخابرات کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال
سمینار برق کنترل الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing
پایان نامه برق قدرت مدلسازی تجهیزات CUSTOM POWER با استفاده از PSCAD/EMTDC
سمینار برق کنترل تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
پایان نامه برق قدرت توسعه سیستم های انتقال در محیط تجدید ساختار یافته
سمینار برق قدرت جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع به روش کولونی مورچگان
سمینار برق قدرت تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس
پایان نامه برق کنترل مطالعه و شبیه سازی کنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی سیار
پایان نامه برق کنترل مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I
سمینار برق قدرت روش های نوین condition monitoring در ماشین های القایی
سمینار برق مخابرات تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW باند X با استفاده از روش FDTD
پایان نامه برق کنترل شبیه سازی، روش های هوشمند با (Model Predictive Control (MPC
پایان نامه برق الکترونیک ساخت VCO با L و C ساخته شده با RF MEMS
سمینار برق مخابرات طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر
پایان نامه برق مخابرات مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه
سمینار برق مخابرات بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت
پایان نامه برق قدرت و شبیه سازی اثر TCSC و UPFC بر مشخصه قطع رله های دیستانس
سمینار برق کنترل طراحی و کنترل مسیر در روبات های موازی با استفاده از سیستم های هوشمند
سمینار برق مخابرات سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
سمینار برق کنترل میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند
سمینار برق الکترونیک و شبیه سازی شتاب سنج MEMS
سمینار برق الکترونیک مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs
سمینار برق مخابرات تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP STRUCTURE در آنتن های میکرواستریپ
پایان نامه برق مخابرات یکپارچه سیستمهای چندحاملی MC-CDMA و MC-FH
سمینار برق مخابرات آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه CPW با Tuning Stub چند حلقه ای دایروی
سمینار برق الکترونیک فیلترهای SAW در فرکانس های بالای GHZ
سمینار برق مخابرات تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
سمینار برق کنترل طراحی یک کنترل کننده LQR برای سیستم تعلیق فعال یک چهارم خودرو
پایان نامه برق الکترونیک تأثیر توزیع ناخالصی های بستر بر عملکرد تزانزیستور MOSFET
پایان نامه برق مخابرات مدیریت منابع رادیویی در سیستم های مخابرات سیار سلولی مبتنی بر CDMA
پایان نامه برق الکترونیک انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال
سمینار برق مخابرات تحلیل و شبیه سازی آنتن های بند گپ الکترومغناطیسی در باند Ku
سمینار برق قدرت روش های شناسایی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سیستم های قدرت
پایان نامه برق مخابرات پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728
سمینار برق مخابرات طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM
پایان نامه برق مخابرات و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده
پایان نامه برق مخابرات روش های جدید تخمین کانال در سیستم OFDM
سمینار برق کنترل شناسایی فازی online برج تقطیر MIMO با استفاده از مدل TS
پایان نامه برق طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی
سمینار برق طراحی و شبیه سازی یک سلف حلزونی قابل تنظیم جدید با تکنولوژی MEMS
پایان نامه برق طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با استفاده از CMOS
پایان نامه برق طراحی و شبیه سازی سوئیچ با استفاده از تکنولوژی میکروماشین به منظور استفاده در مدارات RF
پایان نامه برق الکترونیک طراحی و پیاده سازی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با دقت 10 بیت و سرعت 5GS/s
مقاله کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)
پایان نامه برق مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل DC-DC باک
پایان نامه برق کارایی ادوات نیمه هادی در مصارف مختلف
پایان نامه برق شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن
پایان نامه برق استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی
پایان نامه برق مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک
پایان نامه برق طراحی و شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی
پایان نامه برق شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی
پایان نامه برق قدرت طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی
پایان نامه برق قدرت ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر
پایان نامه الکترونیک سیستم بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی
پایان¬نامه برق گرایش سیستم-هدایت فازی ربات¬های خود¬مختار با استفاده از یادگیری تشدیدی و بهینه-سازی کلونی زنبور مصنوعی
پایان نامه برق الکترونیک-استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فارسی
پایان نامه برق الکترونیک-پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی
پایان نامه برق گرایش الکترونیک
هدایت فازی ربات¬های خود¬مختار با استفاده از یادگیری تشدیدی و بهینه¬سازی کلونی زنبور مصنوعی
پایان نامه برق الکترونیک-محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی به روش عددی
پایان نامه برق الکترونیک-مدلسازی مداری و تحلیل آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD)
پایان نامه پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با استفاده از الگوریتمIPSO
پایان نامه برق قدرت مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن
پایان نامه برق سیستم نقش برنامه‌های پاسخگویی بار در برنامه‌ریزی عملیاتی سیستم‌های قدرت
پایان نامه برق قدرت اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه¬ی هیدروژنی دو بعدی مدور
پایان نامه برق قدرت ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور
پایان نامه برق قدرت ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با اثر آب و هوا
پایان نامه برق قدرت ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش در بازار برق
پایان نامه برق قدرت استراتژی قیمت دهی نیروگاه مجازی در بازار های ذخیره و انرژی با درنظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت بازار
پایان نامه برق قدرت اینورتر و روش¬های کلیدزنی
پایان نامه برق قدرت آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی
پایان نامه برق قدرت حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی
پایان نامه برق قدرت رنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :